بررسي حقوقي قتل‌هاي خانوادگي
کد خبر: ۱۸۵۰۴۷
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۹ 29 May 2019
اصطلاح قتل‌هاي خانوادگي يك اصطلاح عمومي است كه شامل مصاديق متعدد مي‌شود. در اين تحقيق به عوامل شايع اينگونه قتل‌ها و بحث حقوقي آن اشاره شده است. در حالت كلي به قتل‌هايي كه در يك خانواده با روابط خويشاوندي سببي و نسبي نزديك واقع مي‌شود به نحوي كه يكي از اعضا اقدام به كشتن عضو ديگري مي‌نمايد قتل خانوادگي مي‌گويند.

به نوشته تهران امروز، غالب‌ترين مصاديق اين قتل‌ها، قتل فرزند توسط پدر يا مادر، قتل پدر يا مادر توسط فرزند، قتل زن توسط شوهر و برعكس و قتل برادر و خواهر به دست همديگر است.

قتل فرزند توسط پدر

در قتل فرزند توسط پدر عوامل گوناگوني دخالت دارند. شرايط بحراني روحي و رواني پدر كه به خاطر ابتلابه بيماري‌هاي رواني يا تحريكات ناشي از توهمات شيطاني كه در اثر وقوع اختلال در شخصيت او ايجاد شده يا فشار‌هاي طاقت فرساي ناشي از معضلات حاد معيشتي و اقتصادي و نااميدي از تامين حداقل ضروريات زندگي، او را شرمنده و مايوس مي‌سازد و وي دچار چنان شرايط روحي نامساعدي مي‌گردد كه با توجيه غيرمنطقي استخلاص فرزندان از آينده شوم، راهي جز قتل آن‌ها را شايسته نمي‌داند وبه زعم خويش دچار حالت جنون شده و به قتل فرزند دست مي‌زند يا در گاهي موارد ديده شده پدر در حالت ارتكاب جرمي ديگر قرار دارد و فرزند وي اتفاق شاهد ماجرا مي‌باشد و براي سرپوش گذاشتن بر ارتكاب آن جرم و مخفي گذاشتن آن فرزند خويش را از بين مي‌برد و در برخي موارد فرزند مرتكب عملي شده كه آبروي خانواده در اجتماع با خطر مواجه مي‌شود؛ مثلافرزند درگير مواد مخدر يا مشكلات جنسي و باندهاي كثيف تبهكاري گرديده و اينجاست كه پدر يا مادر فرزند را مايه ننگ خانواده خود دانسته و از بين هزاران راه، راه كشتن فرزند را برمي گزينند.

قتل عمدي فرزند توسط پدر چه فرزند دختر باشد يا پسر، حسب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي مستوجب ديه مقرر شرعي است و به اصطلاح اين مورد از موارد سقوط قصاص است و از طرف ديگر چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازين شرعي با موانع ارث برخورد كرده و اين ديه كه از پدر اخذ مي‌شود به ساير اولياي دم غير از او پرداخت خواهد شد و چون اين عمل پدر نظم عمومي جامعه را بر هم زده و بيم تجري او بر ديگر افراد جامعه وجود دارد از جهت جنبه عمومي علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري ۳ تا ۱۰ سال براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد. البته اعمال اين مجازات مانع مجازات تتميمي مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي (محروميت از حقوق اجتماعي) نخواهد بود. از نظر صلاحيت رسيدگي نيز حسب قوانين موجود از جمله قانون اصلاح، قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادگاه‌هاي كيفري استان به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند.

قتل فرزند توسط مادر

قتل فرزند توسط مادر نيز تا حدودي تابع علل فوق مي‌باشد ولي بيشتر رهايي فرزندان از شرايط معيشتي نامساعد و عوامل روحي و رواني و اختلافات شديد خانوادگي و اعتياد در موضوع دخيل هستند اما در مقايسه با قتل فرزند توسط پدر، اين نوع قتل از آمار پاييني برخوردار است و از نظر قوانين شرعي و موضوعي حاكم بر كشور اين قتل در صورت عمدي بودن مستوجب قصاص مادر خواهد شد.

قتل والدين توسط فرزند

قتل پدر يا مادر توسط فرزند نيز از قتل‌هاي مهم مستوجب قصاص براي فرزند مي‌باشد؛ عواملي از جمله اختلافات شديد خانوادگي و هواخواهي فرزند از يكي از اوليا (پدر يا مادر) يا اختلافات مالي شديد بين فرزند با يكي از آن‌ها يا غوطه ور شدن فرزند در گرداب اعتياد و عدم توانايي در تامين مخارج اعتياد و طرد وي از سوي خانواده فرزند را به سمت انتقام يا سرقت از پدر و مادر به تصور اينكه عامل بدبختي وي، آن‌ها هستند، سوق مي‌دهد و اقدام به قتل آن‌ها مي‌نمايد. گاهي ازدواج مجدد پدر يا در صورت فقدان پدر از سوي مادر يا برقراري روابط نامشروع مادر با ديگر افراد انگيزه قتل آن‌ها را در فرزند تقويت مي‌كند. ابتلاي پدر يا مادر به بيماري‌هاي صعب العلاج كه با ايجاد شرايط سخت براي فرزندان همراه است و هم فرصت و مكان نگهداري آن‌ها و هم هزينه درمان آن‌ها شرايط را غيرقابل تحمل براي فرزند نموده و فرزند گاهي براي رهايي خود از شرايط بد مالي دست به اين اقدام زده يا گاهي براي رهايي پدر و مادرش از آلام و دردهاي بيماري به قتل آن‌ها دست مي‌زند كه به قتل با اين انگيزه اتانازي مي‌گويند.

قتل از روي ترحم در حقوق ايران به رسميت شناخته نشده است و در زمره قتل‌هاي مستوجب قصاص است. البته بحث درخصوص اتانازي و قتل از روي ترحم به مطالعه و تحقيق بيشتري نياز دارد كه از حوصله اين بحث خارج است.

قتل همسر

قتل زن توسط شوهر يا برعكس آن از قتل‌هاي خانوادگي با آمار بالامحسوب مي‌شود. از نظر عرفي و لغوي نيز به محض طرح قتل خانوادگي، اين نوع قتل متبادر به ذهن مي‌گردد و در واقع رايج‌ترين نوع قتل خانوادگي است؛ در قتل زن توسط شوهر انگيزه‌ها و عواملي چون فقر و شرايط بد اقتصادي و اختلافات شديد خانوادگي توام با خشونت و كتك كاري و تفاوت‌هاي بارز فرهنگي و عقيدتي ميان زن و شوهر و عدم تقيد به اصول و موازين شرعي و عدم رعايت ارزش‌هايي چون حجاب و روابط اجتماعي توام با متانت توسط زن يا روابط نامشروع زن با مرد اجنبي و عدم توجه به تعهدات ناشي از ازدواج و لجبازي طرفين به نحوي كه غرور كاذب مانع پذيرش تقاضاي قانوني و منطقي طرف مقابل مي‌شود و اين لجبازي تا جايي پيش مي‌رود كه به صورت مرموز و ناخودآگاه طرف مقابل را در شرايط تحريك آميز و عصبانيت قرار داده و داشتن انتظارات بيش از حد اقتصادي زن با وجود اطلاع از وضعيت درآمدي شوهر كه اكثرا به خاطر چشم و همچشمي‌هاي كوركورانه به وجود آمده آستانه تحمل طرفين بخصوص شوهر پايين آمده و بهداشت رواني آن‌ها كاملااز بين مي‌رود و با كوچك‌ترين تلنگري حالت تدافعي و خشونت به خود مي‌گيرند و حتي اين بي‌صبري به خارج از منزل و به جامعه هم كشيده مي‌شود و اين كاهش آستانه تحمل باعث درگيري‌هاي مداوم و در ‌‌نهايت قتل‌هاي آني و بدون طرح و نقشه قبلي يا حتي گاهي با نيت قبلي رخ مي‌دهد كه نتيجه آن از هم پاشيدگي خانواده و سردرگمي فرزندان در جامعه خواهد بود. البته آمار‌ها حكايت از اين مسئله دارد كه اعتياد و خيانت زن به شوهر و برقراري روابط نامشروع از علل اصلي اين نوع قتل‌هاست.

از نظر قوانين موضوعه اين نوع قتل در صورت عمدي بودن موجب قصاص است كه اين قصاص با پرداخت تفاضل ديه از جانب اولياي دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت. براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي اگر مرد همسر خويش را در فراش با مرد اجنبي ببيند قصاص و ديه از وي ساقط مي‌شود البته اين مهدورالدم بودن مقتولان بايد به اثبات برسد. گاهي اوقات فرد كشته شده اساسا مهدورالدم نبوده است ولي به تصور و اعتقاد قاتل او مهدورالدم است. اگر قاتل، اشتباه در اعتقاد خود را در دادگاه ثابت كند قتل عمدي براساس تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي تبديل به شبه‌عمد شده و تنها ديه مقرر شرعي اخذ خواهد شد.

قتل شوهر توسط زن نيز از قتل‌هاي رايج خانوادگي است كه اغلب با معاونت يا مشاركت زن و با اجير شدن فرد يا افراد اجنبي صورت مي‌گيرد اين نوع قتل اصولاريشه در انحرافات جنسي زن داشته و با تحريك زن به قتل همسر توسط فرد غريبه صورت مي‌گيرد. اين نوع قتل‌ها معمولااز طريق مسموم كردن يا چاقو زدن صورت مي‌گيرد و زن اكثرا نقش معاونت را عهده دار است و معمولازن بعد از دستگيري متوجه منجلاب اطراف خود مي‌شود. اين نوع قتل، براي قاتل، مجازات قصاص و براي معاون، ۳ تا ۱۵ سال حبس تعزيري را به همراه دارد.

قتل توسط برادر يا خواهر

در قتل برادر يا خواهر توسط همديگر نيز انگيزه‌هايي چون حسادت، رابطه نامشروع ، اختلافات مالي، اعتياد و اختلافات خانوادگي ديرينه كه منجر به حس انتقام‌جويي در فرد مي‌شود نقش اساسي دارند و اين قتل‌ها تابع مقررات قتل يعني قصاص هستند.

كارشناس: فاطمه فلاح

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۷۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
این چه قانونیه که پدر با کشتن فرزند فقط دیه و زندان داره، اما مادر باید قصاص بشه!
این قوانین فقط باعث میشه که پدران به راحتی فرزند بکشند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
توی خیلی از جاهای دنیا قاتل رو اعدام نمی کنن.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۹
مادرا احساساتین و فرزندو الکی الکی میکشن
ناشناس 2
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
دقیقا ، و اینکه قتل پدر توسط فرزند نیز موستوجب اعدام میگردد حالا انگیزه قتل اصلا مورد برسی قرار نمیگیرد ...
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
الله اکبر .
آهای مردم از دست فرزندت ناراحتی بیرونش کن ، چرا آخه
بکشی ؟
مجید
| France |
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
به زنان و دختران از این بابت خیلی داره ظلم میشه واقعا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
اینو شرع مقدس اسلام گفته . اگه با شرع مشکل داری کافر محسوب میشی و مهدورالدم هستی
koroush
|
Malaysia
|
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
اصل وجود اومدن فرزند از مادر است .
پاسخ ها
رضا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
حرف مفت نزن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
من ميخوام پدرم و بكشم چرا نن قصاص ميشم؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
الله اکبر
چه چیزهایی میبینیم ما
از دست پدرت ناراحتی ، بزار برو ، برای همیشه برو ، چرا آخه بکشی ؟ میخوای جهنم را برای خودت بخری
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
منم می خوام ، لطفا در مورد مقرراتش شفاف سازی کنید
باران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
اگه پدری بد باشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۲
سلام اگه پسری پدر خودشو بکشه اعدام میشه یا نه احتمال اعدام شدنش چقدره با تشکر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
از دست پدرت ناراحتی از آن شهر برای همیشه برو .
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
سلام، پسر پدر رو بکشه حکمش اعدامه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
متاسفم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
اقا من میخوام بابامو بکشم،واسه چی باید قصاص بشم ،شاید حق با من باشه شاید تحملش غیر ممکن باشه!:)
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
خخخخ
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
شوخیش هم زشته
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
چرا فردوپوس می خند
امین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
پناه بر خدا چه میگی تو
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
باعث تاسف که همچین چیزهای پستی رو میبینیم میشنویم پدرم منو تهرید به قتل کرده وگفته که تو رو میکشم چون اولیای دم خودشه کسی هم از او بازخواستی نمکنه حالا که تو اینترنت سرچ کردم مطمینم شدم همینطوره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
جالبه بعضی از پدرها شبانه روز بچه ها رو کتک میزنن
ناشناس 3
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
این چه قانونیه که پدر با کشتن فرزند اعدام نمیشه؟


ولایت والدین بر فرزندان محدودیت دارد

ولایت والدین بر فرزند محدود است و آنان حق گرفتن حقوق طبیعى فرزند همچون حقّ حیات را ندارند. پدر نمى‏تواند بگوید فرزند خودم است و حق دارم هر تصمیمى راجع به او بگیرم، چنانکه مادر نمى‏تواند بگوید من نمى‏خواستم بچه ‏دار شوم و حق دارم فرزند در شکم را سقط کنم.
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 397 قالب : تفسیری موضوع اصلی : فرزند- اولاد گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتیهر انسانى، داراى حق حیات است و سلب کننده آن در قیامت باید پاسخگو باشد.

و إذا الموءودة سئلت
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : جزای اعمال گوینده : نیره تقی زاده فایند
امتیا


نکته دیگرى که توجه به آن در اینجا لازم است این که: قرآن نمى گوید از قاتلین سؤال مى کنند، بلکه مى گوید از این کودکان معصوم سؤال مى شود که گناهشان چه بوده است که چنین بیرحمانه کشته شدند؟ گوئى قاتلین ارزش بازپرسى را هم ندارند، به علاوه شهادت و گواهى این مقتولین به تنهائى کافى است.
* * *
همانطور که می بینید پدر حق کشتنفرزند را ندارد اما نمی دانم چطور یک عده بعضی از احادیث را به ائمه می چسبانند......
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
یعنی مادر تا این حد بی ارزش شده که حق خونخواهی فرزندی که 9 ماه درشکم داشته و رنجهای بی شماری دربزرگ کردنش متحمل شده رانداردوقاتل چون مرده وپدره حق داره فرزندرابکشدوبعدهم دیه بدهد وراحت راست راست جلوی زنش راه برود انگا نه انگار اتفاقی افتاده ،بعدهم میگن مادروزن دراسلام خیلی ارج وقرب داره .
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
اگر به گقتن باشه که خب خیلی جاها خیلی چیزها میگن. شنونده باید خودش عاقل باشه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
حالا مگه فقط تو همین یه مورد حق زن ضایع شده ؟ شما چون به تازگی با این قوانین برخورد کردیدبراتون عجیبه و بهش واکنش نشون میدین ولی به این فرهنگ وعرفی که برجامعه حاکمه وبه شدت زن ستیزه واکنش نمیدین چرا؟ چون با این فرهنگ بزرگ شدید و براتون تازگی نداره وبهش عادت کردیدوفکرمیکنید که واقعاباید اینطوری باشه
سحر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
چرا باید قانون به این شکل باشه؟؟
پریا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
وحشتناکه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
چرا شوهره زنشو بکشه اعدام نمیشه ولی زنه اینکارو کنه میشه واقعا این چ تفاوتیه؟
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
همینه که هست. میخواهی بخواه. نمیخواهی نخواه.
رضا
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
فرقي نميكنه . وقتي عمد باشه مستوجب قصاصه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
یعنی کلا مردا هرکار میخوان بکنن بزنن بکشن و...هیچیشون نمیشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
اآخه کدوم پدری فرزتدش و کشته
حدیث
|
United States
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
من و شوهرم همشهری نیستیم . من پدرم که فوت کردی به من زمینی به ارث رسید . و خانواده شوهرم از این بابت خیلی به من حسودی میکنند . همیشه هم مادرشوهرم به من میگه خدا شانس بده . تو خیلی خوش شانسی . و کلی متلک به من میپراند . برادرشوهر هایم خیلی ناراحت هستند و میگویند نصف ارث پدرت را به ما بده .
خودشون وضعشون خوبه چرا بدم . من خیلی توی زندگیم سختی کشیده ام .
من همیشه به خانواده شوهرم احترام میگذارم و در برابر متلک های آنها ساکت هستم . ولی به تازگی هر وقت به شهر شوهرم میرویم . متوجه شده ام آنها چشم شان پر از خون است و می خواهند با چاقو به من حمله کنند .
آخه من که همشهری آنها نیستم . و نسبت فامیلی هم با هم نداریم . ارث پدرم را چرا باید به آنها بدهم .
همیشه هر وقت با شوهرم میروم به شهرشان . میترسم که به من صدمه بزنند.
آنها بروند ارث پدر خودشان را بگیرند به من چه .
چند دفعه خواستند به من حمله کنند . که مادرشوهرم جلویشان را گرفت . من چون شوهرم را دوست دارم و زندگی ام را دوست دارم هیچ حرفی نمیزنم .
ارث پدر من که به برادرشوهرهایم نمیرسد .
خیلی میترسم با چاقو به من حمله کنند .
خدایا خودت کمک کن.
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
عزیزم ب شوهرت بگو ک چطورن ایقد ساده نباش ایقد خودتو نباز چقد تو سکوت کردی ک اینا پرو شدن برو ارثتو یکاری کن ک بعد مرگت برسه خانواده خودت مث مادر و خواهرت ک خوب بسوزن دیگ هم پیششون نرو یکم بفکر خودت باش
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
عزیر دلم تو که آمریکایی چرا چرند میگی؟ یه جوری حرف میزنی که انگار تو احمدآباد علیا زندگی میکنی و احمد آبادیهای سفلی دارن حقت رو میخورن! نکنه شهرت تگزازه و آدمای کالیفرنیا اینطور دارن بهت ستم میکنن!ا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
تو ایالت فلوریدا مگه اینجوریه
مجید
|
France
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
من خودم پسر هستم ولی کاملا با این قانون مخالفم
این عدالت نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
من هم مثل شما پسرم و با این قانون تبعیض آمیز مخالفم
چرا باید ادم پدرشو بکشه اصلا این چه حرفیه خیلی شاید از پدر یا مادر دلگیر باشه دیگه باید بکشنش ایا منطقیه قصاص که میشی الله همچون فرزندی را قصاص خواهد کرد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
چ
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
اگه يه برادر خواهرش رو در حين رابطه نامشروع با دوست پسرش ببينه و انجام به اقدام قتل خواهرش بشه جرمش چيه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
یعنی هنوزم تو این مملکت ادم به این بیشعوری پیدامیشه که بخاطر رابطه نامشروع خواهرشو بکشه؟یعنی جون یه ادم با رابطه نامشروع برابری میکنه؟والافقط تو ایرانه که جون ادما انقد مفته
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
یعنی ببین به چه روزی افتادیم که روابط نامشروع اینقدر عادی شده که یکی میخواد ببینه می ارزه یا نه؟ من کاری به قتل و قصاص ندارم اما بی بندوباری ببین تا کجا رفته! عزیزم برو خودتو اصلاح کن.چرا رابطه سالم و انسانی رو به زنا و زناکاری تبدیل میکنی؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
خوب به تو چه که رابطه داره. حالا خودت معلوم نیست با چند نفر رابطه داری . بازم اون دوست پسرشه.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
ناشناس 16:11 همچین میگه دوست پسرش انگار شوهرشه
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
کاش قانون راجب قتل پدر انقد یخت نبود
zmoradi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
