میدان فرزادB

برچسب: میدان فرزادB
توسعه میدان فرزاد b خبر داد به گزارش مهر به... توسعه میدان گازی فرزادb بیان کرد طرحی را برای تأمین... مالی توسعه میدان گازی فرزاد b آماده و قرارداد و... اضافه کرد اگرچه هنوز هندی ها برای توسعه میدان گازی...
کد خبر: ۹۰۲۱۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv