بازدید 12273
۴
ایشان با تأكيد بر اين كه اعتقاد نظام اسلامی به آزادی، مسأله‌ای واقعی و غيرتاكتيكی است، افزودند: آزادی در نظام اسلامی، آزادی واقعی است كه در چهارچوب اسلام تعريف شده و جمهوری اسلامی، آزادی غيرواقعی و مورد نظر غرب را مطلقاً نمی‌پذیرد و در اين زمینه، هيچ رودربايستی هم با غرب نخواهد داشت.
کد خبر: ۶۱۹۰۴
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۰ 31 August 2009

جمعی از اساتيد و اعضای هيأت علمی، نخبگان و رؤسای دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتی روز گذشته با آيت‌الله خامنه‌ای ديدار و گفت‌وگو كردند.

به گزارش «تابناک»، در اين مراسم، رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به وظيفه خطير دانشگاهيان و اساتيد دانشگاه برای استمرار و جهش در حركت علمی كشور تأكيد كردند: يكی از پايه‌های اصلی تحقق پيشرفت و عدالت در دهه آينده، گسترش علم و تعميق آن در كشور است.

ايشان برگزاری نشست‌های هر ساله با اساتيد دانشگاه‌ها و نخبگان علمی را، مظهری نمادين از اهتمام و احترام ويژه نظام جمهوری اسلامی به علم و حاملان علم دانستند و افزودند: رسيدن كشور به رتبه علمی واقعی خود، نيازمند نهادينه شدن علم و برقراری توازن و تعادل واقعی در رشته‌های گوناگون علمی است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأكيد بر ضرورت توجه بيش از پيش به پژوهش خاطرنشان كردند: پژوهش‌ها بايد تابع نيازهای واقعی كشور باشد.

آيت‌الله خامنه‌ای افزودند: بازتاب پژوهش‌ها در مجامع جهانی ضروری است، اما نبايد ملاك پيشرفت علمی كشور، درج مقالات در برخی مجامع جهانی باشد.

ايشان با اشاره به اظهارات برخی اساتيد دانشگاه درباره نقشه جامع علمی كشور، خاطرنشان كردند: اين سخنان نشانگر اين است كه تلاش مسئولان مرتبط با مسائل علمی و دانشگاه‌ها درباره تهيه نقشه جامع علمی كشور هنوز به مرحله عمل نرسيده و تلاش‌ها نيمه كاره بوده است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأكيد بر ضرورت توجه جدی و تسريع در ارائه نقشه جامع علمی كشور افزودند: برنامه ريزی كنونی در رشته‌های گوناگون علمی از يك تقسيم عادلانه و منطبق با نياز كشور برخوردار نيست و اين مشكل با ارائه نقشه جامع علمی قابل حل است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تحصيل حدود دو ميليون دانشجو از سه ميليون و نيم دانشجوی كشور در رشته‌های علوم انسانی تأكيد كردند: اين مسأله نگران كننده است، زيرا توانايی مراكز علمی و دانشگاه‌ها در زمينه كار بومی و تحقيقات اسلامی در علوم انسانی و همچنين تعداد اساتيد مبرّز و معتقد به جهان بينی اسلامی رشته‌های علوم انسانی در حد اين تعداد دانشجو نيست.


ايشان افزودند: بسياری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه‌هايی است كه مبانی آنها ماديگری و بی اعتقادی به تعاليم الهی و اسلامی است و آموزش اين علوم موجب بی اعتقادی به تعاليم الهی و اسلامی می‌شود و آموزش اين علوم انسانی در دانشگاه‌ها منجر به ترويج شكاكيت و ترديد در مبانی دينی و اعتقادی خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی تأكيد كردند: مراكز تصميم‌گيری اعم از دولت، مجلس و شوراي‌عالی انقلاب فرهنگی بايد اين موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای همچنين با تأكيد بر پرهيز از افزايش تشكيلات در بخش‌های مربوط به مسائل علمی خاطرنشان كردند: بايد به جای افزايش تشكيلات، تشكل‌ها و سازمان‌های موجود را تقويت و كارآمد كرد و در وزارت علوم و ديگر مراكز، از انسان‌های عالِم، انقلابی، شجاع و خوش فكر، بهره گرفت.

ايشان لزوم تسهيل ارتباط وزارت علوم و شوراي‌عالی انقلاب فرهنگی با نخبگان علمی و استفاده از نظرات آنان را نيز مورد تأكيد قرار دادند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: حمايت از دانشگاهيان سياست هميشگی نظام جمهوری اسلامی است اما از دانشگاهيان نيز انتظار است كه در سايه اين حمايت معنوی و مادی، خود را حقيقتاً در قبال نسل دانشجو، آينده علمی كشور و اصلاح نظام آموزشی مسئول بدانند و حضور خود را در دانشگاه‌ها تقويت كنند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با تأكيد بر اهتمام به گسترش فضای معنويت در دانشگاه‌ها خاطرنشان كردند: هرچه جوانان و دانشجويان دارای تعبد و تدين بيشتر باشند، عمل، رفتار و فكر آنها از آسيب كمتری برخوردار خواهد بود و جامعه، بهره بيشتری از آنان خواهد برد.

ايشان در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اخير پس از انتخابات رياست جمهوری افزودند: اين مسائل، كشور را در معرض يك آزمون سياسی تعيين كننده گذارد و نظام جمهوری اسلامی به دليل ظرفيت بالای خود توانست بر اين مسائل فایق آيد.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان كردند: بروز چنين رخدادها و مسائلی برای نظام جمهوری اسلامی چندان خلاف انتظار نبوده و نيست و دلايل آن هم، رسالت نظام اسلامی و وجود آزادي‌های گوناگون در چهارچوب اسلام، در جامعه است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با تأكيد بر اينكه اعتقاد نظام اسلامی به آزادی، مسأله‌ای واقعی و غيرتاكتيكی است، افزودند: آزادی در نظام اسلامی، آزادی واقعی است كه در چهارچوب اسلام تعريف شده است و جمهوری اسلامی، آزادی غيرواقعی و مورد نظر غرب را مطلقاً قبول ندارد و در اين زمینه، هيچ رودربايستی هم با غرب نخواهد داشت.

ايشان در تبيين وظيفه قشرهای گوناگون به هنگام بروز حوادثی همچون حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری، خاطرنشان كردند: قطعاً انتظاری كه از اساتيد دانشگاه‌ها در اين جنگ و مبارزه نرم می‌رود فراتر از انتظاری است كه از دانشجويان وجود دارد.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: دانشجويان افسران جوان اين جبهه هستند كه ضمن دارا بودن فكر، عمل و بصيرت، در صحنه نيز حضور دارند و با آزمودن صحنه، در چهارچوب، كار می‌كنند؛ اما اساتيد دانشگاه‌ها فرماندهان جبهه جنگ نرم هستند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای تأكيد كردند: فرماندهان اين جبهه بايد با شناخت مسائل كلان، شناسايی دشمن و كشف اهداف او، طراحی كلان انجام دهند و بنا بر اين طراحی حركت كنند.

ايشان افزودند: استادی كه بتواند اين نقش را ايفا كند، استادی شايسته برای حال و آينده نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی، مهمترين وظيفه اساتيد را در شرايط كنونی، بالا بردن قدرت تحليل دانشجويان و ايجاد فضای اميد، نشاط و كار علمی در دانشگاه‌ها دانستند و افزودند: بايد درست در راستای مخالف برنامه دشمن كه به دنبال ايجاد فضای يأس و نااميدی در دانشگاه‌هاست، حركت و محيط درس و دانشگاه‌ها را فضای اميد به آينده كرد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، يكی ديگر از وظايف دانشگاه‌ها و اساتيد را ميدان دادن به اظهار نظر دانشجويان برشمردند و تأكيد كردند: بهترين زمينه برای ايجاد فضای اظهارنظر آزاد، تسريع در راه اندازی كرسی‌های آزادانديشی در دانشگاه‌هاست.

ايشان افزودند: اگر بحث‌های تخصصی در زمينه‌های سياسی، اجتماعی و حتی فكری و مذهبی در محيط‌های سالم و با حضور افراد توانمند در بحث، انجام شود، ضايعات كشاندن اين‌گونه بحثها به محيط‌های اجتماعی به وجود نخواهد آمد.


رهبر انقلاب اسلامی همچنين با اشاره به آسيب‌های وارده به برخی افراد در رویدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری افزودند: همه افرادی كه در اين حوادث دچار آسيب شده‌اند، بدانند نظام، تصميم بر مجامله و گذشت ندارد و همان گونه كه با افرادی كه صريحاً با نظام مقابله می‌كنند، از موضع قانون و حق برخورد می‌كند، اگر كار بد و جنايتی انجام شده باشد، با عوامل اين اقدامات نيز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد.

گفتنی است، به گزارش khameneie.ir در آغاز این ديدار، آقايان و خانم‌ها:

- دكتر رضا محمدزاده استاد دانشگاه امام صادق (ع) در رشته فلسفه و كلام،
- دكتر عبدالحسين روح الامينی، استاد دانشكده داروسازی دانشگاه تهران
- دكتر مهرانگيز زمانی متخصص زنان از دانشگاه علوم پزشكی همدان،
- دكترمحمدرضا مرندی عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد بهشتی در رشته علوم سياسی،
- دكتر كمال محامدپور، دانشيار دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی در رشته مخابرات،
- دكتر رفيع زاده استاد دانشگاه اميركبير در رشته مهندسی شيمی پليمر،
- دكتر فريد عزيزی استاد فوق تخصص غدد ازدانشگاه شهيد بهشتی،
- دكتر غلامعلی افروز عضو هيأت علمی دانشكده روان شناسی دانشگاه تهران
- و دكتر اكرم امانی عضو هيأت علمی انستيتو پاستور ايران و رئيس آزمايشگاه شيمی دارويی

به طرح نظریات و پيشنهادهای خود در زمينه‌های مسايل دانشگاهی، علمی و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سياسی پرداختند.

محورهايی كه در اين ديدار مورد تأكيد اساتيد و محققان قرار گرفت، عبارتند از:

- توجه به معنويت در كنار مباحث آموزشی دانشگاه‌ها
- ضرورت حمايت از مطالعات ميان رشته‌ای به ويژه در بخش علوم دينی
- بازمهندسی علم و تكنولوژی به منظور پيشرفت كيفی علوم
- گسترش فرهنگ پاسخگويی، قبول مسئوليت و عذرخواهی در حوادث و مسائل مختلف
- لزوم تفاوت قایل شدن ميان افراد و شخصيت‌ها و نظام اسلامی
- شفاف سازی فرآيندهای ارتقای اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها
- ناديده گرفته شدن منافع ملی از جانب برخی نخبگان سياسی و احزاب و گروه‌ها در حوادث پس از انتخابات
- مشخص نبودن مبانی و خطوط قرمز رقابت سياسی در كشور
- لزوم اعلام نظر صريح نظام درباره احزاب و نخبگان سياسی كه خواسته يا ناخواسته در مسير براندازی قرار گرفتند.
- واگذاری برخی وظايف آموزشی، پژوهشی و اجرايی به دانشگاه‌ها
- بازنگری مستمر دروس و منابع آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها
- ضرورت استيفای حقوق آسيب ديدگان حوادث اخير
- برخورد قاطع و بدون ملاحظه با عوامل اصلی اغتشاش‌های پس از انتخابات
- مصون نماندن منسوبان برخی صاحبان مناصب از پيگيری قضايی
- توجه بيش از پيش شوراي‌عالی انقلاب فرهنگی به منظور تسريع در ارایه نقشه اجرايی مهندسی فرهنگی
- اهتمام بيشتر دولت برای گسترش حوزه مشورتی با نخبگان
- ضرورت تبيين حد و مرز تغييرات در دولت
- لزوم باز تعريف رابطه كنونی دانشگاه‌ها با مراكز صنعتی
- تسريع در شناسايی و مجازات عوامل حمله به كوی دانشگاه تهران
- افزايش بودجه پژوهشی و هدفمند كردن آن در راستای اهداف ملی
- پرهيز از تصميم گيري‌های آنی و شتاب زده در مسائل علمی و پژوهشی
- و لزوم حمايت مادی و معنوی از محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی

اشتراک گذاری
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۹ - ۱۳۸۸/۰۶/۰۹
جالبه... بعد از تخريب‌هاي دانشگاه شريف اكنون مي‌بينيم در ميان اساتيدي كه در محضر آقا صحبت كرده اند اسمي از شريف نيست. راستي چرا؟ آيا شريف براي نظام كم گذاشته است؟ تابناك شما كه هميشه از شريف بد مي‌گويي بگو شريف چه هيزم تري به ملت فروخته؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۸۸/۰۶/۰۹
با یه گل بهار نمی شه.
یکی به احمدی نژاد اول ولایت فقیه رو بفهمونه تا بعد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۸۸/۰۶/۰۹
متاسفانه تا کنون هیچگونه جنبه عملی واراده جدی در مورد برخورد باعوامل تخلفا ت و جنایات پس از انتخابات در بازداشتگاهها دیده نمیشود.
ناشناس
|
-
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۸۸/۰۶/۰۹
درود بر رهبر عزيز و فرزانه انقلاب.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
کروناویروس جهش تولید مناجات شعبانیه تفاوت متانول با اتانول