پدرم منو مادرمو شبانه روز تهدید به قتل میکنه میزنه تو دهنمون موهامونو میکشه ک ردی باقی نمونه ک بتونیم شکایت کنیم مادرمم ک میگه طلاق بگیریم پدرم تهدیدمون میکنه هرچی تو اینترنت میزنم هیچ راهی نیست که کمکمون کنه
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
راه که هست.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
برو با یه وکیل صحبت کن؛ یه وکیل متدین گیر بیار که مناسب هم باهات حساب کنه یا اصلا پول نگیره؛ بیخودی تحمل نکن هر چیزی راه داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
این چه عدالتیه ؟؟؟
محمدمهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
عین ناعدالتیه قانون اگر قانون باشه پدر جرئت نمیکنه بد رفتار کنه تو خونه حالا که قانون قانون نیست کمترین هدیه ای که میتونیم به پدر نادان بدهیم کشتن اوست❤
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۰۳:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
مردا هر جور بدرفتاری‌ای که بخواند می‌کنند قانون‌ هم همه جوره حامی‌شونه و مردها اگه پاش بیافته از هیچ ازاری برای زن و بچشون دریغ نمی‌کنند.
امیدی به اصلاح قانون ندارم فقط امیدوارم مردای هم نسل خودم سعی کنند انسان باشند از قانون سواستفاده نکنند
ناشناس
|
Germany
|
۰۴:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
شکایتش کنید
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
من .... تو این قانون گذاری ناعادلانه
کی گفته توی این زمان در کشور ما مرد سالاری دیگه وجود نداره؟؟
....
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
سلا ببخشید اگه میشه جواب بدید
اگر یه دختر پدرشو بکشه اعدام میشه؟
ناشناس
|
France
|
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
قوانین مربوط به قتل برادر توسط برادر را تعدیل کنید
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
اگه زنی به کسی پول بده تا شوهرشو بکشن حکمش چیه
فرهاد
|
Germany
|
۰۵:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۳
جالبه همه میخوان بکشند یکی پدر یکی برادر یکی خواهر وجالتراینجاست که همه هم از عدالت دم میزنن وعدالت خواه هم هستن اما یکی شعورش نرسید بگه چرا قتل چرا کشتن این چه نفرتیه بین فرزند و پدر مگه نه اینکه هفت پدر خودشو درآورده تا بچه اش رو با ناز و نعمت بزرگ کنه پس این همه نا سپاسی از کجاست بله پدر وظیفه خودشو انجام داد با ناز و نعمت بچه رو بزرگ کرد ولی مزدش اینه که چون باب میل فرزندش نیست باید کشته بشه چرا؟چون وضع مالیش خوب نیست نمیتونه خواسته های نابجای فرزند رو عملی کنه باید بمیره حاشا مگه کلام خداوند به حضرت موسی نفرموده قتل نکن در ده فرمان آمده وقتی فرموده قتل نکن یعنی نکن هیچ تبصره ای هم نداره فرزندان ویا پسران ویا همسران باکمال قصاوت دست به این کار میزنن مگه خداوند نفرمود جانی که من دادم بنده من حق نداره بگیره ای فرمان قاطع خداونده پس حق نداریدجان کسی رو بگیرید با صبر و طمعنینه وبرد باری انشالله مسائل رو حل کنید ودر کنار خونواده خوش بگذرونید. انشالله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
فقط اعدام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
1-تفاضل ديه از جانب اولياي دم مقتوله به قاتل???
2- اگر قاتل، اشتباه در اعتقاد خود را در دادگاه ثابت كند قتل عمدي براساس تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي تبديل به شبه‌عمد شده و تنها ديه مقرر شرعي اخذ خواهد شد???


مطمئنین اینا جزو قوانین کشورن؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
تا وقتی جوونی وقتی خواستگار برای خواهرت میاد از کوره در میری و میخواهی بکشیش
اما همینکه پیر میشی خودت دنبال خواستگار برای دخترت میگردی عجب رسم روزگاریست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
جالبه مرد میتونه زنش رو بکشه بعد بگه فکر میکردم خیانت میکنه قتل میشه شبه عمد و قصاص نداره . اونوقت همین مرد چند تا زن بگیره و صیغه کنه زن اولش هیچ حرفی نمیتونه بزنه . مرد میتونه فرزندش رو بکشه و قصاص نداره . مرد میتونه زنش رو بکشه تازه اگه بخوان قصاصش کنن باید خانواده زن تفاوت دیه رو بدن . ولی زن چی ؟ عجب عجب عجب . عجب از این همه عدالت .
تابناک عزیز به محتوای مطلبت خواهشا توجه کن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
خودت فکر کن این نوع توضیح خودش چقدر مسئله سازه!
چرا بین پدر و مادر اینقدر تفاوت هست؟ آیا این مطلب در قرآن نوشته شده که مادر باید قصاص بشه اما پدر نباید قصاص بشه؟ اگر توضیح و استدلال درستی دارید بیارید. میگن بد دفاع کردن از چیزی خیلی بدتر از رد کردن اونه!
برای توجیه انگیزه های پدر کلی توضیح دادی اما در مورد مادر با یه توضیح مختصر مطلب رو بستی!
ناشناس
|
Luxembourg
|
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
با پدر خود مهربان باشید. آنها را نکشید.
نصف کاربرای اینجا میخوان پدر خودشون رو بکشن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
من به شخصه راضي به قصاص والدين ام چه مادر چه پدر نيستم بزرگ كردند براي بچه هاشون زحمت كشيدن و اگه فرزندشون كه پاره تنشون هست و ميخوان كه خوشبختي اش رو ببينن ناخلف از آب در اومده كه باعث ننگ اونها شده و اونها رو اذيت ميكنه حقشه كه بتونن بكشن ولي اينكه مادر اگه بكشه قصاص ميشه نا عدالتي هست. البته مواردي كه پدر يا مادر مشكل رواني دارند قصاص بشه در كل انگيزه قتل به نظرم بايد تعيين كننده قصاص باشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
قبل از گذاشتن این پیامها برید خوب تحقیق کنید و از اهلش بپرسید.بعد قضاوت کنید.مرد نمیتونی زنشو بکشه،ادعای خیانت هم باید ثابت بشه.الکی نیست.
ناشناس
|
Germany
|
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
متن در بخش مربوط به دلایل قتل زن و شوهر به دست دیگری، در هر دو حالت زن را مقصر جلوه داده است. باور نکردنی است که یک کارشناس خانم این متن را نوشته باشد و در هر دو فقط خیانت زن و زیاده خواهی او را دیده باشد. یعنی هیچ مردی با اعتیاد و فساد و بزهکاری و ضرب و شتم همسر خود را به جنون نرسانده است؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
تو تمام قوانین قتلهای خوانوادگی یجورایی از مرد ! خونواده حمایت بیشتری شده و مادر خانواده تحت قوانین سخت گیرانه قرار گرفته این باز دارنده نیست فقط اشاعه بی انظباطی و بیقانونی در برخورد اینگونه جرایم را سبب میشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
خواهری که بهت حسودی میکنه و هر بلایی سرت آورده دین وایمونم که نداره وبدذاته وآدم نمیشه ومانع پیشرفتته و واقعا عوضیه و خطرناک وعقده ای و ازش میترسی چه راه حلی دارین من فقط مثل کوزت کاراشو کردم ومحبت وکوتاه اومدن ولی آیندمو داره نابود میکنه جوونیمو هدر میده چی کنم شما بگید جونمو به لبم رسونده اگه از خدا نمیترسیدم حتما به کشتنش می اندیشیدم.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
محمد مرسی حادثه چرنوبیل شیرمحمدعلی بلندی های جولان میشل پلاتینی فرودگاه امام خمینی جیسون رضائیان ترمینال سلام