جمعیت پیر

برچسب: جمعیت پیر
می خوانید آیا سالخوردگی جمعیت یک معضل است افزایش امید... سالخوردگی جمعیت است سالخوردگی جمعیت در واقع یک موفقی است... آیا سالخوردگی جمعیت فقط در ایران است خیر تمام کشورهای... میر کاهش می یابد روند سالخوردگی جمعیت برگشت پذیر نیست...
کد خبر: ۸۳۹۰۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


بحران جمعیتی گریبانگیر ایتالیا یکی از پیرترین کشورهای جهان شده... است جمعیت این کشور بطور معنی داری رو به کاهش... جمعیت ایتالیا بر اساس داده های موسسه ملی آمار ایستات... 14-50 سال نیز به تدریج کاهش یافته و جمعیت سالمندان...
کد خبر: ۷۹۶۳۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


دیروز روی سایت مرکز آمار ایران ابزار جمعیت شمار این...
دیروز روی سایت مرکز آمار ایران ابزار جمعیت شمار این... مشغله هایی چون تحصیل بیکاری به سمت پیری حرکت می... جمعیت ایران بر اساس سرشماری سال 1390 از کل جمعیت... 15 تا 29 سال تشکیل می دهند جمعیتی که به...
کد خبر: ۴۳۸۰۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۷


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv