دکتر نبی الله ابراهیمی عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس و نویسنده ده ها مقاله و کتاب در حوزه روابط بین الملل و به ویژه خاورمیانه پس از تحمل رنج بیماری صبح دیروز به دیار باقی شتافت.
کد خبر: ۶۶۸۷۱۷
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۳ 18 February 2017
دکتر نبی الله ابراهیمی عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس و نویسنده ده ها مقاله و کتاب در حوزه روابط بین الملل و به ویژه خاورمیانه پس از تحمل رنج بیماری صبح دیروز به دیار باقی شتافت.
 
لازم به ذکر است که مراسم تشییع و تدفین دکتر ابراهمی روز یکشنبه 1/12/95 از ساعت 9 صبح از سید نوربخش کازرون بطرف بهشت زهرای روستای مهرجان برگزار می شود.
 
 نبی-الله-ابراهیمی
 
مروری بر سوابق تحصیلی و علمی دکتر نبی الله ابراهیمی؛
 
تحصیلات:

– فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل، مقطع دکتری، دانشگاه تهران (دفاع از رساله دکتری با درجه عالی)
– فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ۱۳۸۵
– فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی، مقطع کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰
 
عضویت در مجامع داخلی و بین المللی؛

– شرکت در همایش بین المللی آسیای مرکزی
– عضو کمیته اجرایی برگزاری همایش بین المللی خلیج فارس
– عضو انجمن علوم سیاسی ایران
– عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
– عضو انجمن روابط بین الملل
 
 کتاب؛

[تألیف] نوسلفی گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه | پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1395
 
[ترجمه] جامعه شناسي سياسي قدرت در عربستان | پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1392
 
[تألیف] گفتمان اسلام سیاسی و جهانی شدن امنیت خاورمیانه | پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1390
 
[مجموعه مقاله] تحول مفاهيم در روابط بين‌الملل | پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1389

مقالات؛

– روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس از سال ۲۰۰۳  تا۲۰۰۷  ،فصلنامه سیاست "علمی –پژوهشی” پاییز ۱۳۸۶
 
– تاملی بر مبانی و مفهوم کپنهاگ "مجله سیاست خارجی” (علمی-ترویجی)، مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی۱۳۸۶
 
– علاقات بین ایران و مجلس التعاون الدول الخلیج الفارسی ( مجله مختارات الایرانیه (الاهرام، جمهوریه مصر العربیه، نوامبر ۲۰۰۷
 
– نظم الاقلیمی الامنیه فی الخلیج  الفارسی، (مجله مختارات الایرانیه( الاهرام، جمهوریه مصر العربیه، نوامبر ۲۰۰۷
 
– طرح صلح عربی و بایسته های راهبردی ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۶
 
– تاثیر شبکه های تلویزیونی عراق بر فرقه گیری – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ۱۳۸۶
 
– اجلاس شرم الشیخ امنیت عراق و دغدغه های ایران–  مرکز پژوهشهای شورای اسلامی اردیبهشت ۱۳۸۶
 
– قیام الحوثی و سیاست راهبردی ایران–  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خرداد ۱۳۸۶
 
– مقاله تحت عنوان (تحول مفهوم مداخله بشر دوستانه در روابط بین الملل) مطالعات راهبردی، شماره ۳۸ زمستان ۱۳۸۶
 
– مقاله ای تحت عنوان (منطقه گرایی و لزوم ایجاد رژیم امنیت بومی در خلیج فارس)، مجموعه مقالات۱۷  همایش بین المللی خلیج فارس، مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی ۱۳۸۶
 
– مقاله ای تحت عنوان(ضعف ساختاری و گفتمان امنیتی حاکم بر شورای همکاری خلیج فارس) ارائه در ۱۶همایش بین المللی خلیج فارس، دانشگاه تهران ۱۳۸۵
 
– جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل، مجله "سیاست” (علمی – پژوهشی ۱۳۸۸
 
– نظم منطقه ای بازیگران خاورمیانه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۶
 
– قدرت نرم ایالات متحده در عراق جدید، فصلنامه سیاست (علمی – پژوهشی) تابستان ۱۳۹۰
– مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی، فصلنامه سیاست (علمی – پژوهشی) پاییز۱۳۸۹
 
– جامعه شناسی تاریخی  و جنگ عراق علیه ایران، مجله نگین (علمی پژوهشی)، شماره  تابستان ۱۳۸۸
 
– چشم انداز روابط کشورهای عربی با عراق جدید، فصلنامه مطالعات راهبردی (علمی – پژوهشی) بهار ۱۳۸۹
 
– روابط امنیتی – راهبردی اسرائیل با ایالات متحده امریکا، مجله مطالعات منطقه ای (علمی – ترویجی)، بهار ۱۳۸۹
 
– الگو های جدید حکمرانی امنیتی، فصلنامه مطالعات راهبردی (علمی – پژوهشی)
 
– تاثیر شبکه های اجتماعی و ماهواره ای بر انقلاب های عربی، فصلنامه مطالعات راهبردی (علمی – پژوهشی) پاییز ۱۳۹۰
 
– سیاست خارجی دوران جنگ از منظر لاکلا وموفه، مجله نگین، شماره  بهار۱۳۹۰
 
– گفتمان اسلام سلفی و جهانی شدن امنیت خاورمیانه، فصلنامه مطالعات راهبردی (علمی – پژوهشی) بهار ۱۳۹۰
 
– گفتمان نظامی‏ گری در سیاست خارجی کشورهای حوزه خلیج فارس، فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه، مرکز بین‏المللی مطالعات صلح، شماره ۱، تابستان ۱۳۸۹

ترجمه ها؛

– عراق در سیاست ایران، مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس ، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۶
 
– آمریکا و سیاست توازن قدرتها ، مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس ، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۶
 
– تأثیر قدرت هسته ای ایران بر ترتیبات امنیتی منطقه ، مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس ، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، زمستان۱۳۸۶.
 
– روابط آمریکا و اروپا در طرحهای آمریکا، مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس ، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۶.
 
– شاخصهای تغییر در سیاست آمریکابرای امنیت خلیج فارس بعد از اشغال خلیج فارس، مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس ، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۶.
 
– آسیای پیر و بدیل راهبردی ایران ، مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس ، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۶.
 
– ایران و دریای خزر و بحران انرژی در خلیج فارس، مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس ، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، زمستان۱۳۸۶.
 
– تغییر سیاست های آمریکا درخلیج فارس ، مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس
 ، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۶