واکنش آشنا به بازداشت حسن عباسی/وزارت علوم هم جعلی بودن مدرک هاشمی را تNیید کرد/کارگرانی که به جای دستمزد، «نوشابه» می‌گیرند!

واکنش آشنا به بازداشت حسن عباسی/وزارت علوم هم جعلی بودن مدرک هاشمی را تNیید کرد/کارگرانی که به جای دستمزد، «نوشابه» می‌گیرند!

رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند؛ ضرغامی: فتنه 88 فتنه خواص بود/آخوندی خواستار ورود مجلس به اظهارنظر کدخدایی شد/ماجرایی که خاتمی می‌خواست موسوی‌بجنوردی را ساکت کند و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.