ناوشکن مونتروس

برچسب: ناوشکن مونتروس
شده است ناوشکن اچ ام اس دانکن مدل ۴۵ پس... از ناوشکن مونتروس مدل ۲۳ به خلیج فارس آمده است... اظهار داشت « این کشتی در حمایت از ناوشکن مونتروس... به این منطقه آمده است » در پایان امسال ناوشکن...
کد خبر: ۹۱۴۶۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv