در مورد ارجاع به داوری در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

اینکه در قانون اساسی به موازات مباحثی چون قضاوت وکالت... دادرسی عادلانه و در اصل ۱۳۹ به نهاد داوری تصریح... تجارت و به موضوع داوری اشاره دارند ...
به عالی ترین قانون کشور مراجعه چنانچه نهاد مورد نظر... ای است به گزارش « تابناک» اینکه در قانون اساسی... به موازات مباحثی چون قضاوت وکالت دادرسی عادلانه و در... اصل ۱۳۹ به نهاد داوری تصریح شده است موید نقش...
کد خبر: ۱۰۲۵۴۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv