بازدید 3423

ریز قیمت‌های طرح ترافیک ۹۹ اعلام شد

کد خبر: ۹۵۷۶۱۶
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹ 08 February 2020

جزئیات افزایش نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال آینده منتشر شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جدول مقایسه اعداد مبنای حلقه اول (طرح ترافیک) و حلقه دوم (طرح کنترل آلودگی هوا) در سال جاری و سال آینده منتشر شد.

بر اساس جدول منتشره مبنای عوارض تردد در سال ۹۸ مبلغ روزانه ۲۳۰ هزار ریال بود که این رقم با افزایش ۲۱.۷۴ صدم درصدی در سال ۹۹ به ۲۸۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

در سال جاری هزینه تردد در حلقه اول (طرح ترافیک) - در اوج با داشتن معاینه فنی معمولی روزانه ۵۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار ریال است که با افزایش ۲۱.۷۴ صدم درصدی در سال ۹۹ به ۶۳۰ هزار ریال افزایش می‌یابد.

در سال جاری هزینه تردد در حلقه اول (طرح ترافیک) – در یک اوج و یک غیر اوج، با داشتن معاینه فنی معمولی ۳۴۵ هزار ریال است که با رشد ۲۱.۷۴ صدم درصدی به ۴۲۰ هزار ریال در سال ۹۹ افزایش می‌یابد.

هزینه تردد در حلقه اول (طرح ترافیک) – در غیر اوج با داشتن معاینه فنی معمولی در سال جاری ۲۴۱ هزار و ۵۰۰ ریال بود که با افزایش ۲۱.۷۴ صدم درصدی در سال ۹۹، ۲۹۴ هزار ریال محاسبه می‌شود.

در سال جاری هزینه تردد در حلقه اول (طرح ترافیک) – در اوج با داشتن معاینه فنی برتر ۳۸۸ هزار و ۱۲۵ هزار ریال است که با رشد ۱۳.۰۲ صدم درصدی این عوارض به ۴۴۱ هزار ریال در سال آینده رسید.

در سال جاری هزینه تردد در حلقه اول (طرح ترافیک) – در یک اوج و یک غیر اوج با داشتن معاینه فنی برتر ۲۵۸ هزار و ۷۵۰ هزار ریال است که با رشد ۱۳.۶۴ صدم درصدی این عوارض در سال آینده ۲۹۴ هزار محاسبه می‌شود.

در سال جاری هزینه تردد در حلقه اول (طرح ترافیک) – در غیر اوج با داشتن معاینه فنی برتر ۱۸۱ هزار و ۱۲۵ هزار ریال است که با رشد ۱۳.۶۲ صدم درصدی این عوارض در سال آینده ۲۰۵ هزار و ۸۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

در سال جاری هزینه تردد در حلقه دوم برای غیر از ۲۰ روز معاف ۳ ماهه در اوج با داشتن معاینه فنی معمولی ۲۵۸ هزار و ۷۵۰ ریال است که با رشد ۲۱.۷۴ درصدی در سال آینده ۳۱۵ هزار ریال محاسبه می‌شود.

در سال جاری هزینه تردد در حلقه دوم برای غیر از ۲۰ روز معاف ۳ ماهه در متوسط با داشتن معاینه فنی معمولی ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ ریال است که با رشد ۲۱.۷۴ درصدی در سال آینده ۲۱۰ هزار ریال محاسبه می‌شود.

در سال جاری هزینه تردد در حلقه دوم برای غیر از ۲۰ روز معاف ۳ ماهه در غیر اوج با داشتن معاینه فنی معمولی ۱۲۰ هزار و ۷۵۰ ریال است که با رشد ۲۱.۷۴ درصدی در سال آینده ۱۴۷ هزار ریال محاسبه می‌شود.

هزینه تردد در حلقه دوم برای غیر ۲۰ روز معاف ۳ ماهه با داشتن معاینه فنی برتر در سال جاری ۱۹۴ هزار و ۶۳ ریال است که با رشد ۱۳.۶۲ درصدی در سال آینده به ۲۲۰ هزار ۵۰۰ ریال رسید.

مقایسه اعداد مبنای حلقه اول و حلقه دوم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

      سال 1398  سال 1399    
ردیف شرح نوع معاینه فنی ضرایب مبلغ روزانه(ریال) ضرایب مبلغ روزانه (ریال) درصد تغییر توضیحات
1 مبنای عوارض تردد     230.000   280.000 21.74%   
     
نوع معاینه ساعت تردد نوع حلقه
مبلغ روزانه(ریال)
نوع معاینه ساعت تردد نوع حلقه
مبلغ روزانه (ریال)    
2 هزینه تردددر حلقه اول - در اوج معمولی
1 1.5 1.5
517.500
1 1.5 1.5
630.000 21.74%  بالاترین مقدار
3 هزینه تردددر حلقه اول -در یک اوج و یک غیر اوج معمولی
1 1 1.5
345.000
1 1 1.5
420.000 21.74%  حالت متوسط(یک اوج و یک غیر اوج)
4 هزینه تردددر حلقه اول - در غیر اوج معمولی
1 0.7 1.5
241.500
1 0.7 1.5
294.000 21.74%  پایین ترین مقدار
5 هزینه تردددر حلقه اول - در اوج معاینه برتر 
0.75 1.5 1.5
388.125
0.7 1.5 1.5
441.000 13.32% به نفع معاینه فنی برتر عمل شده
6 هزینه تردددر حلقه اول - در یک اوج و یک غیر اوج معاینه برتر 
0.75 1 1.5
258.750
0.7 1 1.5
294.000 13.32%
7 هزینه تردد در حلقه اول -غیر اوج معاینه برتر 
0.75 0.7 1.5
181.125
0.7 0.7  1.5
205.800 13.32%
8 هزینه تردد در حلقه دوم(برای غیر 20 روز معاف 3 ماهه) در اوج معمولی
1 1.5 0.75
258.750
 1  1.5  0.75
315.000 21.74% وفق اصلاح کمیسیون و آنچه در صحن مطرح است
9 هزینه تردد در حلقه دوم(برای غیر 20 روز معاف 3 ماهه) در متوسط معمولی
1 1 0.75
172.500
1 1  0.75
210.000 21.74% وفق اصلاح کمیسیون و آنچه در صحن مطرح است
10 هزینه تردد در حلقه دوم(برای غیر 20 روز معاف 3 ماهه) در غیر اوج معمولی
1 0.7 0.75
120.750
1  0.7  0.75
147.000 21.74% وفق اصلاح کمیسیون و آنچه در صحن مطرح است
11 معادل بند 9 معمولی
1 1 0.75
172.500
1 1 1
280.000 62.32% اگر وفق پیشنهاد حوزه حمل و نقل عمل می شد
12 هزینه تردد در حلقه دوم(برای غیر 20 روز معاف 3 ماهه) معاینه فنی برتر
0.75 1.5 0.75
194.063
0.7 1.5 0.75
220.500 13.62% وفق اصلاح کمیسیون و آنچه در صحن مطرح است
13 هزینه تردد در حلقه دوم(برای غیر 20 روز معاف 3 ماهه) معاینه فنی برتر
0.75 1 0.75
129.375
0.7 1 0.75
147.000 13.62% وفق اصلاح کمیسیون و آنچه در صحن مطرح است
14 هزینه تردد در حلقه دوم(برای غیر 20 روز معاف 3 ماهه) معاینه فنی برتر
0.75 0.7 0.75
90.563
0.7 0.7 0.75
102.900 13.62% وفق اصلاح کمیسیون و آنچه در صحن مطرح است
سایر تخفیفات گروه های خاص از قبیل جانبازان، خبرنگاران، وانت، مینی بوس و اتوبوس پلاک ع در خدمت حمل و نقل عمومی، آژانس های تاکسی سرویس، سرویس مدارس همانند سال قبل است

 

اشتراک گذاری
برچسب منتخب
# قره باغ # کیومرث هاشمی # هفته دفاع مقدس # نعمت احمدی # الواح هخامنشی بازگشتی