در مورد قصاص در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات

قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است.
قصاص از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می‌باشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید.
 قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس‌ می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.
پیشینه تاریخی قصاص

قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است (سوره مائده آیات ۲۷ و ۳۲) بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم که انسان از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسان‌ها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آن‌ها متفاوت و متغیّر بوده است، ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود. در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود که در ضمن ماده ۱۷۰ بیان شده بود و صدمات عمدی جسمانی به موجب مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود، ولی در سال ۱۳۶۱ مجازات قتل عمد ی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند.
ماهیت قصاص

برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک‌ها و ضوابط محتلفی ارائه شده برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حکم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر که همان مفاد ادله است توجه کرد، چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی ادله بیانگر این معنی است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آن‌ها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حکم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینکه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است لذا می‌توان گفت که قصاص از مصادیق حق است و قصاص یک حق غیرمالی است، چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین می‌رود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس است.

در فقه امامیه دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول،  متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علی رغم اینکه از اموال یکدیگر ارث‌ می‌برند حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فق‌های امامیه مشهور است. دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.

مشهور فق‌ها معتقدند که حق قصاص در اثر جنایت بوجود می‌آید و، چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می‌آید لیکن، چون مقتول به سبب موت‌ نمی‌تواند این حق را استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث‌ می‌رسد و بین همه آن‌ها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آن‌ها تقسیم می‌شودلذا شیعه معتقد است سهم الارث اولیای دم از قصاص بصورت انحلالی است یعنی هر کدام تک تک حق قصاص دارند و اگر فقط یکی خواستار قصاص باشد می‌تواند قصاص کند بعد از اینکه سهم بقیه را از دیه داده باشد.عفو قصاص

قصاص یک مجازات الزامی نیست و بلکه بنا به طبیعت حق الناسی آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه می‌باشد بلکه بر آن تاکید فراوان نیز شده است:


 عفو توسط مجنی علیه

عفو مجنی علیه در جنایات مادون نفس نافذ است و همان تاکیداتی که در مورد عفو از قصاص نفس وارد شده در این مورد هم جاری است، اما در مورد حق عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که در واقع برمی‌گردد به اینکه حق قصاص ابتداءً برای چه کسی بوجود می‌آید در قانون مجازات اسلامی ابتداءً نظریه عدم صحت عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه مورد قبول بود، ولی اخیراً به تبعیت از تحریر الوسیله امام (ره) عفو مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص است (ماده ۲۶۸ ق. م. ا).


توسط اولیای دم

آن‌ها می‌توانند جانی را عفو کنند که یا به صورت غیر معوّض است که نیازی به رضایت جانی ندارد و یا بصورت مصالحه بر، دیه و است که بخاطر معوّض بودن، نیاز به رضایت جانی دارد.


 توسط، ولی امر یا حاکم شرع


در مواردی مانند اینکه مقتول، ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، حاکم شرع،  ولی او خواهد بود که می‌تواند قصاص کند یا در قبال گرفتن دیه عفو کند، ولی حق عفو بدون عوض را ندارد.شرایط اجرای قصاص

۱- تقاضای اولیای دم. ۲- اذن، ولی امر. ۳- اذن،  ولی دم. ۴- پرداخت دیه مازاد بر استحقاق. ۵- ممنوعیت ایذاء جانی.

در مورد قصاص در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

به قصاص نفس در ‎دیوان عالی کشور صادر شد دیوان... کرد که در پی محکومیت محمد قبادلو به قصاص نفس...
کد خبر: ۱۱۶۲۲۳۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲


محاکمه شد که پدر و مادر مقتول خواهان قصاص دامادشان... خون دخترمان نمی گذریم و ناصر باید قصاص شود از... فرستاده شد تأکید اولیای دم بر قصاص متهم در ابتدای... جلسه دادگاه پدر و مادر قربانی درخواست قصاص کردند و...
کد خبر: ۱۱۶۱۶۶۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸


محاکمه شد که پدر و مادر مقتول خواهان قصاص دامادشان... خون دخترمان نمی گذریم و ناصر باید قصاص شود از... فرستاده شد تأکید اولیای دم بر قصاص متهم در ابتدای... جلسه دادگاه پدر و مادر قربانی درخواست قصاص کردند و...
کد خبر: ۱۱۶۱۶۵۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸


طبق گفته رئیس کل دادگستری گلستان حکم قصاص قاتل شهید...
کل دادگستری گلستان در این خصوص گفت که حکم قصاص...
کد خبر: ۱۱۶۰۷۴۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲


یک استان تهران به قصاص محکوم شد به گزارش ایران... تهران فرستاده شد در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص... آنها افتاد که پسرم را کشت حالا هم خواهان قصاص... موجود متهم را به قصاص محکوم کردند ...
کد خبر: ۱۱۵۹۴۹۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴


استان تهران به قصاص و حبس محکوم شدند به گزارش... قوه قضائیه برای عاملان قتل درخواست قصاص کرده است پس... پرونده بهنام را به قصاص محکوم کردند و دو همدستش...
کد خبر: ۱۱۵۹۱۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۲


حکم قصاص راننده ای که پس از تصادف با یک... درخواست قصاص کردند بعد از آن متهم به جایگاه رفت... مدارک موجود در پرونده قضات متهم را به قصاص محکوم...
کد خبر: ۱۱۵۸۷۳۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹


نهایت پسرش از قصاص او اعلام گذشت کرد به گزارش... ثبت شکایتی در دادسرا خواستار قصاص برای پدرش شد رضایت... قصاص پدرم می گذرم سپس متهم سالخورده که بسختی صحبت...
کد خبر: ۱۱۵۸۱۴۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


مادرزنش به قصاص محکوم شده بود با تلاش واحد صلح... ۶ فرزندش بودند شد اما آنها درخواست قصاص قاتل را... قصاص محکوم کردند ۱۰ سال حبس با تأیید حکم قصاص... بدون چشمداشتی از قصاص قاتل گذشت کردند مادر مقتول زمانی...
کد خبر: ۱۱۵۷۸۳۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳


کیفری یک استان تهران به قصاص محکوم شد به گزارش... قصاص و سارا را نیز به اتهام معاونت در قتل...
کد خبر: ۱۱۵۶۹۲۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷


به قصاص محکوم شد به گزارش ایران رسیدگی به این... دم برای قاتل پدرشان درخواست قصاص کردند بعد از آن... به مدرک های موجود در پرونده شهرام را به قصاص...
کد خبر: ۱۱۵۶۳۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳


آزادی دو تن از محکومان به قصاص در حضور و...
کد خبر: ۱۱۵۵۱۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۵


به قصاص محکوم شده بود در آخرین لحظات قبل از... اجرای حکم با رضایت شاکی پرونده از مجازات قصاص چشم... بازداشت شده و چهار بار برای اجرای حکم قصاص به... در نهایت زمانی که قرار بود حکم قصاص چشم او...
کد خبر: ۱۱۵۵۱۲۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۴


اش را به قتل رسانده بود به قصاص محکوم شد... متهم درخواست قصاص کرد سپس متهم به جایگاه رفت و... شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند ...
کد خبر: ۱۱۵۴۹۷۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳


مجازات قصاص روبه رو شد به گزارش ایران رسیدگی به... اولیای دم درخواست قصاص کردند سپس متهم به جایگاه رفت... قصاص کردند بعد از آن متهم به جایگاه رفت و... پسر جوان را به قصاص محکوم کردند ...
کد خبر: ۱۱۵۴۶۳۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱


قصاص محکوم شد به گزارش ایران پاییز سال ۹۶ با... جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند سپس نعیم... جلسه قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص...
کد خبر: ۱۱۵۲۳۸۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷


در جلسه دادگاه در حالی که مادر قربانی خواستار قصاص... و با صرفنظر از شکایتش عنوان کرد اگر عروسم قصاص... همین خاطر دیگر نمی خواهم قصاص شود اما خواهان دریافت...
کد خبر: ۱۱۵۰۸۷۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶


حکم قصاص شلاق و حبس زن جوانی که پیرزنی را... در آغاز جلسه رسیدگی اولیای دم برای متهم درخواست قصاص... قضات وارد شور شدند و وی را به قصاص حبس...
کد خبر: ۱۱۴۸۹۷۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴


تهران به قصاص محکوم شد به گزارش ایران اواخر اردیبهشت... درخواست قصاص کرد پس از پایان دفاعیات متهم و وکیل... وی را به قصاص محکوم کردند ...
کد خبر: ۱۱۴۷۸۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷


بود به قصاص محکوم شد به گزارش ایران رسیدگی به... دم درخواست قصاص کردند پس از آن اکبر به جایگاه... به قصاص و پرداخت دیه به خاطر جنایت بر میت...
کد خبر: ۱۱۴۷۸۰۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷


nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