ایوان خسرو

برچسب: ایوان خسرو
وقایع اتفاقیه؛
ایوان خسرو / طاق کسری / ایوان مدائن /... یک فضای محصور نیست ایوان آن چنان که اینک می... بود معماران خسرو که تصویری از مقدار فشاری که توسط... تأثیر آن بیشتر ناشی از عظمت بنا بود ایوان بزرگ...
کد خبر: ۸۵۷۴۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv