1000 میلیارد تومان

برچسب: 1000 میلیارد تومان
دعوا بر سر بذل و بخشش از جیب ملت؛
چرا و به چه دلیل باید هزار میلیارد تومان از...
را مأمور صدور دستور « تخصص یک هزار میلیارد تومان... رئیس جمهور برای اختصاص هزار میلیارد تومان به سهام داران... محرمانه بودن این مضمون بود که تعیین یک هزار میلیارد... تومان برای پرداخت سهامداران معسر شرکت پدیده شاندیز بود و...
کد خبر: ۸۸۰۶۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv