آمار‌های مربوط به وضعیت فعالیت افراد بالای ده سال نشان می‌دهد که بخشی از افراد جامعه بدون آن که فعالیت خاصی انجام دهند و یا شغلی داشته باشند درآمد کسب می‌کنند که از آن‌ها با عنوان افراد با درآمد بدون کار یاد می‌شود. همچنین در این سال‌ها افرادی نیز بوده اند که کار کرده اند، اما نتوانسته اند حق و حقوق خود را دریافت نمایند.
کد خبر: ۸۵۰۰۹۲
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۷ 09 November 2018
رشد ۴۶ درصدی افرادی که بدون کار هم درآمد دارند در مقابل افرادی که هرچه کار می‌کنند، حقوقی دریافت نمی‌کنند؟!آمارهای مربوط به وضعیت فعالیت افراد بالای ده سال نشان می دهد که بخشی از افراد جامعه بدون آن که فعالیت خاصی انجام دهند و یا شغلی داشته باشند درآمد کسب می کنند که از آن ها با عنوان افراد با درآمد بدون کار یاد می شود. همچنین در این سال ها افرادی نیز بوده اند که کار کرده اند اما نتوانسته اند حق و حقوق خود را دریافت نمایند.
 
به گزارش «تابناک اقتصادی»، در سال های اخیر رسانه ها همواره آمارهایی از بازار نیروی کار را تحت پوشش قرار داده اند که یا مربوط به شاغلین بوده است و یا مربوط به بیکاران. اما در نه سال اخیر بخش دیگری در بازار کار در حال رشد بوده اند که در گزارشات از آن ها با عنوان افراد با درآمد بدون کار یاد شده است.
 
کسانی که بدون داشتن شغلی خاص و یا بدون انجام فعالیتی خاص توانسته اند درآمد داشته باشند. این افراد درست نقطه مقابل کسانی هستند که شاغل محسوب می شوند و فعالیت و کار می کنند اما در پایان ماه و حتی بعضاً پایان سال نمی تواند حق و حقوق خود را دریافت کنند و به تعبیری در مقابل کار کردن درآمدی ندارند.
 
مرکز آمار ایران در گزارش های خود پیرامون نتایج آمارگیری نیروی کار، جمعیت 10 ساله و بیشتر را بر حسب فعالیت به دو دسته عمده تقسیم بندی می کند: جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال.
 
جمعیت فعال خود به دو دسته "شاغلین" و "بیکاران" تقسیم بندی می شود و جمعیت غیرفعال نیز به چهار دسته "محصل"، "خانه دار"، "دارای درآمد بدون کار" و "سایر و اظهارنشده" تقسیم بندی می شود. بنابراین افراد با درآمد بدون کار در تقسیم بندی ها در زیرمجموعه افراد غیرفعال در اقتصاد قرار می گیرند و افراد شاغل بدون درآمد در زیرمجموعه جمعیت فعال قرار می گیرند.
 
همان گونه که عنوان شد، بررسی روند سهم افراد دارای درآمد بدون کار از کل افراد 10 ساله و بیشتر جامعه در نه سال اخیر نشان می دهد که سهم این افراد رشد کرده است. سهم این افراد در نه سال اخیر از 5.7 درصد (3 میلیون و 496 هزار و 706 نفر) در سال 1388 به 7.8 درصد (5 میلیون و 124 هزار و 192 نفر) در سال 1396 رسیده است. یعنی در طول نه سال سهم افراد با درآمد بدون کار از کل جمعیت 10 ساله و بیشتر، افزایش یافته و تعداد این افراد 46 درصد رشد داشته است.

رشد ۴۶ درصدی افرادی که بدون کار هم درآمد دارند در مقابل افرادی که هرچه کار می‌کنند، حقوقی دریافت نمی‌کنند؟!

همچنین در طی یک سال یعنی بین سال های 1395 و 1396، سهم این افراد با رشد 0.4 درصدی از 7.4 درصد در سال 1395 به 7.8 درصد در سال 1396 رسیده است. همان گونه که از نمودار پیداست این جهش در سال 1396 در حالی رخ داده است که تا قبل از آن، سه سال پیاپی سهم این افراد از جمعیت 10 ساله و بیشتر ثابت بوده است.

رشد ۴۶ درصدی افرادی که بدون کار هم درآمد دارند در مقابل افرادی که هرچه کار می‌کنند، حقوقی دریافت نمی‌کنند؟!

حالا پرسش اولی که در این زمینه مطرح می شود این است که تعداد افراد با درآمد بدون کار و افراد شاغل بدون درآمد در سال 1396 چند نفر بوده است؟
 
همان گونه که در بالا ذکر شد تعداد افراد بادرآمد بدون کار در سال 1396، 5 میلیون و 124 هزار و 192 نفر بوده است.
 
پیرامون افراد شاغل بدون درآمد نیز باید گفت که هر چند که آمار رسمی در مورد این گونه افراد وجود ندارد اما می توان با استناد به اخبار منتشر شده این گونه عنوان نمود که آمار افراد شاغل بدون درآمد نیز در طی سال های اخیر در حال رشد بوده است و این موضوع در سال 1396 نیز به دلیل شرایط خاص پیش آمده برای اقتصاد ایران تشدید شده است. به عنوان نمونه می توان به کارگران کارخانه های هپکو اراک، آذرآب اراک، نیشکر هفت تپه و ... اشاره نمود. کارگرانی که در سال 1396 خبرهای بسیاری پیرامون عدم دریافت حق و حقوقشان در رسانه ها منتشر شد.
 
حالا که تا حدودی با افراد شاغل بدون درآمد آشنا شدیم پرسش دوم این است که افراد با درآمد بدون کار چه کسانی هستند؟

برای پاسخ به پرسش دوم شاید اولین قشری که در این زمینه به ذهن می رسد، بازنشستگان باشند. در سال 1396 بر اساس گزارش های آماری نه ماهه (آخرین گزارش رسمی موجود) تعداد مستمری بگیران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی یک میلیون و 730 هزار و 898 نفر بوده است. همچنین طبق گزارش های آماری نه ماهه (آخرین گزارش رسمی موجود) تعداد مستمری بگیران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و 123 هزار و 259 نفر بوده اند. بنابراین در مجموع در نه ماهه سال 1396، آمار مستمری بگیران بازنشسته دو میلیون و 854 هزار و 157 نفر بوده است. پس از 5 میلیون و 142 هزار و 192 نفر افراد با درآمد بدون کار در سال 1396، دو میلیون و 854 هزار و 157 نفر مستمری بگیر بازنشسته بوده اند.
 
رشد ۴۶ درصدی افرادی که بدون کار هم درآمد دارند در مقابل افرادی که هرچه کار می‌کنند، حقوقی دریافت نمی‌کنند؟!

در مورد جمعیت باقیمانده افراد بادرآمد بدون کار در سال 1396 که تعداد آن ها دو میلیون و 288 هزار و 35 نفر بوده است و رقم قابل توجهی هم می باشد می توان این فرضیه ها را پیرامون منبع درآمدی آن ها مطرح کرد که بدون فعالیت خاصی به دست آمده است: این افراد یا سپرده ای در بانک داشته اند و از سود آن درآمد کسب می کرده اند، یا از محل پرداختی یارانه ها امورات زندگی خود را گذرانده اند، یا از طریق سوداگری در بازارهای ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و ... درآمد کسب می کرده اند و به زبان ساده تر با دلالی درآمد کسب می کرده اند.
 
و پرسش سومی که مطرح می شود این است که میزان افزایش افراد با درآمد بدون کار در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 چند نفر بوده است؟
 
برای پاسخ به پرسش سوم نیز باید گفت که طبق محاسبات انجام شده میزان افزایش جمعیت افراد با درآمد بدون کار در سال 1396 در مقایسه با سال 1395، 303 هزار و 671 نفر بوده است. از این تعداد، 134 هزار و 963 نفر به دلیل آن که به جرگه بازنشستگان پیوسته اند در این گروه افراد با درآمد بدون کار قرار گرفته اند اما مابقی جمعیت که تعداد آن ها 168 هزار و 709 نفر می باشد از مواردی که در پاسخ پرسش دوم ذکر شده است، بدون هیچ فعالیت خاصی درآمد کسب کرده اند.
 
در انتها باید به این تناقض آشکار در اقتصاد ایران که طی سال های اخیر همواره در حال رشد بوده است یک بار دیگر اشاره نمود که برخی افراد در اقتصاد ایران وجود دارند که کار می کنند اما حق و حقوق و درآمدی ندارند و برخی نیز وجود دارند که کار نمی کنند اما درآمد دارند. این رویه باید توسط مسئولین مربوطه اصلاح شود. به عنوان مثال پیرامون افراد شاغل بدون درآمد می توان با نظارت بیشتر بر کارخانه ها و کارگاه ها و بررسی وضعیت آن ها حداقل تعداد این گونه افراد را کاهش داد و پیرامون افراد با درآمد بدون کار (البته آن دسته از افرادی که جزء بازنشستگان محترم نمی باشند) هم می توان با راه اندازی سامانه های نظارتی مثل سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی و مالیات ستانی از آن ها در راستای کاهش دلال بازی در بازار مسکن و کاهش جمعیت این گونه افراد کوشید.  
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
روی خط سایت ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
بدون حضور افراد در ادارات حقوق دریافت می کنند (فقط اسامی افراد در لیست حقوق بگیران است )
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
دویدن، سهم کسانیست که نمی رسند و رسیدن، سهم کساتنیست که نمی دوند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
از نشانه های وجود انکارناپذیر فساد و رانت در اقتصاد فاسد دولتی .
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
آمار بینگر فساد مالی است
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
ترا خدا فیلممون نکنید. خود مسولین دنبال پیوستن به همین پنج میلیون پردرآمد بیکار هستند یا قبلا پیوستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
حق و حقوق دارن تابناک
حقشون رو پولدارای صاحب قدرت نمیدن
فک میکنن کارگر برده اینهاست
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
تیجه یک اقتصاد مریض بهتر از این نمیشه
اگر مالیات بر ارزش افزوده بر طلاٰ٬ مسکن، سود بانکی و ..... گرفته بشه اوضاع مملکت به این فلاکت نمیوفته
چاره کار گرفتن مالیات از همه اقشار جامعه به نسبت درامد سالانه میباشد
پاسخ ها
کارمند
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
بله دقیقا حق با شماست. اما دولت دقیقا داره برعکسش کار میکنه. یعنی سوراخی پیدا کنه که از اون بتونه هزار تومن از کارمند و کارگر بدبخت بکشه بیرون دریغ نمیکنه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
سلام باید خدمت شما عرض کنم بازنشتگان محترم در طول سی سال خدمت هر ماهه مبلغی از حقوق خود را به صندق بازنشتگی واریز نموده تا بتوانند بعد از سی سال خدمت از سود ان استفاده کنند اگر بی تدبیری مدیران باعث از رفتن پولهای شده پس این چه منتی است که سر بازنشسته میگزارید
کارشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
سلام تابناک عزیز. نه تنها کار میکنیم بلکه به عوض اونایی که درآمد بیشتردارند مالیات می دهیم.
نام محفوظ
|
United Arab Emirates
|
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
شرکت ... حقوق از فروردین 97 تا حالا را واریز نکرده . دستمان به هیچ جایی بند نیست اعتراض میکنی میگن اخراج. از تابناک خواهشمندیم پس از بررسی انعکاس دهند. یک شعبه این شرکت در تهران و یک شعبه در اصفهان شهرک صنعتی رازی نزدیک شهرضاست.
از طرف جمعی از کارمندان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
فقط و فقط اعدام مشکلات مملکت رو حل میکنه، دلالها و محتکران و اختلاسگرا و رانت خواران و آقازاده ها و.... همه رو باید اعدام کرد و مملکت رو از صفر ساخت
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
خیلی ها بدون کار درآمد دارند!!!!
پاسخ ها
حسین
| United Kingdom |
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
کاملا روشن است که خیلی از افراد با سود بانکی از سپرده هایشان روزگار را سپری میکنند و خیلی ها در کنار آن به معامله مسکن و ارز و طلا می پردازند! اینست اقتصاد
ناشناس
| United States |
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
فارغ التحصیلان حوزه ها!!!!
حححح
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
والله ماهم100 میلیون بعد از 12 سال بدست آوردیم که یه آپارتمان کوچیک واسه خودمون بخریم اما یهو یه واحد شد 300 میلیون بنظرتون الان غیر از اینکه تو همین بانکهای لعنتی ایران بزارم کار دیگه ای هم میتونم بکنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
شما ظاهراً الفبای اقتصاد رو هم نمیدونید. کار لزوماً به این معنی نیست که طرف خودش کار کنه. مثلاً مدیر عامل شرکتی که تعدادی نیرو دارن براش کار میکنن. یا سرمایه گذاری که سرمایه اش داره براش کار میکنه. در واقع اینها هم شاغل هستند چون دارن از طریق سرمایه انسانی یا مالی کار میکنن. و در ضمن سمهشون در اقتصاد و تولید خیلی خیلی بیشتر از یک کارمند پشت میز نشینه با راندمان کاری یکی دو ساعت در روز.
محمد
|
France
|
۰۲:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
امار بخودی خود به پشیزی نمی ارزد و باید روی امار تحلیل منطقی گذاشت.
اولا احدی بدون سرمایه یا کار یا خدمتی نمی تواند در یک اقتصاد سالم ووحتی ناسالم درامدی داشته باشد.
حالا اگر فردی کاری مستمر ندارد و از طریق ربای بانکی، دلالی، بورس، نمایندگی کالا یا خدمات و امثالهم درامد دارد این افراد نباید غیر شاغل تلقی شوند.
نان پول یا فکر یا رندی و یا در نهایت بی لیاقتی مسولان و بی قانونی را میخورند، اول علت را از بین ببرید بعد معلول را بر دار کنید،
خداوند هم تا قانونی را وضع نکرده کسی را عطف به ماسبق مجازات نمیکند
ناشناس
|
United States
|
۰۳:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
عاشق راه حلت هستم هميشه تو ايران تمام مشكلات با دست توجيب ملت كردن حل ميشه من مى گم پول خودمون رو ديگه تو كشورهاى ديگه خرج نكنيم بهتر نيست تو اين شرايط بد ايران؟!
ناشناس
|
-
|
۰۷:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
مانند بنزین این مقاله هم نشان از این دارد که می خواهند حقوق بازنشستگان را هپل هپو کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
.اینها میخواهند از هر راهی شده مرد پول دربیاورند ...برایشان مهم نیست چه راهی که باعث بدبختی این مردم شده باشد .مفت باشد .هرچه می خواهد باشد ..مثل بانکها .املاکی هها دلالان .چهارم ....ولش کن .........................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
امارامارامار ای مار ای مار ای مار اخرنفهمیدیم این مار هست یا نیست که نیشش همیشه توی تن مردمه از خیلی راه های پایین و بالا میشه پول دراورد ولی نون حلال توی این دوره و زمان چی
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
نتیجه ملموس تحریم ها. قابل توجه کسانی که می گویند انقلاب ارث آنان است و مردم در آن نقشی ندارند و طلب حق از انقلاب دارند. ومردم را هیچ می گیرند. این افراد تمام افراد در قدرتند.
ناشناس
|
France
|
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
همه مسئولین کشور کار مفیدی انجام نمی دهند اما درآمد بالایی دارند.
گودرزي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
هزينه فرصت مفت خوارگي در ايران بسيار پايين است.
كافيست يك ملك مسكوني به كسي به ارث برسد . تا آخر عمر بدون هيچ كاركردي درآمد هنگفت دارد. و بعد هم اين شيوه جور و اين نظام استعماري به فرزند و فرزندانش به ارث مي رسد.
در مقابل عده ايي تمام حقوقشان كفاف اجاره را نمي دهد و مجبورند شب و روز جون بكنند و در فقر خودشان و فرزندانشان بسر ببرند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
علت این اتفاق چی هست؟
8888
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
خواهش میکنم در خصوص مالیات املاک و مسکن خالی جدی تر پیگیر شوید توروخدا اینجوری دیگه هر حروم لقمه ای به خودش اجازه نمیده با زندگی مردم بازی کنه باید یه کاری و یه قانونی تصویب بشه که هر فردی یا کد ملیش فقط یه ملک به نامش باشه چرا باید اینجوری با زندگی مردم ایران که اکثراشون زیر خط فقرن بازی بشه چراااااااااا خواهش میکنم در این خصوص خیلیییییییی جدی بررسی و فکر بشه و قانونی تصویب بشه به والله فقط اونایی مخالفت میکنن که از اعیان ها و آقازاده ها و دلالان باشن والسلام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
80 درصد درآمد ها در ایران از نیروی سرمایه حاصل می شود نه از نیروی کار
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
این تحلیلگر شما هم جزو افراد با درآمد بدون کار است چون تحلیلهای ایشان فقط به درد خودش میخورد.وجود تحلیگرهای اینچنینی باعث شده که دست دولتها همیشه در جیب کارگران که نهایتا همان بازنشسته ها هستند باشد.خیانت به مردم کشور فقط جاسوسی برای بیگانگان نیست .دلسرد کردن و به استهزا گرفتن با زنشستگانی که با تمام توان در دوران جنگ هشت ساله و بعد از آن در دوران سازندگی چرخ اقتصاد را با دستان پر توانشان به حرکت در آوردند و امروز از ناحیه ی پرداختهای خود بعنوان حق بیمه ،حقوق بخور و نمیری میگیرند و ارتزاق میکنند را کنار دلالان و ربا خواران و انواع دزدان قرار دادن و« بیکار با در آمد» خواندن هم خیانت به مردم به حساب می آید.تحلیگر شما به نوعی مشغول پولشویی دریافتی هایش میباشد چون خوب میداند که دریافتی هایی که دارد حقش نیست.لذا به تخطئه ی عده ی کثیری از مردم پرداخته تا دریافتیش تطهیر شود .زهی خیال باطل.
هر چند امیدی به انتشار نظرم ندارم ولی مطلع باشید بد نیست شاید کمک کرد تا عاقبت به خیر شوید.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: