مدیران خودروساز

برچسب: مدیران خودروساز
پیمانه اقتصادی؛
باشد هشدار وزیر صنعت به مدیران خودروساز رضا رحمانی در... اگر ببینم که با تغییر مدیران خودروساز تأمین کننده قطعات... تغییر کند با آن مدیر خودروساز برخورد خواهم کرد وی... کرد باید تفاهم مناسبی در این زمینه بین خودروسازان اتفاق...
کد خبر: ۹۲۸۰۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


وزیر صنعت به خودروسازان هشدار داد که از روی رابطه...
داشت اگر ببینم که با تغییر مدیران خودروساز تأمین کننده... قطعات تغییر کند با آن مدیر خودروساز برخورد خواهم کرد... تصریح کرد باید تفاهم مناسبی در این زمینه بین خودروسازان... مالی قطعه سازان و خودروسازان با یکدیگر مرتبط است گفت...
کد خبر: ۹۲۷۹۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv