بازدید 16310
آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی که دیر منتشر شد و دیگر تکان‌دهنده نیست؛
رویکردهایی که برخی عناصر خارج‌نشین پی گرفته‌اند، دقیقاً در راستای افزایش این شکاف اجتماعی و فرهنگی، تقابل کلامی و فیزیکی قشر مذهبی با اقشار کمترمذهبی و غیرمذهبی، ایجاد حس کینه‌جویی نسبت به قشر مذهبی و به منزوی سازی این قشر است. باید مراقب بود که سیاست‌های برخورد با بدحجابی برای مجموعه‌ها، تکمیل‌کننده‌ی پازل دشمنان ملت که با کمپین‌هایی به دنبال چنین اهداف پلیدی هستند، نباشد.
کد خبر: ۸۲۰۶۶۸
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰ 29 July 2018

مراقب شکل گیری دو قطبی فرهنگی باشیم / ممکن است آن روی سکه باحجابی بی‌حجابی نباشد / در دوران شکست نهادهای مسئول، در پی ساختارهای جایگزین منطقی برویمگزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کاهش اقبال عمومی به حجاب در حالی منتشر شد که با وجود اطلاعات مستند ارائه شده در این گزارش، آنچه پیش روی افکارعمومی قرار گرفت، دیگر تکان‌دهنده نیست، چرا که پیش از ارائه در قالب این گزارش در سطح جامعه برای عموم مردم قابل لمس بود؛ اما این گزارش به چه معناست و چه کارکردی دارد؟

به گزارش «تابناک»؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی تحت عنوان «عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو» منتشر کرده که حاوی گزاره‌های متعددی پیرامون کاهش قابل توجه گرایش به حجاب شرعی به شکل قابل توجهی است، به گونه‌ای که بر اساس آمارهای منتشر شده در این گزارش که متکی بر نظرسنجی چند نهاد است، نه تنها کفه محجبه‌ها در جامعه سبک شده، بلکه حمایت از این بخش نیز ضعیف شده است.

آن گونه که در جمع بندی این گزارش آمده، دامنه 60 تا 70 درصدی از زنان جامعه در گروه محجبه های عرفی بدحجاب با تعریف شرعی قرار دارند که از این میان 10-15 درصد در وضعیت حاد و یا به عبارتی بدحجاب هنجارشکن بوده و سایر افراد در گروهی هستند که میتوان آنها را دارای حجاب عرفی و یا بدحجاب معمولی تلقی کرد. 30 تا 40 درصد از زنان نیز در گروه باحجاب ها قرار دارند که از این میان حدود 13درصد به صورت سنتی حجاب خود را رعایت می کنند و مابقی زنان باحجاب از شیوه های جدیدِ حجاب، از قبیل چادرملی و... استفاده می کنند. بنابراین نزدیک به 70 درصد از زنان جامعه در قشر خاکستری قرار دارند.

مراقب شکل گیری دو قطبی فرهنگی باشیم / ممکن است آن روی سکه باحجابی بی‌حجابی نباشد / در دوران شکست نهادهای مسئول، در پی ساختارهای جایگزین منطقی برویم

این تحقيقات نشان مي‌دهند كه حجاب شرعي براي 35 درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقریباً 55 درصد از زنان حجاب عرفي را ارزشمند دانسته‌اند. در واقع نوعي حس و بي‌رغبتي درخصوص حجاب شرعي در ميان بخشي از افراد جامعه ایجاد شده است كه موجب ميشود آنها بين دو گزینه حجاب عرفي و شرعي، حجاب عرفي را انتخاب كند.

همچنین بر اساس این گزارش، بيش از 85 درصد از جمعيت افراد بدحجاب در گروه بدحجابان كم آسيب قرار دارند كه به لحاظ ذهني خود را محجبه ميدانند. این گروه كه اصطلاحاً آنها را طيف خاكستري مي‌نامند، به لحاظ ذهني از یک طرف حجاب را براي زن مسلمان واجب دانسته و نسبت به پيامدهاي منفي بدحجابي آگاهي دارند، اما ازسوي دیگر نسبت به ارزشمندي حجاب شرعي و همچنين مداخله دولت در كنترل حجاب موضع داشته و مقاومت ذهني دارند و بخشي از آنها به لحاظ ذهني استعداد ریزش به سمت بدحجابان هنجارشكن را دارا هستند.

مطابق با جمع بندی این گزارش، افراد تحصيلكردهِ جوانِ ساكن شهرهای بزرگ و كلانشهرها كه عمده مصرف فرهنگي آنها تماشاي ماهواره و فيلمهاي سينمایي داخلي و خارجي است، بيشترین ميزان آسيب و ناهنجاري را در موضوع حجاب دارند. بنابراین قشر اصلي و هسته كانوني بدحجابي در كشور كه طراح اصلي حركت‌هاي ضدحجاب، كنشگران و بازیگران اصلي این صحنه هستند، داراي ویژگی‌هایی هستند كه اتخاذ یک سياست بسيار هوشمندانه، منعطف و سيال را ضروري ميسازد. از همين رو به نظر ميرسد در صورتي كه قرار باشد اقدامي در خصوص حجاب انجام گيرد، این اقدام باید معطوف به نقطه كانوني آسيب‌زا به مسئله حجاب، یعني كاهش ارزشمندي آن باشدكه بار اصلي آن بر دوش نظام رسانه‌اي و مصرف فرهنگي افراد است.

اگرچه این گزارش دارای گزاره‌های آماری قابل توجهی است اما در نهایت چنین جمع بندی صورت پذیرفته که اگر در محصولات فرهنگی نظیر فیلم‌های سینمایی بحث حجاب به شکل جدی‌تری مورد توجه قرار می‌گرفت و یا بر روی نسل جوانِ تحصیل‌‍ کردهِ شهرنشین تمرکز بیشتری برای فرهنگ‌سازی صورت می‌پذیرفت، مشکل به شکل جدی رفع شده بود؛ راهکاری که تازگی ندارد و پیش از این برای پیگیری‌اش هزینه‌های قابل توجهی صورت پذیرفته اما حاصلِ آن را نمی‌توانیم در فضای کنونی مشاهده کنیم.

در ارتباط با این گزارش باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. نکته نخست اینکه تازه‌ترین داده‌های این گزارش مبتنی بر آمارهای سال 1391 است و می‌توان به وضوح دریافت که وضعیت حجاب نسبت به شش سال پیش بهتر نشده است، بنابراین باید هر آنچه در این گزارش آمده را پررنگ‌تر از آنچه می‌بینید، بخوانید.

مراقب شکل گیری دو قطبی فرهنگی باشیم / ممکن است آن روی سکه باحجابی بی‌حجابی نباشد / در دوران شکست نهادهای مسئول، در پی ساختارهای جایگزین منطقی برویم

نکته دوم اینکه، روش‌هایی که تاکنون در چارچوب برخورد با بدحجابی و نظایر آن صورت پذیرفته نتیجه‌بخش نبوده و از قضا این روش‌های سلبی برای کشور و حاکمیت هزینه‌ساز بوده است. نمونه‌هایی چون گشت ارشاد متکی بر نظرسنجی‌های منتشر شده در این گزارش، نه تنها با مخالفت جدی گروه بدحجاب و دارای حجاب عرفی مواجه است، بلکه در میان گروه باحجاب نیز با مخالفت مواجه است و مجموع این دو گروه از مخالفان، اکثریت قاطع افکارعمومی را تشکیل می‌دهد.

در مقاطعی برخی طیف‌های سیاسی با استفاده از همین حربه‌ها، توانسته‌اند رای بخش خاکستری را به دست آورند و در واقع این راهکارهای سلبی، به یکی از معدود ابزار سیاسی در دست جریان‌های رقیب تبدیل شده و بدین ترتیب از این طریق پایگاه رای خاصی را به دست آورده‌اند. در واقع این رویکردها نه تنها آثار مثبت فرهنگی نداشته، بلکه آثار منفی سیاسی را برای آن طیف که عمدتاً سیاستگذار چنین رویکردهایی بوده‌اند، در پی داشته‌اند. بنابراین باید در این روش‌ها تجدیدنظر جدی کرد و همین تابستان آثار تجدیدنظر را مشاهده کرد.

نکته سوم اینکه، باید در نوع تبلیغات و اقدامات ترویجی فعلی و رویکردهای ایجابی و همچنین در لیست نهادهایی که این سالها برای ترویج حجاب بودجه‌های کلانی دریافت کرده‌اند، تجدیدنظر کرد و دست کم این اعتبارات را به بخش هایی که حرف واقعی برای گفتن دارند، تزریق نمود. این آمارها نشان می‌دهد مکانیزم‌های ترویجی که تاکنون وجود داشته شکست خورده، چرا که بعید است اگر این نهادها وجود نداشت، آمار بدحجابی از این گسترده‌تر می‌بود. از قضا برخی تبلیغات و روش‌های ترویجی غیرمنطقی در جری کردن گروهی برای گرایش به بدحجابی بی‌تاثیر نبوده است.

نکته چهارم، باید از دوقطبی سازی اجتماع در حوزه مختلف از جمله حجاب و بی‌حجاب پرهیز کرد، چرا که ممکن است آن روی سکه باحجابی، بی‌حجابی نباشد؛ بلکه مخالفت با حجاب باشد و واکنش قشری که بدحجاب خوانده می‌شوند نسبت به دستگیری‌های مکرر در قالب گشت ارشاد و چالش‌های اینچنینی، تحت فشار گذاشتن محجبه‌ها در فضای تحصیلی (به ویژه مدرسه)، در محیط کار و در اماکن عمومی باشد. این تحت فشار گذاشتن لزوماً به معنی تقابل کلامی یا فیزیکی نیست و برخوردهای سرد و فاصله گرفتن گروه‌های غیرمحجبه از یک محصل محجبه یا یک زن محجبه در محیط کار و حس ترد شدن، یا منجر به بدحجاب شدن زن محجبه می‌شود و یا به این دوقطبی دامن می‌زند.

بنابراین دست کم کاری که مسئولین می‌توانند انجام دهند، چنین است که فضا به سمتی نرود که یک زن محجبه با یک زن بدحجابِ عرفی نتوانند رابطه صمیمی داشته باشند. از قضا عدم ایجاد شکاف فرهنگی می‌تواند باعث شود، دختر یک زن بدحجابِ عرفی محجبه باشد و والدین او به واسطه فضای باز اجتماعی به او اجازه دهند سطح حجاش را خودش انتخاب کند.

رویکردهایی که برخی عناصر خارج‌نشین پی گرفته‌اند، دقیقاً در راستای افزایش این شکاف اجتماعی و فرهنگی، تقابل کلامی و فیزیکی قشر مذهبی با اقشار کمتر مذهبی و غیرمذهبی، ایجاد حس کینه‌جویی نسبت به قشر مذهبی و منزوی سازی این قشر است. باید مراقب بود که سیاست‌های برخورد با بدحجابی برای مجموعه‌ها، تکمیل‌کننده‌ی پازل دشمنان ملت که با کمپین‌هایی به دنبال چنین اهداف پلیدی هستند، نباشد. ایران در این دوران بیش از هر زمانی به همبستگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارد و باید هرآنچه در مسیر دستیابی به وحدت ملت ایران است، تدبیر اندیشید و مانع از اهداف دشمن برای دو پاره کردنِ کامل جامعه شد.

نسخه کامل این گزارش مرکز پژو‌هش‌های مجلس را از اینجا دریافت کنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۸۷
انتشار یافته: ۱۰۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
ان زمان که دخترها را پر و بال می دادین که بیایید دانشگاه و کار بیرون از خانه تبلیغ می کردین و اساسا ارزشمند می کردین و می گفتین برادران و خواهران دینی هستیم نتایج اولیه ان این است و هنوز ادامه خواهد داشت صبر کنید...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
راست میگه .. یک دختر جای یک پسر را در بازار کار اشغال میکنه ، البته تا اینجای کار به ظاهر مشکلی نیست ولی مشکل اصلی وقتی پیش میاد که وقتی یک پسر شاغل میشه ، بلافاصله خانواده تشکیل میده و حاضر میشه یک یا دو نفر (همسر و حداقل یک فرزند ) را نان بده و تامین کنه ولی هیچ دختری حاضر نیست بعد از اشتغال ، یک مرد و یک فرزند را تامین کنه و بخاطر همینه که میبینیم تعداد زیادی از خانم های شاغل ، مجرد موندن و پولهاشونو صرف مسافرت خارجی میکنن ولی حاضر نیستند به هیچ وجه تشکیل خانواده بدن و یک پسر بیکار را تامین کنند ، کاری که مردان ، با میل و رغبت انجام می دهند

پس اشتغال زنان در درجه ی اول باعث بیکاری مردان و کاهش ازدواج و زاد و ولد میشه .. در دجه ی دوم هم توقعات خانم ها رو به شدت بالا میبره و از خانم ها ، سیندرلاهایی میسازه که به هیچ وجه حاضر نیستند با کمتر از شاهزاده ، ازدواج کنن

نتایج اشتغال زنان را هم داریم در غرب میبینیم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
طبق آمار خودتون نزدیک به هشتاد درصد زنان ایرانی بیکار هستن که بین تحصیل کرده ها این امار پنجاه درصد هست درحالیکه از این لحاظ جزء کشورهای عقب مونده دنیا به حساب میریم همین بیست درصد اشتغال شده خار رفته تو چشم امثال این اقای عصر حجری

به جای اینکه از دولتمردان ناکارامد انتظار اشتغال و ایجاد کار مفید و نه پشت میزنشینی رو داشته باشن میان گیر میدن به همین دو تا نصفی خانمی که سر کار هستن
ناشناس
| Germany |
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
من چ گناهی کردنم زن بدنیا اومدم?فقط ب همین سوالم جواب بده
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
شما با این نگرش از حالا می تونی خودت رو در جمع مدیران ارشد کشور تصور کنی
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
نمیدانم چه واژهای زیبنده سرکار است که برداشت شما چنین است . شما را در اصطلاح ضد زن می گویند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
آقای ناشناس 13:11 پس این حجم از آقایون متاهل که توی خونه بیکار و بیعار نشستن و زنشون میره سر کار و حتی توی کار خونه به اندازه برداشتن یه لیوان آب مشارکت نمیکنن از کره ماه اومدن. خیل مردای ایران رو فردین فرض کردین.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
انشالا ادامه داشته باشه تا توی متحجر بسوزی
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
وای با این طرز فکرت. این زنان خواهر و مادر خودت هم هستن
پژمان
| Germany |
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
اوج تفکر طالبان و داعش در این کامنت
رضا تهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
خب که چی فساد همه گیر شده تن فروش خونه فحشا به دوتارمو ی خانم ها گیر میدی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
به نظر من وقتی همه اسلام و دین و شریعت در حجاب خلاصه می کنند و اختلاس میکنند اسلام گریزی بوجود میاد در واقع این بی حجابی یه نوع واکنش به این موضوعه که اسلام همش حجاب نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
اونی که اختلاس می کنه مسلمان نیست ادای مسلمان ها رو درمیاره تا به پست و مقام برسه و کارش رو انجام بده. لطفا این رو درک کنید.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
دروغه
چون کسی که با احکام خدا لجبازی کنه هیچ چیزی از اسلام نمی دونه.
بهزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
سالها این مطالب گفته شده. اما قشر مذهبی با افرادی که همین مسائل و پیامدها را میگفتند چکشی برخورد کردند. چه شد؟؟
نتیجه میشود همین گزارش. هزینه این همه زمان و پول نشاند هنده این است که کار باید عقلایی و با نرمش جلو رود.

با برخورد چکشی هیچ کاری جلو نمیرود. حتی اگر حق باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
آقا منظورت اينه كه حجاب حقه و بي حجابي نا حق؟ آقا جان اينو تو مغزت فرو كن آزادي پوشش از ابتدائي ترين حقوق انساني است، من مجبور نيستم دين تورو داشته باشم تو هم مجبور نيستي دين من رو داشته باشي، ما هر دو آزاديم
MRV
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
احسنت به ناشناس 13:7 این موضوع حق و حقوق انسانها ا ینجا جوکی بیش نیست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
درود بر 13:07
ناشناس
|
United States
|
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
4 تا بد حجاب را شلاق بزنند حساب کار دست همه می آید مگر اول انقلاب چه کار کردند . از اون وضعیت فساد و معصیت دوران پهلوی در سال 57 شد حجاب منطم و درست در سال 60 . تعرف کار درست نمیشود شدت عمل میخواد. بدحجاب هم کسی نیست جرات کند بایستد مقابله کند. وقتی کسی خودش خیرش را نمیداند باید راهنمایی اس کرد ولو به زور .
پاسخ ها
امین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
امثال تو رو باید تو سلول های انفرادی نگه داشت. شماها مریضی روانی حاد دارید
وحید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
میتونی بگی از لحاظ عقیده و تفکر با داعش چه تفاوتی داری؟
ن.ص
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
خیلی جو گیر شدی .نعوذبالله یک وقت ادعای پیامبری نکنی
محمد
| United States |
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
سلام اقای ناشناس موافق شلاق ..اگر همان اول چوب را بر نمیداشتن و اللان به گرفتاری ها نمیرسیدن چه بسا یک حجابی در خور شان جامعه اسلامی وجود داشت با زور نتوانستیم کاری بکنیم
فرهنگ سازی و لسان درست کاراتر است با گشت ارشاد کدام کار از پیش برده شد بجز اطلاق هزینه و وقت هیچ چیزی گررمان نیامده است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
پياده شو با هم بريم بابا، همينجويري بوي حلوات مي باد واي به حال اينكه بخواي اين كاري كه گفتي هم انجام بدي
ناشناس
| Malaysia |
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
ننگ بر تو
امیر
| United States |
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
پرچمت خیلی خوشگله
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
سال ۶۰ را خوب اومدی احتمالا از همون سال تو غاری جایی گیر کردی
بیرون نیومدی ببینی چه خبره ؟ الان از عار اومدی بیرون یه سووال بکن دلار چنده دستت بیاد مملکت چه خبره
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
روانی
ناشناس
| Germany |
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
قشر های مذهبی چقد مظلومن ک تو مدعی شون شدی
ناشناس
| United States |
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
هنوز یادم نرفته تو دوران راهنمایی و دبیرستان حق نداشتیم حتی بند کفش ورزشیمون سفید باشه چرا معت بودند مردها تحریک میشن . هر وقت یاد گرفتید که مردها رو انسان ببینید نه آلت تناسلی ، اونوقت یاد می گیرید که زنها رو هم انسان ببینید و به هر رو جنس آزادی ببدید. بس کنید
محمد
| Canada |
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
اگر اسلام شما این است ارزانی خودتان
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
کاملا موافقم
کسی که عقل اش نمیرسه باید به زور مجبورش کرد کاری رو انجام بده.
احکام اجتماعی اسلام که صریحا در قرآن آمده شوخی و اختیاری نیست که بگید من موافقم یا مخالفم
همه باید در جامعه و اجتماع احکام شرع را مراعات کنند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
اخه بی فکر.همین الان هم مردم عادی نسبت به چادری ها حساس شدند.تو دیگه بد ترش نکن.
ناشناس
|
Malaysia
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
تکان دهده؟ اگر بی حجابی مخالفت با حجاب نیست پس چیست؟ در ضمن 45 درصد موافقت با گشت ارشاد به معنای مخالفت 55 درصدی نیست. قشری شاید بی تفاوت باشند. در ضمن یا دز نظر گرفتن آتش توپخانه حریف با آن خانوم معلوم الخال و دیگر شبکه های خارجی که 24 ساعته تبلیغ فحشا و زنای با محارم می کنند این گزارش به نظر خیلی هم خوب هست. الان دوران پارینه سنگی نیست. افکار عموم جامعه به راحتی با یک چالش فلان و بهمان تحت تاثیر قرار می گیرد و توهم این که حجاب مانع از پیشرفت است در ذهن شکل می گیرد حال آن که در دوران پیش از انقلاب هیچ دستاوردی مهم از زنان بی حجاب گزارش نشده است!!
پاسخ ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
تبلیغ فحشا و زنای با محارم میکند؟! امثال تو مریض های حاد روانی هستند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
دوست عزیز یکی کتاب بخون و تحقیق کن بعدش نظرتو بگو
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
درصد از کجا در اومده
ت
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
تو از داعش بدتری با این فکرت
ناشناس
| Malaysia |
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
روانی خودتی. اگر یک سریال مثل بازی تاج و تخت تبلیغ زنای با محارم نیست پس چیست؟ حالا روانی کیه؟ من یا شما؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
صرف نظر از بعضی از آمارها در گزارش که دست کاری شده و دارای مشکل علم است تحلیل درست و منطقی در اخر ارائه شده است مهمترین مشکل انقلاب اسلامی و لاینحل شدن آن همین بحث حجای اجباری است
حکومت اسلامی باید برای حجاب تبلغ درست معقول میکرد ن با داغ و درفش و هزینه های گزاف! دین از راه تبلیغ لزوما گسترش نیافت بلکه از راه محبت و رفتار انسانی گسترش یافت..مانند اسیا جنوب شرق
مهین
|
United States
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
حجاب باید اختیاری باشد.
پاسخ ها
منتقد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
در چه حد؟
حتی اگر کسی دلش خواست لخت و عور تو خیابان باشد باز هم اختیاری است؟
حدش چیست؟
ناشناس
| Thailand |
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
این هم رای گیری ! منفی و مثبت ها را بشمارید و با هم مقایسه کنید
آماری که توی خبرا منعکس کرده اند غلط است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
منظور شما از حجاب دقیقا چیه؟ اون تیکه پارچه ای که رو سرتون میندازید رو میگی یا میخوای مثل سواحل قبرس بیای تو خیابون؟ اولیش که نیست چون عملا وجود نداره. احتمالا همون دومیه هست فقط میخواهید به اسم روسری مورد دوم رو رسمی کنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
تا وقتی گروه افراد مذهبی به دیگران اجازه نمی‌دهند هر طور اعتقاد دارند عمل کنند (مثل دستگیری روزه خوار و بد حجاب بدون توجه به اینکه طرف ممکن است اصلا به اسلام معتقد نباشد) و از دین به صورت ابزاری استفاده می‌شود (مثلا در رد صلاحیت) این فاصله هرگز رفع نمی‌شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
ای بابا حجاب چی؟
به نظرتون بین اینهمه دزدی و اختلاس اصلا حجاب مهمه ؟
mahdi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
دلار 10 رد کرد
فکر حجابین؟!
ناشناس
|
-
|
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
من مطمئن هستم در صورت آزادی حجاب به گروه با حجابان به خاطر منافعی که برای خود با حجاب دارد افزوده خواهد شد
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
موافقم
farhad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
اگه ميخوايد آزادش كنيد ديگه قر نيايد. والا مشكل مملكت الان حجاب نيست بايد افراد نالايق حذف بشن شايسته ها بيان كه توي كل امور تحول ايجاد بشه. ببينيد كسي كه 30 سال تو اين نظام مسئوليت داشته و داره چقدر تاثيرگذار بوده شاخص عملكرديشو بسنجيد با ملاك درست و نه از روي مصلحت
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
زوری نمیشه مردمو دیندار كرد.
پاسخ ها
منتقد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
نه نمیشه .
اگه کسی دلش خواست با مینی ژوپ بیرون بیاد چی؟
یا کنار دریا با مایو دو تکه کنار مرد ها شنا کنه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
دوقطبی فرهنگی از دولت خاتمی شروع شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
همه بدبختی های این ملت رو همین بابا ایجاد میکنه. تکرار و اینا.
ناشناس
|
Spain
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
منم با شما موافقم. حجاب درست بشه همه مشکلات اقتصادی و فساد آقازاده ها و غیره حل می شه.
راستی چرا موقع ارائه سکه توسط بانک مرکزی به مردم قیمت سکه افزایش پیدا کرد !!!! . ما که صبح تا شب سرمون گرم کاره. لطفا اگر خبری یه ما رو هم بی خبر نزارید . با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
مردم از اولش یکرنگ بودن.برخی همه رو دوقطبی کردند. مردمو رو در روی هم قرار دادند. وگرنه من که خودم رو مقید به حفظ حجاب می دونم البته نه از نوع چادر( مانتو رنگی و شال می پوشم)، و قصد هنجار شکنی هم ندارم هیچ وقت نه با چادریها مشکل داشتم نه با بی حجابها. مثل آدم داشتیم زندگی می کردیم...
بعد از اون، مسئله فساد و پارتی بازیها بود. برخی به زبان چیزی می گفتتند که به قلب و عمل اعتقاد و التزامی بهش نداشتند . حجاب و مرگ بر آمریکا گفتن و تابعیت آمریکا داشتن و رانت و سهمیه با هم جور در نمیاد. آبروی حجاب رو بردند
امیدوارم نظرم رو بذاری.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
ممنون که گذاشتی گرچه با سانسور
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
شما فکر مي کنيد بعضي ها چه نتيجه اي از اين پژوهش مي گيرند؟
خيلي ساده بگم، «تحصیلات» رابطه معنادار و مثبتی با بدپوششی زنان دارد و با افزایش تحصیلات میزان حجاب زنان کاهش می یابد.
پس نتيجه مي گيرند که بايد زنان از تحصيلات علي محروم شوند تا حجابشان به خطر نيفتد.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
پس باید مردم ایران رو در بدوی ترین حالت ممکن نگه داشت و از تمام دنیا و علم و پیشرفت و آگاهی و دانش دور کرد تا فقط و فقط بی چون و چرا ما رو اطاعت کنند.درسته?
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
ذات یاغی بشر هیچ چیزی رو به زور قبول نخواهد کرد ولو به نفعش باشه. حجاب رو اختیاری کنین و خلاص. جنبه ملت ما بیشتر ار این حرفهاس. ظرف یه هفته همه چی عادی میشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
مردم وقتی می بینند اهل جهنم تبلیغ بهشت می کنند مشکوک شده ودین گریزمی شوند.
پاسخ ها
منتقد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
عمل کرد مسئولان و سخنان نسنجیده برخی علماا مردم را دین گریز کرده
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
هزاران لایک
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
مردم باید تشخیص بدهند که کی راست میگه و کی دروغ. و حالا از دلار 10000 تومنی ناله می کنند.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
از یک طرف توسط یک مقام قضایی گفته میشود برخورد پلیسی و قضایی درست نیست از طرف دیگر در دزفول میریزند و افرادی را در خانه شان به جرم بدحجابی دستگیر میکنند !
در این مورد بلاخره چه کسی حرف آخر را میزند ؟
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
مطمئن باشید هر چقدر تلاش کنیم نمی توانیم جلو هجوم تبلیغاتی استعمار مقاومت کنیم
زیرا آنروز که ما غافلانه فقط به پیاده سازی حجاب اجباری فکر می کردیم ، دستهای پنهان استعمار هم ما را با هل دادن به این سمت کمک می کردند چون می دانستند که پشت سر هر افراط تفریطی هست و بدین ترتیب می شود سالها آرامش را از کشور ما بگیرند . اکنون تنها راه چاره اینستکه گروه مقابل یعنی مخالفان حجاب اجباری مراقب افزاط باشند تا شاید بالاخره جامعه ما از این تاب بازی که گاهی به سمت بی حجابی و گاهی به سمت حجاب اجباری می رود پیاده شده و روی آرامش و تعادل به خود ببیند .
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
کلا مسئله ای که خیلی ساده و راحت می شد در یک فضای تعاملی حل کرد با سیاست های اشتباه و بگیر و ببند ها تبدیل به یکی از پر هزینه ترین بخش های کشور شده چه از نظر اقتصادی چه صنعت توریسم چه برخورد های اجتماعی و ...... ولی متاسفانه هنوز عده ای با افکار متحجرانه که قدرت را در دست دارند می خواهن به زور مردم کشور را باحجاب کنند که خود بهتر می دانند که نمی شود و فقط دارن به لج بازی ها و تنش ها دامن می زنند و حتی با اینکار حرمت باحجاب ها را هم دارن از بین می برن و نگاه ها را به این طیف دارن عوض می کنن
حجاب بحثی است اعتقادی و باید اختیاری باشد باید بدانیم هر با حجابی با خدا و با حیا و بهترین نیست و هر بی حجابی هم بی اعتقاد و بحیا نیست
پاسخ ها
فردریش
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
بحث سر بی عفتی و ناهنجاریه که داره رواج پیدا میکنه و قبحش میریزه .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
تُرد نه محید جان ! طرد درست است .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
مملكت با مشکل اقتصادي روبروست و مردم با گراني افسار گسيخته روبرو هستند ودر تهيه نان شب خود به هر در بسته اي ميزنند انوقت شما هنوز به حجاب مردم كه عرفي يا شرعي است فكر ميكنيد
دين مردم به خودشان ربط دارد
تورا بخدا مملكت داره از دست ميره
تا دير نشده فكري براي نجات مملكت بكنيد و دست از شعارهاي تو خالي برداريد
پاسخ ها
فردریش
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
حجاب به خود فرد تنها ربط نداره . به جامعه ربط داره . هرمشکلی باید جای خودش حل بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
عجب مقاله ای ! سابقه ندارد این گونه تحلیل های واقع بینانه .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
کلا ده سال دیر برای هر کاری تصمیم میگیرید و عمل میکنید
پاسخ ها
منتقد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
نه تصمیم می گیرند نه عمل می کنند فقط حرف می زنند
تا حالا نفهمیدی؟
ناشناس
| Thailand |
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
٣٠٠ سال بیشتر به واقعیت نزدیکتره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
با این فساد و چپاول تحت لوای دین متاسفانه در برخی حجاب کامل نشانه همدلی وهمراهی با این فساد دیده میشود
پاسخ ها
فردریش
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
این دید اشتباست . دید بیمار اینطوری میبینه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
موقعی که همه حجاب می کردن جونها سریع می رفتن ازدواج کنن کشف کنن ببینن زن چیه. الان دیگه کسی دنبال زن گرفتن نمیره ظاهر و باطنش مشخص می شه کاش امار گیری میکردن که با کاهش میل به حجاب ازدواج و تشکیل خانواده هم کم شده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
عزیز من، وقتی من با مدرک کارشناسی ارشد ماهی 900 تومان حقوق دارم و تازه همون هم چند ماه یکبار پرداخت میشه، مگر دیوانه شدم ازدواج کنم؟ حالا زن تا حالا دیده باشم یا نه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
مسله حجاب هم حل شد. دیگه مشکلی نداریم.حجاب زوری هم از اول جواب نداده
ناشناس
|
-
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
تورم مال بیحجاب است....
افشار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
مقاله خوبی بود امار گیری و تجزیه و تحلیل منطقی ۰ راستی چرا در مسائل اقتصادی و سیاسی اینطور عمل نمیکنیم ؟ گیر کار کجاست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
اتفاقا از این مقاله ها در همه زمینه ها فراوان است. همانطور که این مقاله بر روی گشت ارشاد اثری نخواهد داشت، آنها هم در عمل مورد توجه قرار نگرفته
ناشناس
|
United States
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
نظرات گزینشی منتشر نکنید باب میل نیست دلیل بر عدم انتشار نمیشه
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
لباسی که خانمها می پوشند در حد عرف اجتماع است وتفکر ی مبنی بر مبارزه با حجاب نیست .انها همین را حجاب می دانند وبه ان معتقد هم هستند .
پاسخ ها
فردریش
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
شرع چطور ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
وقتی قرار باشد اسلام فقط از طرف مردمی که حقوق بخور نمیر میگیرند رعایت شود و بقیه آنسوی دیوار هر آنچه خواستند بکنند نمیشود توقع عملی شدن حجاب را داشت.وقتی دزدی و اختلاس،رانت خواری و آقازادگی همچنین رابطه داشتن برخی ،با زن شوهر دار،چه توقعی میتوان داشت.ضمن اینکه به باور من اصولا کسی دنبال بهتر شدن اوضاع توی هیچ ضمینه ای نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
وقتی اول ویرایش ،سپس منشر میکنید.سعی کنید مشقتان را کامل و درست بنویسید.نه اینکه آنقدر یک نظر را دستکاری کنید که نظر دهنده احمق به نظر برسد.بدی کردن به هر شکل دامن گیر خودتان میشود.شک نکنید
فردریش
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
ربطی به هم نداره . هرچیزی سر جای خودش .
ناشناس
|
Syrian Arab Republic
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
بازم حاشیه سازی بازم رفتن رو اعصاب مردم حالا نوبت به وکیل الدوله ها رسیده که با حاشیه سازی
مسولان را نجات بدن
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
آقا جان ول کنید اون روی سکه حجاب لطفا پیگیر قیمت سکه باشید که شده چهار میلیون
الان اگر کسی لخت تو جامعه بره کسی توجه نمی کنه دیگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
این اولش است بعد از ماه نوامبر ۱۰ ملیون هم گیر نمی اوری. نه سیف مقصر بود نه این یکی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
اگر اختلاس نبود بی حجابی هم نبود.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
من نمی دونم این ملت سلحشور و استاد چرا بحث حجاب و پوشش میشه سریع و بلافاصله میکن جلو اختلاسگرا رو بگیرن آخه یکی نیست به اینا بگه این دو تا چه ربطی به هم دارن اخه قیمه با قورمه طعمش یکیه
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
چرا از اول ب حرف مردم گوش ندادین?
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
دلار 10400 سکه 4100 بي حجابي!!! تو اين اوضاع داغون اقتصادي شما چسبيدي به حجاب. چرا نميخوايد قبول کنيد يه عده فقط براي دهن کجي و لجاجت اينجوري ميان بيرون اين يه نوع اعتراضه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
لطفا بنویسید که ذائقه مردان ایرانی تغییر کرده . درصد بالایی از طلاق هم نتیجه همین تغییر ذائقه است .
بنویسید که چقدر از دختران محجبه اعتماد به نفسشونو از دست دادن. این فاجعه است . برنامه تولید میکنه صدا و سیما که طرف چادری شده . خودم سراغ دارم چ دخترانی که حجاب رو کنار گذاشتن . لطفا برای اینها هم برنامه بسازید و علتشو جویا بشین .
مردای کم ظرفیت ایرانی باید پاسخگوی فساد و ناهنجاریهای اخلاقی زنان و دختران ایران باشن . مردا اینطوری میپسندن و زنان و دختران ما هم خودشونو شبیه ستاره های بی اخلاق غربی میکنن .
مردها و پسرهای ما اینطوری میپسندن .
شهرام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
بي حجابي برابر است بابي غيرتي
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
تنها راه ما مدیریت انقلابی هست ولسلااااام.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
از اول انقلاب تا حال حاضر تنها مساله فرهنگی سیستم روسری بوده و در مسائل اقتصادی تثبیت قیمت شیر
البته در هر دو مورد ناتوان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
حجاب از احکام اجتماعی اسلام و در قرآن به صورت صریح آمده و در دوران پیامبر و خلفا اجرا می شده.
حجاب باید در جامعه رعایت شود و با متخلفین برخورد شود. عقب نشینی از این امر باعث بوجود آمدن فسادهای بعدی است که همین الآن هم شاهد هستیم ولی عده ای به خاطر هوای نفس نمی خوان ببینن و قبول کنن.
عقب نشینی در مقابل دشمنان احکام الهی نتایج بدی به دنبال خواهد داشت. اینها فقط به دنبال لذتهای خودشان هستند.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
انتخابات مجلس یازدهم آنفلوانزا استان تهران جنوبی بودجه 99 بندر ماهشهر عبدالحمید ریگی جشنواره سینماحقیقت لیلا واثقی پایتخت 6 امیرحسین فتحی
آخرین اخبار