بازدید 73959
آبان ۱۳۱۶ قانون «مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض» برای اولین بار در کشور ما مصوب شد و پس از آن قوانین دیگری که در همین باره به تصویب رسیدند، جایگزین قانون مذکور شدند. تیرماه سال ۹۴ هم قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید و اجرای آن از ابتدای فروردین ۱۳۹۵ آغاز شد.
کد خبر: ۹۶۵۰۴۵
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰ 11 March 2020

قوانین مربوط به مالیات بر ارث در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده است. اهمیت آن هم در این است که حتماً و حتی به ‌رغم میل‌مان با آن سر و کار خواهیم داشت. در صورتی که دارایی‌هایی منقول و غیرمنقول از متوفی به جا مانده باشد، این اموال و دارایی‌ها متعلق به وراث بوده و در صورتی که ورثه تمایل به تقسیم این دارایی‌ها داشته باشند، به ترتیب مقرر در قانون مدنی میان وراث تقسیم خواهد شد. تقسیم دارایی‌های شخص فوت شده به عنوان ارث ـ که به بازماندگان متوفی تعلق می‌گیرد ـ مستلزم پرداخت مالیات بر ارث است؛ کما اینکه مالیات تعلق گرفته به اموال پرداخت نشود، نقل و انتقال آن دارایی‌ها و تحویل آن‌ها به وراث امکان‌پذیر نخواهد بود.
 

به گزارش «تابناک»؛ قوانین این بخش شامل دو نوع مالیات است: مالیات بر اموال (یا همان ترکه) و مالیات بر ارث به معنای خاص.

مالیات بر اموال، شامل دارایی‌هایی باقی‌مانده از متوفی است. حتی اگر این اموال به ارث نرسند. مثل اینکه شخص فوت شده ورثه‌ای نداشته باشد یا ورثه گرفتن اموال را رد کرده و قبول نکند. از سوی دیگر مالیات بر ارث، فقط در صورتی دریافت می‌شود که اموال به بازماندگان به ارث برسد که در این صورت، هر یک از ورثه باید قسمتی از اموالی را که از طریق ارث دریافت می‌کند، به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند. در واقع ممکن است اموال باقی‌مانده از شخص فوت شده دو بار مشمول مالیات قرار گیرد. البته در برخی کشور‌ها مانند ایران، فقط یک نوع مالیات دریافت می‌شود که آن هم مالیات بر ارث به معنی خاص آن است.

آبان ۱۳۱۶ قانون «مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض» برای اولین بار در کشور ما مصوب شد و پس از آن قوانین دیگری که در همین باره به تصویب رسیدند، جایگزین قانون مذکور شدند. تیرماه سال ۹۴ هم قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید و اجرای آن از ابتدای فروردین ۱۳۹۵ آغاز شد. مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در این قانون مربوط به شیوه محاسبه دارایی شخص فوت شده و صدور مفاصا حساب مالیاتی است که در قانون جدید با آسان شدن و حذف بند‌ها و تبصره‌هایی که دشواری‌هایی را برای ورثه ایجاد می‌کرد، این نقایص رفع شده است.

تغییرات عمده در قانون جدید مالیات بر ارث

۱. در قانون قدیم (متوفیان قبل از ۹۵/۰۱/۰۱)، وراث (مجتمعا یا منفردا) یا وکیل یا نماینده‌قانونی یا قیم وراث، ابتدا به اداره‌امور‌مالیاتی صلاحیت‌دار مراجعه و پس از تسلیم اظهارنامه مالیات‌بر‌ارث، گواهی تسلیم اظهارنامه (ماده ۳۱ ق. م. م) دریافت، تا برای مراجعه به شورای‌ حل‌ اختلاف جهت اخذ گواهی‌ انحصار‌ وراثت اقدام کنند، ولی در قانون‌ جدید، بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی می‌توانند گواهی‌ حصر‌ وراث را از شورای‌ حل‌ اختلاف اخذ کنند.

۲. در قانون‌ قدیم کلیه اموال متوفی، از طرف وراث در اظهارنامه‌ مالیات بر ارث، اظهار و پس از محاسبه مالیات، گواهی واریز مالیات بر ارث همه اموال به‌صورت یک‌جا صادر می‌شد، ولی در قانون‌جدید، وراث می‌توانند ماترک متوفی را به‌صورت موردی به تاریخ نقل‌و‌انتقال، اعلام و پس از پرداخت مالیات، گواهی‌ واریز‌ مالیات بر ارث را اخذ نمایند.

۳. وراث در قانون‌ قدیم می‌بایست حداکثر تا شش‌ ماه بعد از فوت متوفی، اظهارنامه‌ مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه می‌کردند. در غیر این‌ صورت مشمول جریمه می‌شدند، ولی در قانون‌ جدید خبری از جریمه نیست.

۴. درخصوص نرخ‌های محاسبه مالیات بر ارث نیز ... تغییراتی رخ داده است.

بنابراین، دیگر نیازی نیست که همه دارایی باقی‌مانده از متوفی به صورت کلی مورد محاسبه قرار گیرد، بلکه وراث می‌توانند به شکل جزئی نیز نسبت به تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های متوفی تصمیم گرفته و مالیات آن جزء را بپردازند و در مورد سایر اموال، در زمان دیگری تصمیم‌گیری کنند. بر اساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، امکان محاسبه جداگانه اموال به اجزای مختلف و پرداخت مالیات آن اجزا، مستقل فراهم شده و ضرورتی ندارد که وراث، تمامی مالیات متعلقه به ماترک مورث خویش را یکجا به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند.

طبق این اصلاحیه پرداخت مالیات بر ارث در صورتی باید حساب شود که وراث بخواهند تمام یا بخشی از اموال متوفی را به مالکیت خود منتقل کنند و در صورتی هم که ورثه قصد تملک بخشی از اموال شخص را تا مدتی پس از فوت نداشته باشند، ضرورتی به پرداخت مالیات بر ارث درخصوص آن بخش را نخواهند داشت. کارشناسان معتقدند این مورد علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی کشور، از موارد پرداخت نکردن مالیات بر ارث نیز به طرز چشمگیری خواهد کاست.

حذف معافیت‌های مالیاتی وراث از دیگر موارد مهمی است که در قانون جدید دچار تغییر شده است؛ یعنی با کنار گذاشتن ماده ۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم، این معافیت مالیاتی حذف شده و دیگر معافیتی بر مالیات بر ارث موجود نیست. در قوانین سابق، ورثه طبقه اول تا مبلغ ۳ میلیون تومان از معافیت مالیاتی برخوردار بودند و در صورتی که معلول یا از کار افتاده بودند هم این معافیت تا حداکثر مبلغ ۵ میلیون تومان قابل افزایش بود. افزایش زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی، دیگر تغییر مهم در این بخش از قانون است که در سال ۹۴ مصوب شد. طبق تغییرات این مدت زمان از شش ماه به یک سال افزایش یافته است.بر خلاف مقررات سابق، ورثه متوفی در حال حاضر یک سال از تاریخ وقوع فوت نزدیکان خود زمان دارند با مراجعه به سازمان مالیاتی منطقه، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی‌شان اقدام کنند.

چنانچه ورثه یک سال پس از تاریخ درگذشت متوفی اقدامی در این باره انجام ندهند، مالیات مربوطه در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی‌ها به ورثه، بدون کسر هزینه‌هایی مثل هزینه کفن و دفن وصول خواهد شد. در حالی‌که در قانون سابق با کسر این هزینه‌ها صورت می‌گرفت.

از سوی دیگر قیمت‌های جدیدی که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای هر یک از اموال و دارایی‌های متوفی در نظر گرفته شده نیز تغییراتی را به دنبال داشته است.در قانون سابق، ارزش ثروت و دارایی‌های شخص فوت شده مطابق با قیمت‌های زمان فوت وی محاسبه و مالیات بر اساس ارزش دارایی در زمان فوت دریافت می‌شد، در حالی که با اصلاح ایجاد شده در قانون ارث در سال ۹۴، ارزش ثروت متوفی به قیمت زمان انتقال دارایی یا تحویل به ورثه، ملاک محاسبه مالیات بر ارث قرار می‌گیرد.

ماده ۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم هم در اصلاحیه اخیر حذف شده است. این ماده درمورد ارائه گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث برای دریافت گواهی حصر وراثت بود. با این تغییر شورا‌های حل اختلاف، بدون دریافت گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث می‌توانند نسبت به صدور گواهی حصر وراثت برای وراث متقاضی گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.
در قانون سابق، بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی مکلف شده بودند که در عرض یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت اموال اعم از وجوه نقد، سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم کنند.

در قانون جدید این قضیه منتفی شده و بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند، مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را اعلام و تسلیم کنند.
 
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
این همه نوشتی ولی نوشتی چند درصد اموال به عنوان مالیات برداشته میشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
خیلی جالبه.خمس خدا به ارث تعلق نمیگیره اما مالیات تعلق میگیره.
من 3 ماه مغازه داشتم که یک ماهش اصلا کار نکردم.550/000 تومان مالیات گرفتن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
اینها دیدند بازار مرده و مرده کشی داغه

با خودشون گفتن ببینیم که چی میتونیم کاسب شیم؟؟؟!!!


خدایا.....
ناشناس
|
Tanzania, United Republic of
|
۰۹:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
مبنای دریافت مالیات بر ارث چیست؟ چرا باید از این اموال مالیات گرفته شود؟
آیا از نظر قانونی دولت هم یکی از وراث است؟
این مالیات مبنای شرعی دارد؟
لطفا به این سوال ها جواب دهید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
سر گردنه هست

وقتی به دنیا نیومده ای مالیات
وقتی به دنیا اومدی برای نفس کشیدنت هم مالیات
وقتی میمیری هم بیدارند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
چیزی هم مونده که شماها ازش مالیات نگیرین. می خواهین مرده ها هم اظهارنامه پر کنن و به نسبت سالهایی که در اینجا زندگی کردن مالیات زنده بودن سابق و مرده بودن فعلی رو بدن. دست شما غیر از رفتن در جیب مردم کار آیی دیگه ای نداره؟؟؟؟ از خدا بترسید
کیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
خجالت نکشید مثل همون کشوری که نوشتید و نامی هم از ان نبردید شما هم دوبار مالیات بر ارث بگیرید
خويي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
مرحوم پدر بنده سال 74 فوت كرد واز كل دنيا 270هزار تومان پول در بانك تجارت داشت كه كل مبلغ را اداره دارايي مصادره كرد ومبلغ يكصد هزارتومان ديگر از ما به عنوان ماليات برارث گرفت پدرم تنها يك مغازه داشت كه 9ميليون تومان فروخته شد وبين 8نفر وارث تقسيم شد همه قوانين برنفع دولت وبه ضرر مردم ميباشد
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
مالیات باید تا حدیکه وراث به فقر نیافتند دریافت نشود فقط بر مازاد آن مالیات تعلق بگیرد آنهم پلکانی و تصاعدی. فقیر را فقیرتر کردن که هنر نیست. از اغنیا باید مالیات زیاد گرفته شود نه از فقرا. هرز رفتن مالیات و درآمدهای بیت المال برای مصارفی مانند نجومیخوری و غیره توسط ....چراغ بدست اگر نباشد اصلا کسری بودجه نخواهد بود و نیازی به اینهمه بروکراسی هم نخواهدبود
ناشناس
|
-
|
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
با این اقتصاد ورشکسته سال ۹۹ به اسم مالیات دستشون توی جیب مردمه
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
متوفی در زمان حیاتش برای املاک و داراییهاش مالیات و عوارض پرداخت کرده و بعد از فوت نیز ورثه در صورت فروش املاک ملزم به پرداخت مالیات و عوارض هستند و در صورت ادامه کار نیز باز مالیات پرداخت خواهندکرد، این مالیات بر ارث در حالی که هنوز هیچ عایدی و سودی برای وراث نداشته دور از عدالت است .
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
بهتره قانون مالیات بر ارث کلا لغو شود مردم به دردسر نیفتن یکی پدرش ممیره پسرهاش چهل سال هم گذر کرده ازودواج نکرده ان مجردن مادرشون هم مریضه شما به فکر مالیات گرفتن از انها دلخوشید. مالیات از مناطق فقر نشین متوسط نشین برداشته شود به مناطق ثروتمند نشین بالای شهر کوچ کنند بهتره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
ما یک وام مسکن از یه خانم خریدیم و وکالتنامه و غیره هم داشتیم
بعد چند سال که خواستیم خانه را از رهن بانک خارج کنیم خانم فوت شده بود و خانه ی ما به وراث تعلق داشت !
چون اسناد محکم داشتیم خانه به ما برگشت ولی دولت 6 میلیون مالیات بر ارث از ما گرفت !!
هر چقدر اعتراض کردیم که این خانه به ما به ارث نرسیده ما فقط یک وام از این خانم خریده این که اسنادش هم موجوده قبول نکردند !
ایران دقیقا سر گردنه است
قوانین را طوری می نویسند که از هر موضوعی مردم را تیغ بزنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
چطوره که در اسلام مالیاتی بر ارث نباید وجود داشته باشه اما شورای نگهبان این قوانین رو تایید میکنه؟
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
متاسفانه هرجای قانون که اندکی به نفع مودیان ارث بوده را حذف و دچار تغییر کردند؛ به معنای واقعی چپاول ترکه متوفی که به وراث میرسیده! امیدوارم روزی را شاهد باشیم که اشخاصی که اینگونه قوانین را دچار اینگونه تغییرات کرده‌اند تحت تعقیب قضایی قرار گیرند!!!
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
مالیات وجهه شرعی ندارد اگر دارد ارائه دهند
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
لازم به ذکر است که کلیه قوانین از جمله قوانین مالیاتی خوب یا بد تماما به موجب مصوبا نمایندگان مجلس وتصویب و لازم الاجرا میشود. از ماست که برماست!!!!
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
در کشوری که دوبار مالیات میگیرن دیگه بابت مدرسه رفتن بچه ها پول نمیگیرن بازنشسته هاشم دوباره سر کار نمیرن چون تامین هستن بعد از مسئول میشه پرسید که پول مالیات کجا خرج شده بیمارستان هم که میری دیگه فکر پول نیستی فقط مالیات گرفتن هنر نیست .
حسین
|
United States
|
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
حق دارند از بس که پول های معادن فلزات طلا نقره مس روی وغیره وپول های نفت مردم درجیب هایشان ودر حساب هایشان خیلی سنگینی می کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
ماکارمندا وقتی زنده ایم که مالیات میدیم تانفس بکشیم حساب کل اموال کارمنداروهم که داریدبعدمردنم دوباره مالیات چن باره مالیات میگیریداخه لا اغربراکارمنداوکارگرایه است
استثنابزاریدانصاف داریداصلا؟
جلیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
وای وای وای میخواهید از مرده هم مالیات بگیرید.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
مکانیسم ماشه مراوه تپه علیرضا رزم حسینی هفته دفاع مقدس آنفلوانزا مصطفی ادیب
آخرین اخبار