بازدید 2245

آگهي دعوت به ارزیابی کیفی (فراخوان عمومی پنجم) تجدید مناقصه شماره: 1-24-1401

کد خبر: ۱۲۱۹۵۹۶
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۲ 03 February 2024

شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد)به نشاني www.setadiran.ir جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.مناقصه گران موظفند براي شرکت درمناقصه نسبت به ثبت نام درسايت مذکور و دريافت گواهي امضاء الکترونيکي اقدام نمايند. لازم به ذکراست کليه مراحل برگزاري مناقصه تا انتخاب برنده ازطريق سايت مزبورانجام مي گردد.   

  1. شرح مختصر موضوع: " خرید تعداد 2085 عدد کیف جهت مشاغل عملیاتی "
  2. مدت و محل تحویل موضوع قرارداد: مدت تحویل شش/6 ماه و محل تحویل اقلام طبق اسناد مناقصه ميباشد.
  3. مهلت دريافت اسناد ارزیابی کیفی : حداکثر تا ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 17/11/1402
  4. مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی : حداکثر تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 02/12/1402
  5. تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار (1،355،250،000) ریال بوده و ضمانتنامه مذکور می بایست دارای سه ماه اعتبار بوده و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد .
  6. ارائه پروانه کسب در رسته شغلی تولید انواع کیف صادره از اتاق اصناف و ارائه نمونه کالا و تایید نمونه توسط راه‏آهن ج.ا.ا از سوی شرکت کنندگان الزامی است.
  7. فراخوان مناقصه فوق از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir اطلاع رسانی میگردد.
  8. شايان ذکراست دريافت اسناد صرفاً ميبايست ازطريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) صورت پذيرد. در صورت بروز هرگونه مشکل و ابهام با شماره 1456 ( پشتیبانی سامانه ستاد ) تماس حاصل نمایند.

                                                             

                                                                                اداره کل تدارکات  وپشتيباني

م/الف/۴۲۸۷

 

تور تابستان ۱۴۰۳
پارس نماد- صفحه خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
برچسب منتخب
# مسعود پزشکیان # نتایج انتخابات # تنفیذ حکم ریاست جمهوری # محرم