ایوان کسری

برچسب: ایوان کسری
وقایع اتفاقیه؛
ایوان خسرو / طاق کسری / ایوان مدائن /... یک فضای محصور نیست ایوان آن چنان که اینک می... تأثیر آن بیشتر ناشی از عظمت بنا بود ایوان بزرگ... دوره پارتی فضای خالی ایجاد شده توسط ایوان را با...
کد خبر: ۸۵۷۴۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv