بازداشت شاهرخ شهنازی

برچسب: بازداشت شاهرخ شهنازی
از سوی مراجع قضایی بازداشت شد دبیرکل کمیته ملی المپیک... بازداشت شد به گزارش مهر شاهرخ شهنازی که یکی از... آورده بود با این حال شهنازی به فعالیتش به عنوان... مهر کسب اطلاع کرد روز چهارشنبه شاهرخ شهنازی از سوی...
کد خبر: ۸۹۹۹۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv