در مورد شاخص کل بورس در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات

شاخص، در مفهوم کلی، معیاری است که براساس آن میتوان چیـزی را تشخیص داد. در بورس هم، شاخصها، در واقع معیار‌های مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آنها، میتوان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف، ارزیابی و حتی روند آینده بورس را پیشبینی کرد. بنابراین، طبیعتا باتوجه به نقش بسیار مهمی که شاخص‌های بورس، در تصمیمگیری سرمایهگذاران ایفا میکنند، نوسانات شاخص‌ها نیز برای سرمایهگذاران بسیار حائز اهمیت است.

شاخص کـل که به آن شاخص قیمت و بازده نقدی هم میگویند، بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، به بیان سادهتر، “تغییرات شاخص کل در واقع بیانگر میانگین بازدهی سرمایهگذاران در بورس است.

برای توضیح بیشتر فردی را درنظر بگیرید که سهام شرکت الف. را در ابتدای سال، با قیمت ۱۵۰ تومان خریداری میکند. اگر قیمت سهام این فرد در پایان سال، به ۱۸۰ تومان افزایش یابد و شرکت، در پایان سال نیز ۱۵ تومان به عنوان سود نقدی، به ازای هر سهم توزیـع کند، این فرد مجموعا ۴۵ تومان سود از محل افزایش قیمت سهم و دریافت سود نقدی بدست آورده است و بنابراین، بازدهی وی در پایان سال، ۳۰ درصد خواهد بود، زیرا سرمایه وی از ۱۵۰ تومان به ۱۹۵ تومان افزایش یافته است.

کارکرد شاخص بورس

شاخص‌های بورس در واقع معیار‌های مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آنها، میتوان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف، ارزیابی و حتی با کمک روش‌های نموداری روند آینده بورس را پیشبینی کرد؛ بنابراین طبیعتا با توجه به نقش بسیار مهمی که شاخص‌های بورس، در تصمیمگیری سرمایهگذاران ایفا میکنند، نوسانات شاخص‌ها نیز برای سرمایهگذاران بسیار حائز اهمیت است. شاخص‌های بورس، انواع مختلفی دارند که هر کدام، وضعیت بورس را از جنبه خاصی نشان میدهد، بنابراین سرمایهگذاران در تحلیل شاخص‌های بورس باید به کارکرد هر شاخص توجه کافی داشته باشند.

شاخص کل TEDPIX

در بورس تهران شاخص بازدهی یا همان شاخص قیمت و بازده نقدی با نام TEDPIX شناخته میشود. این شاخص همان شاخصی است که همیشه در اخبار و رسانه‌ها از آن به عنوان شاخص بورس تهران صحبت میشود. شاخص کل در بین فعالان بازار و سرمایهگذاران یکی از پرکاربردترین شاخصهاست. این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، به عبارت دیگر تغییرات شاخص کل بیانگر میانگین بازدهی سرمایهگذاران در بورس است.

برای درک ساده تر مفهوم شاخص کل، فرض کنید که شما از تمام شرکت‌های بورسی متناسب با وزن آن‌ها در شاخص کل بورس سهام خریداری کنید، در این صورت تغییرات شاخص کل بورس برابر با میزان بازدهی سبد سهام شما خواهد بود. در واقع شاخص کل تغییرات قیمت سهام و سود‌های سالیان‌های را که شرکت‌ها به شما پرداخت میکنند، محاسبه میکند.

شاخص کل، با عنوان شاخص قیمت و بازده نقدی نیز شناخته میشود. نکت‌های که هنگام بررسی شاخص باید به آن بیشتر توجه کنیم، میزان تغییرات شاخص کل است. مثلا اگر شاخص کل بورس در طی یک سال از عدد ۸۰هزار به ۱۲۰ هزار واحد برسد، نشاندهنده این است که میانگین بازدهی بورس طی یکسال اخیر برابر با ۵۰درصد بوده است. طبق فرمول محاسبه شاخص کل، هر چه شرکت‌ها بزرگتر باشند و سرمایه بیشتری داشته باشند، تاثیر بیشتری بر روی شاخص کل خواهند داشت.

بهعنوان مثال تاثیرگذاری تغییرات قیمت شرکت‌های بزرگی مانند صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه خیلی بیشتر از تاثیرگذاری شرکت‌های کوچکی مانند سیمان خاش یا قند هکمتان بر شاخص کل است.

شاخص کل هموزن

برخی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند شاخص کل معیار مناسبی برای ارزیابی شرکت‌های بورسی و نشان دهنده برآیند عمومی تغییرات بازار سهام نیست. بهدلیل اینکه تاثیرگذاری شرکت‌ها با سرمایه بزرگتر بر روند شاخص کل بیشتر است، بهطوریکه در مواقعی شاهد آن هستیم که اکثر بازار سهام در وضعیت کاهشی قرار دارند، اما با افزایش قیمت سهام چند شرکت بزرگ، شاخص کل مثبت میشود.

در شاخص کل هموزن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه شاخص کل سهیم هستند و نوسانات مثبت و منفی شرکت‌های کوچک، به اندازه نوسان مثبت و منفی شرکت‌های بزرگ در این شاخص تاثیرگذار است.

شاخص قیمت TEPIX

شاخص قیمت نیز یکی از اصلیترین شاخص‌های بورس است. این شاخص بیانگر روند عمومی تغییر قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است و برخلاف شاخص کل، سود تقسیمی شرکت‌ها در این شاخص لحاظ نمیشود. مثلا اگر شاخص قیمت بورس در مدت یکسال ۲۰ درصد رشد داشته باشد، به این معنی است که سطح عمومی قیمت‌ها در بورس نسبت به یکسال گذشته به طور متوسط ۲۰درصد رشد داشته است. تفاوت عمده این شاخص با شاخص کل این است که در شاخص قیمت، فقط قیمت سهام شرکت‌های بورسی در فرمول شاخص مورد محاسبه قرار میگیرد، در صورتی که در شاخص کل علاوه بر قیمت، سود پرداختی سالیانه شرکت‌ها هم در محاسبه شاخص لحاظ میشود. در این شاخص نیز مثل شاخص کل، وزن شرکت‌ها در تاثیر آن‌ها بر شاخص قیمت اهمیت دارد، یعنی هرچه شرکت بزرگتر باشد، تاثیر آن بر شاخص قیمت نیز بیشتر است.

شاخص قیمت هموزن

در شاخص قیمت هم وزن، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه شاخص قیمت سهیم هستند و نوسانات مثبت و منفی شرکت‌های کوچک، به اندازه نوسان مثبت و منفی شرکت‌های بزرگ در این شاخص تاثیرگذار است.

شاخص سهام آزاد شناور TEFIX

پیش از آنکه درباره «شاخص سهام آزاد شناور» توضیح دهیم، لازم است مفهوم «سهام شناور آزاد» را مرور کنیم. سهام شناور آزاد (Free float) بخشی از سهام یک شرکت سهامی اطلاق میشود که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن بخش از سهام هستند و انتظار میرود در آیند‌های نزدیک قابل معامله باشد. مالکان سهام شناور آزاد قصد ندارند با حفظ آن در مدیریت شرکت مشارکت کنند. برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران، بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد. سهامدار راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت، قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً میخواهند برای اعمال مدیریت خود، این سهام را حفظ کنند. به عنوان مثال سهام شناور آزاد شرکت‌های مخابرات ایران و فولاد مبارکه به ترتیب برابر با پنج درصد و ۲۴درصد است.

سرمایه گذاران نباید صرفاً با اتکا به اخبار رشد شاخص کل و بدون بررسی کامل در خصوص ارزش ذاتی سهام، اقدام به سرمایهگذاری در بورس کنند.

با توجه به مفهوم «سهام شناور آزاد» میخواهیم درباره «شاخص سهام شناور آزاد» نیز توضیح دهیم. محاسبه شاخص سهام شناور آزاد، مشابه شاخص کل است، با این تفاوت که در وزندهی شرکت‌های موجود در سبد شاخص، به جای استفاده از کل سهام منتشر شده، تنها از سهام شناور آزاد شرکت‌ها استفاده میشود و هدف اصلی استفاده از سهام شناور آزاد در محاسبه شاخصها، در واقع پیگیری رفتار قسمتی از بازار است که از قدرت نقدشوندگی بیشتری برخوردار هستند.

سایر شاخص‌های بورس

در بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های دیگری نظیر شاخص قیمت مالی، شاخص قیمت صنعت، شاخص قیمت به تفکیک هر صنعت و شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعالتر وجود دارد. هر یک از این شاخص‌ها در واقع یک زیر شاخص از کل بازار سرمایه است. به عنوان مثال تغییرات شاخص صنعت بیانگر میانگین بازدهی سرمایهگذاران در شرکت‌های تولیدی است و تغییرات شاخص مالی نیز بیانگر میانگین بازدهی سرمایهگذاران در گروه خدمات مالی و سرمایهگذاری است.

دو نکته قابلتوجه در خصوص شاخص کل که باید مد نظر سرمایهگذاران باشد:
نکته اول اینکه افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های حاضر در بورس نیست، همانطور که کاهش شاخص کل نیز لزوماً به معنای ضرردهی سهام همه شرکت‌ها در بورس نیست، زیرا همانگونه که گفته شد، شاخص کل، بیانگر میانگین بازدهی بورس است و چهبسا، در برخی موارد، علیرغم رشد قابلتوجه شاخص کل بورس، برخی سهام با افت قیمت مواجه شده و سهامداران خود را با زیان مواجه سازند یا در شرایطی که شاخص کل با کاهش مواجه است، برخی سرمایهگذاران که سهام ارزند‌های را در سبد سهام خود دارند، سود قابل قبولی به دست میآورند. بنابراین، سرمایهگذاران نباید صرفاً با اتکا به اخبار رشد شاخص کل و بدون بررسی کامل در خصوص ارزش ذاتی سهام، اقدام به سرمایهگذاری در بورس کنند و حتی در شرایط رشد مستمر شاخص کل نیز در انتخاب سهام، کاملاً دقت کنند.

نکته دوم ارتباط بین شاخص کل و سبد سهام است. حتما به خاطر دارید که یکی از اصول بسیار مهم سرمایهگذاری در بورس، تشکیل سبد سهام متنوع است. هر اندازه سبد سهام یک سرمایهگذار، متنوعتر و به ترکیب سهام شرکت‌های موجود در بورس نزدیکتر باشد، بازدهی آن سرمایهگذار نیز به متوسط بازدهی کل بورس که توسط شاخص کل نشان داده میشود، نزدیکتر خواهد بود تا آنجا که اگر فردی بتواند ترکیب سهام موجود در سبد سهام خود را بهطور کامل، منطبق بر ترکیب تمامی سهام حاضر در بورس کند، بازدهی وی نیز بهطور کامل منطبق بر نوسانات شاخص کل بورس خواهد بود و مثلا با رشد ۳۰ درصدی شاخص، وی نیـز حدودا ۳۰درصد سود به دست خواهد آورد.
 

روش محاسبه شاخص کل بورس تهران


برای درک نحوه محاسبه شاخص کل ابتدا لازم است توضیح دهیم که بازدهی سرمایه گذاران که (در بورس) سرمایه گذاری کرده اند در بورس اوراق بهادار به دو روش محاسبه می‌شود.

ابتدا بازدهی حاصل از دریافت سود نقدی در پایان هر سال است و دوم تغییر قیمت سهم در طول دوره سرمایه گذاری سهامدار. یعنی فرض کنید که شخصی سهامی را به ارزش هر سهم ۱۰۰ تومان در ابتدای یک سال خریداری کرده است، قیمت هر سهم این شرکت در پایان سال ۱۲۰ تومان شده و شرکتی که سهام آن خریداری شده است نیز در پایان سال ۱۰ تومان به ازای هر سهم سود تقسیم کرده است؛ بنابراین این سرمایه گذار روی سهام توانسته تا پایان این سال در مجموع ۳۰ تومان به ازای هر سهم سود کند و در واقع بازدهی این سرمایه گذار در پایان سال ۳۰ درصد بوده است، زیرا سرمایه وی از ۱۰۰ تومان به ۱۳۰ تومان افزایش یافته است.

حال روش و فرمول محاسبه شاخص کل بورس نیز بر همین اساس می‌باشد. بدین معنی که شاخص کل افزایش قیمت کلیه سهام‌های منتشر شده در بورس و همچنین تقسیم سود نقدی این شرکت‌های سهامی را در نظر گرفته و بر این اساس بازدهی کلیه سهام‌ها و در واقع بازدهی کل بورس را محاسبه می‌کند که به آن شاخص کل بورس یا بازدهی نقدی بورس می‌گویند.

مفهوم واحد در شاخص 


شاخص براساس یک واحد تعریف می‌شود بدین صورت اگر شاخص کل بورس در ابتدای سال برای مثال ۱۰ هزار واحد باشد و در پایان سال به ۱۵ هزار واحد افزایش یابد یعنی ۵ هزار واحد افزایش داشته که این به معنای بازده ۵۰% درصدی در شاخص کل بورس است.

گروه های شاخص در بورس تهران


شاخص کل قیمت در بورس تهران برای سه گروه محاسبه می‌شود که عبارتند از:

۱ - شاخص قیمت کل بازار:
که در محاسبه آن قیمت سهام تمام شرکت‌های معامله شده تاثیر داده می‌شود.

۲ - شاخص قیمت تالار اصلی:
که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت‌های معامله شده در تابلو اصلی تاثیر داده می‌شود.

۳ - شاخص قیمت تالار فرعی:
که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت‌های معامله شده در تابلوی فرعی تاثیر داده می‌شود.

در زیر به برخی دیگر از شاخص‌های بورس اشاره شده است:

۴ - شاخص صنعت:
این شاخص عملکرد شرکت‌های صنعتی بورس را نشان می‌دهد. مفاهیم این بازار کمک می‌کند. با یکی از این کلید‌ها آشنا شوید:

۵ - شاخص واسطه‌گری‌های مالی:
این شاخص عملکرد شرکت‌های واسطه‌گری مالی شامل هلدینگ‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و لیزینگ‌ها را نشان می‌دهد.

۶ - شاخص قیمت و بازده نقدی:
این شاخص را در سال‌های اخیر روزنامه همشهری با نام شاخص بازده بازار سهام به سهامداران شناسانده است.

شاخص قیمت و بازده نقدی را می‌توان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های محاسبه در بورس تهران به حساب آورد، زیرا هر دو مولفه تقسیم سود در شرکت‌ها و بازده سهام بر اثر افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در آ‌ن مدنظر قرار گرفته است.

۷ - شاخص عملکرد تالار اصلی:
این شاخص فقط روند حرکت قیمت سهام شرکت‌های درج شده در تابلوی اصلی بورس تهران را طبق ضوابط محاسبه شاخص کل نشان می‌دهد.

۸ - شاخص کل قیمت سهام:
این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است.
طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد.

۹ - شاخص عملکرد تالار فرعی:
این شاخص فقط روند حرکت قیمت سهام شرکت‌های درج شده در تابلوی فرعی بورس تهران را طبق ضوابط محاسبه شاخص کل نشان می‌دهد

محاسبه شاخص‌های مختلف بر اساس فرمول‌های قراردادی انجام می‌گیرد و هر شاخصی بنا بر داده‌ها و فرمول مورد استفاده می‌تواند گویای تغییرات خاصی باشد؛ لذا به غیر از شاخص کل قیمت که نشان‌دهنده تغییرات قیمت کلیه شرکت‌ها می‌باشد مابقی شاخص‌ها بنا بر نوع محاسبه و شرکت‌هایی که در آن مورد محاسبه قرار می‌گیرند باید تفسیر شوند.

حال که تا حدودی با نحوه محاسبه شاخص‌های مختلف آشنا شدیم لازم است با توجه به اینکه سهام چه شرکت‌هایی در شاخص مورد نظر تاثیر گذار بوده اند تفسیر لازم را از شاخص مورد نظر داشته باشیم.

سرمایه گذاران باید به دو نکته توجه نمایند:

نکته ۱ - افزایش شاخص کل کلا بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود در بورس نیست. برعکس این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی ضرر در کل سهام موجود در بورس نیست.

نکته ۲ - یکی از مهمترین مسائل در سرمایه‌گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است. سرمایه گذاران باید از هر صنعتی یک نوع از سهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند.

در مورد شاخص کل بورس در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ در نهایت... ۳۴۳ هزار و ۲۵۲ واحد آرام گرفت گزارش بورس امروز...
بورس امروز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ در حالی کار خود... را آغاز خواهد کرد که شاخص کل روز یکشنبه ۱۴... گرفت به گزارش بورس تابناک بورس امروز دوشنبه ۱۵ آذر... ۱۴۰۰ پیش بینی بورس امروز ایمان رئیسی کارشناس و تحلیلگر...
کد خبر: ۱۰۹۱۵۸۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵


شاخص کل بورس سرانجام پس از روزها سرخ پوشی امروز...
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین شاخص کل... بورس امروز با رشد ۸۴۸۶ واحدی به رقم یک میلیون... و ۳۴۳ هزار و ۲۵۲ واحد رسید و شاخص هم... بیشترین تأثیر را در شاخص داشتند و نمادهای « شبندر»...
کد خبر: ۱۰۹۱۴۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴


شاخص کل بورس روز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ در نهایت... ۳۴۶ هزار و ۲۵۱ واحد آرام گرفت گزارش بورس امروز...
بورس امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ در حالی کار خود... را آغاز خواهد کرد که شاخص کل روز شنبه ۱۳... گرفت به گزارش بورس تابناک بورس امروز یکشنبه ۱۴ آذر... ۱۴۰۰ پیش بینی بورس امروز حسین مریدسادات کارشناس و تحلیلگر...
کد خبر: ۱۰۹۱۴۰۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴


به گزارش بورس تابناک بورس تهران در اولین روز هفته... و ۳۳۴ هزار واحد قرار گرفت شاخص کل هم وزن... هایی بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس... روز سرخ بورس امروز بودند امروز اغلب نماد های موجود...
کد خبر: ۱۰۹۱۳۳۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳


به گزارش بورس تابناک در معاملات امروز شنبه شاخص کل... بورس ۵ هزار و ۳۳۷ واحد افت کرد و به... سرخ بورس امروز بودند و بیشترین تاثیر مثبت را بر... شاخص داشتند نماد شبندر شرکت پالایش نفت بندرعباس با صف...
کد خبر: ۱۰۹۱۳۳۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳


شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ در نهایت... ۳۴۶ هزار و ۲۵۱ واحد آرام گرفت گزارش بورس امروز...
بورس امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ در حالی کار خود... را آغاز خواهد کرد که شاخص کل روز چهارشنبه ۱۰... گرفت به گزارش بورس تابناک بورس امروز شنبه ۱۳ آذر... ۱۴۰۰ پیش بینی بورس امروز محمدرضا اعلمی کارشناس و تحلیلگر...
کد خبر: ۱۰۹۱۱۸۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳


تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «بورس تابناک»
این هفته نیز به مانند هفته های گذشته بورس تهران... با سقوط مواجه شد و شاخص کل بورس حدود ۵۴... این میان رئیس سازمان بورس از رفع ابهامات موجود و...
به گزارش بورس تابناک این هفته نیز بورس تهران قرمزپوش... پشت سر گذاشتیم شاخص کل بورس حدود ۵۴ هزار واحد... هزار واحد را نیز از دست داد شاخص کل این... هزار و ۱۲۰ واحد سقوط کرد میزان اُفت شاخص کل...
کد خبر: ۱۰۹۱۰۶۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲


شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز کاری... هزار واحد عقبگرد کرد به این ترتیب برآیند کلی معاملات...
به گزارش بورس تابناک شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران... ترتیب برآیند کلی معاملات هفته منتهی به ۱۰ آذر ماه... معاملات خرد بورس سهام و حق تقدم نیز روز گذشته... ۵۴ هزار واحدی شاخص کل در این هفته معاملاتی از...
کد خبر: ۱۰۹۰۹۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱


شاخص کل بورس روز سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ در... و ۳۵۷ هزار و ۹۴ واحد آرام گرفت گزارش بورس...
بورس امروز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ در حالی کار خود... را آغاز خواهد کرد که شاخص کل روز سه شنبه... آرام گرفت به گزارش بورس تابناک بورس امروز چهارشنبه ۱۰... آذر ۱۴۰۰ پیش بینی بورس امروز نیما میرزایی کارشناس و...
کد خبر: ۱۰۹۰۷۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰


بورس امروز ۹ آذر ۱۴۰۰ هم چندان چنگی به دل... به بررسی بورس فردا پرداخته ایم ...
به گزارش بورس تابناک بورس امروز ۹ آذر ۱۴۰۰ هم... تنها گروه بانکی یک تحرکات مثبتی داشتند امروز شاخص کل... ۳۵۷ هزار و ۹۴ واحد رسید همچنین شاخص کل هموزن... ۴۹۷ واحد پایین آمد ارزش معاملات امروز بورس هم چندان...
کد خبر: ۱۰۹۰۶۳۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


به گزارش بورس تابناک در معاملات روز سه شنبه شاخص... کل بورس پایتخت نسبت به روز گذشته ۶ هزار و...
کد خبر: ۱۰۹۰۶۳۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


به سبب ابهام فعالان اقتصادی نسبت به آینده بورس نیز...
به گزارش بورس تابناک بازار سهام همچنان در مسیر احتیاط... گام برمی دارد روز گذشته شاخص بورس به رغم آنکه... کوچک تر بازار نیز وضعیت به همین منوال بود شاخص... هفته های قبل بسیار بلاتکلیف عمل کرده است این رویکرد...
کد خبر: ۱۰۹۰۵۱۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


شاخص کل بورس روز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ در نهایت... ۳۶۳ هزار و ۸۲۱ واحد آرام گرفت گزارش بورس امروز...
بورس امروز سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ در حالی کار... خود را آغاز خواهد کرد که شاخص کل روز دوشنبه... آرام گرفت به گزارش بورس تابناک بورس امروز سه شنبه... ۹ آذر ۱۴۰۰ پیش بینی بورس امروز علی عصاری کارشناس...
کد خبر: ۱۰۹۰۵۱۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


شاخص کل بورس روز یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ در نهایت... ۳۶۸ هزار و ۳۰ واحد آرام گرفت گزارش بورس امروز...
بورس امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ در حالی کار خود... را آغاز خواهد کرد که شاخص کل روز یکشنبه ۷... گرفت به گزارش بورس تابناک بورس امروز دوشنبه ۸ آذر... ۱۴۰۰ پیش بینی بورس امروز ابراهیم سماوی کارشناس و تحلیلگر...
کد خبر: ۱۰۹۰۳۳۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸


پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ۷ آذرماه ۱۴۰۰... کم رمق شاخص کل بورس افت ۰ ۱ درصدی داشت...
به گزارش بورس تابناک بازار سهام پس از سه روز... معاملاتی امروز اندکی رشد داشت و شاخص کل در بازار... بورس امروز با رشد ۱۳۱۶ واحدی به یک میلیون و... ۳۶۸ هزار و ۳۰ واحد رسید و شاخص کل هم...
کد خبر: ۱۰۹۰۲۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


سهام از چرخه معاملات بورس تهران خارج شد و در... شاخص بورس نیز به سبب قرمزپوش شدن نماد هایی از...
به گزارش بورس تابناک تمامی این ها در شرایطی رقم... بر رویکرد فعالان خرد و کلان بازار سهام دارد افت... در سال میلادی بعدی اثری جدی بر کاهش تقاضای کل... در اقتصاد جهانی بگذارد ریزش بازار جهانی دلیل ریزش بورس...
کد خبر: ۱۰۹۰۲۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


شاخص کل بورس روز شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ در نهایت... ۳۶۶ هزار و ۶۶۴ واحد آرام گرفت گزارش بورس امروز...
بورس امروز یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ در حالی کار خود... را آغاز خواهد کرد که شاخص کل روز شنبه ۶... گرفت به گزارش بورس تابناک بورس امروز یکشنبه ۷ آذر... ۱۴۰۰ پیش بینی بورس امروز امیر توپچی پور کارشناس و...
کد خبر: ۱۰۹۰۱۶۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


به گزارش بورس تابناک بورس تهران در ادامه روند نزولی... شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز بازار سرمایه... بر شاخص بورس داشتند سبد سهام عدالت به دلیل روند...
کد خبر: ۱۰۹۰۰۵۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


امروز هم بورس با قرمزپوشی به کار خود پایان داد... آینده و پیش بینی بورس فردا پرداخته ایم ...
به گزارش بورس تابناک بورس امروز نیز به مانند روز... های گذشته قرمزپوش به کار خود پایان داد و شاخص... ها اُفت ارتفاعی را تجربه کردند شاخص کل در پایان... بازار امروز ۱ ۹۷ درصد و شاخص کل هموزن ۱...
کد خبر: ۱۰۹۰۰۵۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


درباره روند بازار و شاخص کل بورس در هفته آینده...
به گزارش بورس تابناک در قالب سوالی سه گزینه ای... شاخص کل بورس در هفته پیش رو که منتهی به... هفتگی شاخص کل بورس در هفته آتی را چگونه ارزیابی... می شود در صورتی که متوسط p/e بورس در حال...
کد خبر: ۱۰۹۰۰۲۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv