بازدید 372136
بقاياي تاريخي همواره مورد توجه ملل مختلف بوده و به فرهنگ و تاريخ غنا بخشيده و در جلب گردشگر و توجه جهاني نيز مؤثر است.
کد خبر: ۱۱۷۹۶۶
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۱ 08 September 2021

 غار کهف از جمله اماکن مورد توجهي است که کشورهاي مختلف هر نشانه‌اي را مبناي انتساب به اصحاب کهف مي‌دانند.


به گزارش مهر، اصحاب کهف‌، در قصص‌ قرآنى‌ نام‌ گروهى‌ از مؤمنان‌ است که‌ از ستم‌ پادشاهى‌ مشرک‌ به‌ غاري‌ پناه‌ بردند و ساليانى‌ دراز به‌ خوابى‌ عميق‌ رفته و سپس بيدار شدند.

داستان‌ اين‌ گروه‌، با اشاراتى‌ کوتاه‌ در آيات 9 تا 26 سوره کهف يعني در 27 آيه تشريح شده است.

تعداد اصحاف به طور دقيق مشخص نيست، اگرچه رقم هفت بيشتر در مورد آنها بکار گرفته مي شود . در مورد تعداد اصحاب  در آيه 22 سوره کهف آمده است: به زودى خواهند گفت ‏سه تن بودند [و] چهارمين آنها سگشان بود و مى‏گويند پنج تن بودند [و] ششمين آنها سگشان بود تير در تاريکى مى‏اندازند و [عده‏اى] مى‏گويند هفت تن بودند و هشتمين آنها سگشان بود بگو پروردگارم به شماره آنها آگاه‏تر است جز اندکى [کسى شماره] آنها را نمى‏داند پس در باره ايشان جز به صورت ظاهر جدال مکن و در مورد آنها از هيچ کس جويا مشو .

داستان کهف ، دلالت بر معاد

داستان اصحاب کهف دلالت بر معاد دارد. اين داستان از قول هاي مشهور بين اقوام و ملل زمانهاي مختلف مطرح است و قرآن کريم شرحي از آن را به قدري که شاهد براي مسئله معاد است بيان کرده است.

خداوند اصحاب کهف را براي مدت طولاني به خواب برد و بعد بيدار کرد تا به منکرين معاد برساند که مردن و زنده شدن مانند اصحاب کهف و سپس تنبه و بيداري آنهاست.

داستان اصحاب کهف در زماني به وقوع پيوست که تنازعي شديد در امر معاد و بعثت مردگان بين موحدين و مشرکين در گرفته بود، وقوع اين قضيه و حدوث اين حادثه که از هر جهت مشابه با مردن و زنده شدن جميع خلائق است، شک و ترديدي براي منکرين باقي نمي گذارد.


اصحاب کهف در ميان ملل مختلف

مانند‌ بسياري‌ ديگر از قصص‌ قرآنى‌، داستان‌ اصحاب‌ کهف‌ در ميان‌ صاحبان‌ اديان‌ آسمانى پيشينه‌ دارد، در واقع داستانى‌ مشهور در ميان‌ مسيحيان‌ شرق‌ و غرب‌ بوده‌ است‌.

قرآن‌ کريم‌ بدون‌ اينکه‌ به‌ صاحبان‌ ديانت‌ بخصوصى‌ اشاره کرده باشد به‌ تعبير «يقولون‌» به‌ شهرت‌ و تداول‌ اين‌ داستان‌ در ميان‌ پيشينيان و حتى‌ اختلافى‌ در جزئيات‌ داستان‌ ميان‌ بازگو کنندگان‌ اشاره‌ دارد، سوره کهف آيه 22.

در ميان‌ مسيحيان‌، اصحاب‌ کهف‌ نه‌ به‌ دليل پناه‌ بردنشان‌ به‌ غار، بلکه‌ از جهت‌ به‌ خواب‌ رفتنشان‌ شهرت‌ يافته‌اند و با عنايت‌ به‌ اينکه‌ شمار آنان‌ 7 نفر انگاشته‌ شده‌ است‌، در غالب‌ منابع‌ به‌ خصوص‌ در منابع‌ مسيحيت‌ غربى‌ به‌ "7 خفتگان" شناخته‌ شده‌اند.

کاوش‌ در پى‌ اصحاب‌ کهف‌

جايگاه‌ داستان‌ اصحاب‌ کهف‌ نزد مسلمانان‌ و وجود اين‌ باور که‌ هنوز مى‌توان‌ نشانى‌ از غار اصحاب‌ کهف‌ را بازجست‌، موجب‌ آن‌ شده‌ تا در طول‌ تاريخ‌ کاوش هايي براي دستيابي به غاري که اصحاف کهف در آن به خواب رفتند انجام شده و مکان هايي نيز در پي اين کاوش ها و يا بطور تصادفي مشخص و معرفي شده اند... به‌ طبع‌ شهرت‌ اينکه‌ اصحاب‌ کهف‌ در بلاد روم‌ سکنى‌ داشته‌اند، انگيزه‌اي‌ بوده‌ است‌ تا اين‌ جويندگان‌، در پى‌ يافتن‌ اطلاعاتى‌ جديد و موثق‌ درباره اصحاب‌ کهف‌ بيشتر به‌ جانب‌ روم‌ توجه‌ کنند.

جايگاه غار اصحاب کهف از منظر آيت الله مکارم شيرازي

در مورد مکان غار اصحاب کهف نظريه هاي مختلفي وجود دارد و مکانهاي متعددي به عنوان غار اصحاب کهف معرفي شده اند.

در تفسير نمونه آيت الله مکارم شيرازي، جلد 12، صفحه 438 درمورد غار اصحاب کهف آمده است: اينکه اصحاب کهف در کدام منطقه از روى زمين زندگى مى کردند و اين غار در کجا قرار داشته، در ميان دانشمندان و مفسران گفتگو بسيار است.

گرچه پيدا کردن محل دقيق اين غار تأثير زيادى در اصل داستان، نکات تربيتى و اهميت تاريخي آن ندارد اما دانستن محل اين حادثه مى تواند کمک به فهم بيشتر خصوصيات آن کند.

به هر حال، در ميان احتمالات و اقوالى که در اين زمينه وجود دارد دو قول به صحت نزديک ترند:

نخست اينکه اين حادثه در شهر «افسوس» واقع شده و اين غار در نزديکى آن قرار داشته است.

ويرانه هاى اين شهر، هم اکنون در نزديکى «ازمير» در «ترکيه» به چشم مى خورد، و در کنار قريه «اياصولوک» در کوه «ينايرداغ» هم اکنون غارى ديده مى شود که فاصله چندانى از «افسوس» ندارد.

اين غار، غار وسيعى است که مى گويند آثار صدها قبر در آن به چشم مى خورد و به عقيده بسيارى غار «اصحاب کهف» همين است.

به طورى که ارباب اطلاع نقل کرده اند، دهانه اين غار به سوى شمال شرقى است و همين سبب شده که بعضى مفسران بزرگ در اصالت آن ترديد کنند، در حالى که اين وضع مؤيد اصالت آن است زيرا قرار گرفتن آفتاب به هنگام طلوع در سمت راست غار و در هنگام غروب در سمت چپ ، مفهومش آن است که دهانه غار به سوى شمال و يا اندکى متمايل به شمال شرقى باشد.

عدم وجود مسجد و معبدى در حال حاضر در کنار آن، دليلى بر نفى اصالت آن نيز نخواهد بود، چه اينکه ممکن است با گذشتن حدود 17 قرن آثار آن معبد از بين رفته باشد.

دومين غار، غارى است که در نزديکى پايتخت «اردن» يعنى شهر «امان» واقع شده است، در نزديکى روستايى به نام «رجيب».

 


در بالاى اين غار، آثار صومعه اى ديده مى شود که طبق پاره اى قرائن، مربوط به قرن پنجم ميلادى است که بعد از غلبه مسلمين بر آنجا تبديل به مسجد شده و محراب و مأذنه دارد.

ديگر غارها

در برخى‌ روايات‌ آمده‌ که‌ در قريه‌اي‌ به‌ نام‌ لوشه‌ در غرناطه‌، غاري‌ ديده‌ شده‌ است‌ که‌ اجسادي‌ با سگشان‌ در آن‌ وجود دارند و مردم‌ آنان‌ را اصحاب‌ کهف‌ مى‌پندارند.

در کنار آن‌ غار مسجدي‌ است‌ و در نزديکى‌ مسجد، قصري‌ به‌نام‌ رقيم‌ و در قسمت‌ شمالى‌ غرناطه‌ شهري‌ قديمي‌ به‌ نام‌ دقيوس‌ وجود دارد .

در ايالت نخجوان آذربايجان نيز غاري به عنوان غار اصحاب کهف معرفي شده است.

 

 

اصحاب کهف در متون کهن مسيحي و توجه خاورشناسان

در دايرةالمعارف بزرگ اسلامي آمده است: در متون‌ مسيحى‌ کهن، داستان‌ اصحاب‌ کهف‌ با مضامينى‌ کاملاً قابل‌ مقايسه‌ با مضامين‌ اسلامى‌ ديده‌ مى‌شود، بدان‌گونه‌ که‌ نه‌ تنها مى‌توان‌ خطوط کلى‌ داستان‌ قرآنى‌ را در پرداختهاي‌ مسيحى‌ بازيافت‌ بلکه‌ بخش‌ تفصيلات‌ داستان‌ در روايات‌ و تفاسير اسلامى‌ نيز با پرداختهاي‌ مسيحى‌ قابل‌ مقايسه‌ است‌.

اصحاب‌ کهف‌ و مقايسه آن‌ با نمونه‌هاي‌ مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌ تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌ موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند.

براي‌ نمونه‌ ماسينيون‌ با نگاهى‌ بر روايات‌ اسلامى‌ و مسيحى‌ به‌ بررسى‌ جايگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در ميان‌ گروههاي‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ از نظر تصويرنگاري‌ ايشان‌ عنايت‌ داشته و طى‌ يک‌ سلسله‌ مقالات‌ به‌ تفصيل‌ به‌ اين‌ مطلب‌ پرداخته‌ است

از سويى‌ ديگر يونگ‌ با مقايسه داستان‌ اصحاب‌ کهف‌ و داستان‌ خضر نبى‌، به‌ موضوع‌ تجديد حيات‌ و عمر دوباره‌ يافتن‌ نظر داشته‌ است‌ .

منشأ زبان شناختي در کشورهاي اسکانديناوي، آلمان، مجارستان و ولز

واژه sjusovare يا syv sover که در کشورهاي اسکانديناوي سوئد، نروژ و دانمارک کاربرد داشته ريشه در داستان اصحاب کهف از افسوس دارد و به معناي کسي است که سخت و طولاني خوابيده است.

واژه "Siebenschl?fe" در زبان آلماني و "hétalv?" در زبان مجاري نيز معنايي شبيه به کاربرد مشابه در اسکانديناوي دارد. اين واژه ويژگي فردي را توصيف مي کند که معمولا خواب طولاني داشته و ديرتر از زمان لازم از خواب بيدار مي شود.

در دامنه واژگان ولزي نيز واژه "saith cysgadur" در داستان بلند ريز لوئيس نوشته دنيل اوون در سال 1885 به کار برده مي شود و اشاره به فردي دارد که خواب طولاني داشته است.


 اصحاب کهف در ادبيات قرون وسطي

توصيف شرايط و وضعيت اصحاب کهف، قرن شانزدهم در فرهنگ کليساي پروتستان عموميت يافت و جان دون از شعراي قرن شانزدهم شعري در اين رابطه سروده است.

در دوره روشنگري اشاره به داستان اصحاب کهف چندان فراگير نبود اما شرح اين داستان با ظهور عصر رومانتيسيزم احيا شد. اشاره به اين داستان در آثاري از تومان دي کوئنسي، شعري از گوته، داستاني از واشنگتن ايروينگ و اچ جي ولز به چشم مي خورد.

ظهور داستان اصحاب کهف در ادبيات دوران مدرن

دانيلو کيس نويسنده صرب - کرووات داستان اصحاب کهف را در قالب يک داستان کوتاه در کتاب خود با عنوان دانشنامه درگذشتگان روايت کرده است.

اين داستان در دو کتاب سوزان کوپر نيز روايت شده است.

گيلبرد موريس در مجموعه داستانهاي اصحاب کهف رويکرد مدرني به اين داستان داشته و با الهام از آن داستاني مشابه نقل کرده است.

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان را در تابناک اجتماعی بخوانید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۷۴
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
حالا که هر کشوری داره ادعا می کنه که غار اصحاب کهف در آن کشور است چرا ما ایرانی ها چنین ادعایی نکنیم؟ ما هم بد نیست یه غاری یه جایی درست کنیم یا پیدا کنیم و بگیم این غار اصحاب کهفه. میگین نه؟ برین از خودشون بپرسین.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
البته کل ایران هم غار اصخاب کهف هست از این نظر که شب میخوابی صبح پا میشی میبیتی همه چیز گرون شده
ناشناس
| United Kingdom |
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
برای تقلب در جذب توریست بد نیست فقط مساله اینجاست کشور ما خیلی علاقه ای به توریست به اون شکل که بقیه کشورها دارند نداره.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۹ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
جالب بود از تابناک این خبرا ... البته بی انصافی نباشه هر ماه یه باری از این خبرا داره
ناشناس
|
-
|
۱۳:۲۹ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
چقدر جالب بود !!!!!!!واقعاً از این مقالات علمی و مذهبی توسایتتون بگذارید تا قشر دانشگاهی به سایت شما بیشتر سر بزنه.
رضا
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۳۲ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
يك با همين عنوان نيز در جمهوري نخجوان است.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۲ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
ای کاش از غار واقع در نخجوان آذربایجان نیز تصاویری داشتید ،چرا که خیلی با عظمت است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
در جمهوری نخجوان هم غاری هست که منتسب به اصحاب کهف میباشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
استدلالی که در رد می آورند این است که روم در طول دوره حکمرانی، قفقاز را در سیطره نیاورده بود و اگر داستان رومی باشد ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۴ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
حالا که همه مدعی اند مشواهم یک غار بزنیم برا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۴ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
البته براساس روایات شیعه محل این غارتازمان ظهورحضرت مهدی(عج) مخفی خواهدبودو اصحاب کهف درزمان برانگیخته می شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
میشه به مستندات هم اشاره کنید؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
این غار ها بدست بشر ساخته شدند
sirus
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
غار اصحاب کهف نخجوان که همواره محل زیارت ایرانیها و آذربایجانیها می باشد. لازم به ذکر است غار مذور هم عظمت داردوهم در کنار آن جایگاههای ویژه برای مسافرین در نظر گرفته شده است.
mina
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
یه دونه هم نزدیک خونه ماست! بهش میگن مترو!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۵ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
محل كه مهم نيست ، مهم درس هايي است كه از اين داستان الهي مي گيريم والا صرف دانستن مكان و يا رفتن به محل واقعي غار كه انسان ساز نيست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۰ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
راستی غار اصحاب کهف در نخجوان نگفتید اطلاعات شما در این مورد خیلی ناقض می باشد
سورنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
شايد هم بي بي شهربانوشهرري نيز در واقع بقاياي غار اصحاب كهف باشد .
عبدخدايي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۷ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
باسلام، غاري مشهور به غار اصحاب كهف در كوه هاي نزديك به شهر دمشق نيز وجود دارد كه داراي دلايل و شواهد موثقي مي باشد.
مریم
|
-
|
۱۵:۲۹ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
در منطقه سردشت دزفول یک غاری است که روستاییان به آن هفت تنان میگویند که معتقدند غار اصحاب کهف است...........
ناشناس
|
India
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
میتوانیم غارهای علی صدر و غار شاهپور را هم اضاقه کینم که در بعضی کتب تاریخی به آن اشاره شده است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۰ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
انشا الله به همین زودی های زود وقتی حضرت حجت(عج) ظهور فرمودند معلوم میشه غار اصحاب کهف (ره) کجاست. چون طبق روایات این بزرگواران از یاران خاص حضرت حستند که بعد از ظهور آن حضرت برای یاری ایشان به امر خداوند قادر متعال دوباره زنده شده و به دنیا بر میگردند تا نشانه ای باشند برای قیامت و معاد برای مردم عالم
الهم عجل لولیک الفرج
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
برای بررسی اینکه اجساد آیا متعلق به همان افراد است میتوان اینگونه بررسی کرد که این اتفاق بین ظهور حضرت مسیح تا ظهور اسلام بوده است که این فاصله حدود 600 سال است. اصحاب مهف 300 سال در خواب بوده اند و خیلی هم به دوران ظهور اسلام نزدیک نبوده اند. پس اگر بگیریم که مثلا 100 سال بعد از ظهور مسیح این اتفاق افتاده آن اجساد باید به حدود 1900 سال قبل متعلق باشد که با فناوری امروزی این مسئله قابل اثبات خواهد بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۳ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
فردا امارات عربی یک غار اصحاب کهف می سازه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۳ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
متاسفانه شهر تارسوس نزدیک آدانا را با شهر افسوس اشتباهی ذکر شده است اصلاح گردد گرچه در سوریه نیز غاری منسوب به اصحاف کهف وجود دارد
سالكي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۰ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
ممنون يه غار هم تو نخجوان جمهوري آذربايجان است.
محمد رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۲ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
یک کوه در شمال خوزستان در شهر دزفول وجود داره که بهش میگن هفت تنان و اهالی محلی معتقدند محل اختفای اصحاب کهف بوده و خیلی هم بهش اعتقاد دارن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۰ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
یه غاری هم در نخجوان بنام غار اصحاب کهف وجود دارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۸ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
غار جهالت و بی مبالاتی برادران اصولگرا کجاست ؟؟؟
ناشناس
|
-
|
۰۱:۳۳ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
پس غار اصحاب کهفی که توی سوریه هست و خیلی ها برای بازدیدش میرن چیه؟
ناشناس
|
Canada
|
۰۱:۳۴ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
در سوریه در شمال شهر دمشق هم محلی به عنوان غار اصحاب کهف معروف است!
موسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۷ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
خوب است عزیزان خواننده نظز علامه طباطبائی ره بزرگمرد تفسیر قرن را هم ملاحظه کنند
تابناک هم نظر و ادله ایشان را بیاورد
ناشناس
|
United States
|
۰۵:۴۷ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
یکی هم در نخجوان وجود دارد
ناشناس
|
United States
|
۰۷:۵۲ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
اخرش ما نفهيميديم كجاست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۶ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
خیلی جالبه
ناشناس
|
-
|
۰۹:۴۵ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
سلام،پس چرا در اديان شرق به اين موضوع كه خيلي هم مهم استاشاره اي نشده است؟
ناشناس
|
France
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
با سلام
بالاخره ما نفهمیدیم تایتانیک این زنه بود یا مرده ؟
عبدالله!!!
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۰ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
7تانیستند و70میلیون ودرترکیه نیست وجنوب شرقی ترکیه وهنوز هم درخوابند
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
مچکرم بد نبود
ترلان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۴
عالی بود
شیرین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۷
بسیار جالب بود فقط همینکه روایات مختلف از محل وجود غار باعث نقل قولهای مختلف میشود
پاسخ ها
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
صحیخ است
محمد جواد رضایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۹
باسلام- به نظر من غار اصحاب کهف در اطراف شهرستان جیرفت ایران که هم اکنون به غار شعیب معروف است قرار دارد وموید ان نیز وجود شهر دقیانوس که اخیرا کشف شده است وفاصله زیادی بااین غار ندارد می باشد ودرحال حاضر این شهر که قدمت 5 تا7 هزار ساله دارد تحت محافظت میراث فرهنگی میباشد
والله اعلم
صمد رضايي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۹
خيلي كامل و جامع بود٠ ممنون از زحماتتون
عبد الله
|
Russian Federation
|
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
سائد در رم باشد، زيرا أسامي روميها با أصحاب كهف مشابهتي دارد ، هر كجايي باشند زير سايه رحمت بروردكار مهربان هستند
پدی
|
United States
|
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۷
واقعا جالب بود ولی هنوز برای من جای سوال است
شما هم اگر میدانید لطفا راهنمایی کنید
مکان دقیق غار اصحاب کهف کجاست چون برای من خیلی حیاطی است میخواهم یه روز خودم از نزدیک این غار را ببینم
پاسخ ها
حيات
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
رعايت نكات املايي
952
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
دوست عزیز! خدا رو شکر همون طوری که با رایانه و اینترنت آشنایی دارین، لطف کنین همون طور هم به زبون رسمی کشورتون اهتمام بورزید.
ممنون
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
سلام دلبندم اون حیات نه خیاط
بهار
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
دوست عزیز این مهم نیست که ما گاهی اشتباهی املایی داشته باشیم.مهم اینه که شما هم مثل ما دغدغه ی دانستن داری واین بسیار قشنگه من هم دوست دارم اونجا را از نزدیک ببینم
حمید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۸
عزیز ناشناس حیات با(حیاط)خیلی فرق داره؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۹
نخجوان
صدیقه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
بسیارکامل و عالی
هانیه جووووون
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۵
عکس های جالب تری نداشتید اصلا بدرد نمی خورد ببخشید
ذکی
|
Hong Kong
|
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۳
من هم خیلی آرزوداشتم که بدانم غاراصحاب کهف کجاست تادرآنجا برویم وجای مردان خدارابیبینیم
کریستیانو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۷
جالب بود
مهدي تاجور
|
United Kingdom
|
۰۵:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
سلام در قرآن در مورد تعداد نفر اصهاب كهف يا مقدار خواب اينگونه گفته كه (به اين مضمون)كه در مورد تعداد نفر يا مقدار خواب خا بهتر آگاه است وجدل كردن و تحقيق نيازي نيست اصل مطلب اين است كه تعدادي بودن كه 1جوانمرد بودن 2با اتكا به يكتا پرستي درمقابل پادشاه ظالم ايستادند 3به غاري پناه بردند 4سالهاي طولاني را خوابيدند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
حالا یه اشتباهی کردن اصل موضوع رو ول کردن چسبیدن به یه اشتباه تایپی واقعا که
رحم الدین عقابی
|
Afghanistan
|
۱۷:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
ازشما ممنون میشم اگه مکان دقیق اصحاب کهف را برایم بگویید
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
ای کاش من می دانستم که غار اصحاب کهف در کجای ترکه است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۴
واقعابرامن جالبه _خداياپناه برتو
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
اصلا خوب نبود واقعا که
شایان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
خیلی قشنگ بود ممنون
سحر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
لطفا محل دقیقش رو مشخص کنید تا بتونیم از نزدیک ببینیم
علی
|
United States
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
خوبه خوشم اومد
nafi
|
Afghanistan
|
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
در باره اصحاب کهف معلومات میخواستم از این که نوشتید زیاد تر تشکر
FARINA
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
محل و مکان دقیق این غار کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حميد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
دست همتون درد نكنه بابت جمع كردن اين همه مطلب خدا ببهتون اجر بده ان شاءالله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
محل واقعی غار واقعا کجاست
حامد نصرالله زاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
سلام خوب بود ولی برای من جای سوال میباشد : که مکان دقیق و اصلی غار اصحاب کهف کجاست من می خواهم به آنجا سفر کنم.با تشکر از شما
پرویز یوسفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۴
ممنون . مطالب خوب و جامعی بود . متاسفانه با این همه ادله و وقایع باز هم خیلی ها به معاد و روز حسرت و آخرت باور و یقین ندارند ..
دانش اموز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
ممنون از ... جالب بود .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
اطلاعات جالبی کسب کردم
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
محل دقیق غار کهف کجاست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
جالب بود اطلاعات كافي را كسب كردم
دوست
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
با احترام و تشکر . در شمال شهرستان دزفول کوهی واقع شده بنام هفت تنون که به باور مردم دزفول غار واقع در دل کوه همان غار اصحاب کهف بوده و...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
دزفولی ها انسانهای بسیار ناسیونالیستی هستند پیامبران هم حتما در این شهر مبعوث شده اند عزه گراتون
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
آره اتفاقا تو آبادان سه تا قار اصحاب کهف هست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
این باور بدعتی بیش نیست
ایلیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
دست شما درد نکنه. خسته نباشید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
با سلام احتمالا خدا میدونسته که این همه غار مختلف رو به اصحاب کهف نسبت میدن فرموده که در موردش جدال نکنین با تشکر
سیاوش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۹
سلام .ممنون از زحماتتون.ولی چرا وقتی هیچ کس حتی از کلیات این اتفاق بزرگ اطلاعات کاملی نداره به راحتی سریال میسازه و اسم تمامی اصحاب رو میاره و مکان این اتفاق رو فیلادلفیا جلوه میده؟
ثریا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
واقعا"داستانهای قرآن زیباهستن
نیلوفر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۴
به نظرمن خیلی جالب
است
پاسخ ها
امیر
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
نظر هر کسی واسه خودش محترمه
رومينا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶
خوب بود
amir
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
جال بود
پاسخ ها
سارا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۸
جال بود نه جالب بود
نیکا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
واقعا بی نظیر بود.....!!!
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
فوق العاده بود
احسانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۰
چرا در جای مشصخ غار اصحاب کهف اختلاف است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۱
سوالی که برای من پیش امد این بود که با توجه به تاریخ ان مکان و نام پادشاهان میتوان مکان دقیق را یافت؟ یعنی هیچ اطلاعاتی از ان زمان در دست نیست؟
چون در فیلم مردان انجلس نام هایی ذکر شده. ایا این نام ها همه فرضی اند؟
صبا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۵
عالی بود.
نفس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
قشنگ بود فقط اگر عکس های بیشتری میگزاشتین بهتر میشود
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
اصحاب کهب مردانی نیک بوده اند که مرده و در زمان ظهور منجی از تبار محمد ص دوباره زنده خواند شد و این چنین زیباست سرنوشت مردان خدا..
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
سلام خیلی ممنون از زحمات شما بزر گوارانی کهزحمت میکشید واین چنین مطالب را گرد اوری می کنید
رهگذر
|
United States
|
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
اگر دروغ نبود یک مکان مشخص داشتند، چطور میشود واقعه ی به این مهمی مکانش چند روایت در کشورهای مختلف داشته باشد، چطور آرامگاه کورش بعد از 2500 سال مشخص و پا بر جاست
دروغ است کل داستان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
داستان در قرآن آمده پس اصل داستان و غار کاملا درست است
seyed
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
نسبتا جامع و مختصر و مفید ممنون
علی صیادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۶
سلام خیلی عالی خیلی دوست دارم این غارو از نزدیک ببینم
مریم
|
United States
|
۲۰:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۵
قشنگ بود
یه فیلمی هست در رابطه با مردان آنجلس.اون سریال بود ولی نسخه ی فشرده اش فیلمه.اگه پیدا کردید بذارید.
مریم
|
United States
|
۲۰:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۵
قشنگ بود
یه فیلمی هست در رابطه با مردان آنجلس.اون سریال بود ولی نسخه ی فشرده اش فیلمه.اگه پیدا کردید بذارید.
کاوه
|
United States
|
۰۳:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
خیلی خوب بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
اصلا جالب نبود باید بیشتر توضیح می دادید
دوست
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
خوب بود
فرزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۷
خوب بود متشکر.اما واسه ما ایرانی ها زشته دیگه زبان رسمی خودمون را غلط بنویسیم.شبی نیم ساعت املاء تمرین کنیم بهتره
سجاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
نمیشه حدس درست زد اما احتمال زیاد توی ترکیست درهای شمالی داشت.خیلی جالبه وجالبتر نظر من اینه که اونها هنوزم نموردند!!!!
مهرداد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
سلام ما هم تو خرم آباد چندتا غار بالا سرمون هست اگه بیاین یه نگاه بندازین ماهم یه کهف تو ایران تو خرم اباد ثبت کنیم کیه به کیه تو همه جا که کهف دارن ...

شوخی کردم مطلب جالبی بود که من اطلاع نداشتم اجرتون با خدا
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۲
پس این محققن چه می کنند که معلوم نیست این غار کجاست.
صادق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۳
باسلام بازدراین داستان توحید ومعادنموددارد.
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۳
عکسها جالب نیست
نیلوخ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۳
سلام وممنون متن عالی تون..
ولی خیلی برام عجیبه که چه طور افراد به این مهمی ،که ایییییییینقدر در طول تاریخ شناخته شده هستن،هیچ نشان "دقیقی"ازشون نیست!واقعا برام عجیبه...آخه چرا ؟!
نیلوخ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۳
سلام وممنون متن عالی تون..
ولی خیلی برام عجیبه که چه طور افراد به این مهمی ،که ایییییییینقدر در طول تاریخ شناخته شده هستن،هیچ نشان "دقیقی"ازشون نیست!واقعا برام عجیبه...آخه چرا ؟!
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
جالب بود.مرسي.من يه سوال دارم.بعضي ها ميگن اصحاب كهف هنوز زنده اند.آيا اين مطلب واقعيت دارد؟
تینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
رشته ی من تاریخ خیلی وقت بود دنبال این مطالب می گشتم من فیلم اصحاب کهف را در شبکه ی ایفیلم می دیدم ولی سردر نمی اوردم تا این که این سایت را دیدم خیلی ممنون از گرداورنده ی این سایت
فائزه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
خیلی جالب بود .امیدوارم ی روز ازنزدیک ببینم .به امید اون روز
مهسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
واای خدای من من خیلی دوست دارم بدونم اصحاب کهف در کدام غار قرار دارد
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۸
ممنون
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۸
همون غار هفت تنون که دوستمون گفت درسته. دزفولم. که مال خودمونه. فول فولم که هست
شایسته
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۸
فکر کنم اکثر بازدید کنندگان این سایت دوست دارم محل دقیق غار رو بدوند وهر مطلبی رو مطالعه کردم همش حدس و گمان بود دقیق نگفتین کجا هست
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۸
همون غار هفت تنون که دوستمون گفت درسته. دزفولم. که مال خودمونه. فول فولم که هست
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۸
سلام من توی یک کتابی خوندم که مقبره اصحاب کهف در امریکا است ولی بازم دوست دارم دقیقا بفهمم مقبره شون کجاست
پاسخ ها
مرتضی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۷
سارا خیلی باحالی
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
تو دیگه خیلی خری !
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۹
دوستان عزیز.اگه زحمت بکشند ویه سری به قران بزنند.وبا دقت نگاه کنند متوجه میشند که اولا این قدیسان دو گروه بودند.اصحاب کهف واصحا ب رقیم. که مکانشم بیشتر هم همون کشور ترکیه درسته.حتی اقای سلحشورهم توفیلمش فقط از رو حدس وگمان یه چیزایی رو اضافه کرده.وگرنه از تعدادشون هیچ کسی خبرنداره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
میشه یکی به من بگه روچه حسابی این کشورها صاحب قبر اصحاب کهف شدن؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سلام من خودم از نزديك اين غار رادر تركيه ديدم كمي داشتند انرامرمت مي كردند جاي بسيار ديدني بود
فريبا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سلام من خودم از نزديك اين غار رادر تركيه ديدم كمي داشتند انرامرمت مي كردند جاي بسيار ديدني بود
اميد دانا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
غاراصحاب كهف غار غوري قلعه هست
اميد دانا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
من غاراصحاب كهف روديدم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
هرجاكه هست مهم نىست مهم اىن است كه ما هر جا كه هستىم بر انها درود و سلام بفرستىم و با شنىدن اىن داستانهاى قرانى اىمان خود را به خدا بىشتر كنىم
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
خیلی ممنون ولی یک سوال دارم مزاراصحاب کهف به صورت قبر است یانه به همان صورتی که 309سال خواب بودندهست؟ممنون میشوم ؟اگر جواب رابه ایمیلم بفرستید
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
امروز این سوال تو کلاس مطرح شد که این غار در کجا قرار داره اما هنوز هم جواب این سوال را پیدا نکردم دقیقا این غار در کجاست؟
افشین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
مرسی ولی آخر نفهمیدم کدوم بود
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۷
سارا خیل باحالی
میثم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۸
جالب بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۸
من خیلی دوست دارم بدونم غار اصحاب کهف در کجا قرار دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
بببن نگاه کن شهر فیلادلفیا در کجاست.
محمد
|
Turkey
|
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
نه سارا جان مقبره اصحاب کهف تو کرانه باختری قطب جنوب تو ادنه
محمد حنیف امیری
|
United States
|
۲۲:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
دانستن تعداد و مکان غار شان اهمیتی ندارد درسی که از می گیریم اهمیت دارد. و آن درس،درس جوانمردی و ایمان آوری به الله یگانه و ایستادگی در مقابل طاغوت زمان و ...است.
حدیث
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
واقعا داستان جالبی بود
حسن
|
United States
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۰
باتشکر از شما در مورد اطلاعات خوبتون
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
خوب بود ولی در زابل و یا سیستان شاید باشد
mohammad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
[جالب بود
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
غار اصحاب کهف در کوه های الموت قزوین قرار داره قبول ندارید بیاین ببینید,,
نیو شا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۲
خیلی ممنون اطلاعات عالی داشت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۰
من رفتم نخجوان و بنظرم غاري كه بعنوان غار اصحاب كهف ناميده ميشود همان است كه ما رفته بوديم
قاسم کرد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
خوش به سعادتاصحاب کهف.کاش مقبره واقیشان معلوم بود وزیارت ان قدیسان قسمتمان میشد
قاسم کرد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
خوش به سعادتاصحاب کهف.کاش مقبره واقیشان معلوم بود وزیارت ان قدیسان قسمتمان میشد
مهسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۳
سلام.شهر فیلادلفیا در آمریکاس پس نتیجه میگیریم که غار آنجلس در آمریکاس
موسی
|
United States
|
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳
جالب بود دستون دردنکنه دوست عزیز اون کتاب اشتباه است چون اون داستان تو منطقه ای که روم حکومت مکرده اتفاق افتاده و روم تو تاریخ به قاره امریکا نرسیده بوده پس اشتبا ه است غار ی که ترکیه هست تقریبا بیشتر بحث روشه
محمدامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
عمرن امریکا باشه
سجاد
|
Germany
|
۰۵:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
مکان اول در اردن هست که بیشتر به چیزی که در قران اومده شباهت داره.مکان بعدی ازمیر ترکیه. و قطعا در ایران نیست چون در شهری بوده که بعد از بیدار شدن اصحاب دین مسیحیت حاکم بوده
سامان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
بی نظیر هستش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
سلامپسمعلومنیست کجلست
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۵
سلام ; اگر اطلاع دقیق از مکان اصلی غار دارید اطلاع رسانی کنید ; ممنون
امرالله شاه حسینی پور برازجانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
باسلام احتمالا موقعیت جغرافیایی غار در مناطق نزدیک جایی است که حضرت عیسی مسیح ظهور کرده است چون مردمان آنجا عیسی مسیح را قبول داشته اند و این قصص قرآنی حکایت از معاد دارد و حکمت و هدف اصلی نشان و دلالت به معاد و خدا دارد وانسان بطور کامل بایستی به درجه ای از ایمان برسد
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۷
سلام -ممکن است این داستان تاریخی بنا به گفته بعضی کارشناسان درشهرباستانی دقیانوس که درکنار شهر جیرفت (وهمچنین درنزدیکی جیرفت تمدن بزرگ ارتا قراردارد که ازتمدن بین النهرین قدیمیتر است وبه گفته باستانشناسان علم باستانشناسی را متحول کرده است )که درجنوبشرقی ایران است واقع شده باشد چون دقیانوس شهرتاریخی بسیارمهمی بوده است ونام قدیمی دیگری بنام جرودس داشته است که برگرفته ازاصطلاحات رومی می باشد وبا سایرکشورهای جهان ارتباط تجاری داشته است وفرمانروایان روم باستان هم برآن حکومت کرده اند ودرارتفاعات کنارشهرغاری تاریخی بنام غارحضرت شعیب با چند قبروجود داردو این غاربه سمت جنوب می باشد باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۳
به نظرمن غارخوبی هست بعد از17قرن هنوزپابرجاهست
مجتبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۳
سلام دراصل مکان غار مخفی ست تا امام زمان بیایدوازخواب بیدار وبا امام زمان مهدی .ع.بیعت کنن تا برهمگان حقانیت امام زمان را صابت کنن .همچنین عیسی مسیح .ع. هم ضاهرمیشودوبر حقانیت امام مهدی.ع. شهادت میدهد.وهر کس مکان یا انان را برخود گواه میدهن جز خراف نگفتن .
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۵
با سلام در کوه پیغنبران سمنان هم 2 تن از پیغمبران به نامهای سام النبی و لام النبی مدفون هستند.این داستان مربوط میشه به زمان تقسیم اب در زمان های دور که تقسیم اب بین سمنان و درجزین بوده.که سر تقسیم اب این دو پیغمبر رو میخواستند بکشند اینها فرار میکنند و به این کوه که میرسند به جای اینکه بگن یا هو میگن یا کوه دهانه کوه باز میشود و این دو پیغمبر در این کوه ناپدید میشوند
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
خیلی جالبه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
سلام واقعا واسه من هم سوال شده یکی بگه کجاست
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
سال 85 نخجوان بودم . اونجا هم یه غار هست که ادعامیکنند غاراصحاب کهف است
بیشتراز 2000 پله رفتیم تابه دهانه این غاررسیدیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
جالب بود ولی آخرش نفهمیدم این غار کجاست
صبا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
سلام دوستا از طرف یک دوست دانشجوباستان ک الان موضوع تحقیقش همین اصحاب کهف است میگویم اکثرباستان شناسان مانظردرستی درمورداصحاب کهف نمیدهند زیرا ب قول یکی ازاستادان بزرگم مانه دی ان ای انها را داریم نه باانها اشناییت خاصی داریم که بدانیم کجاست سراین موضوع همیشه باز است
هانی حسنی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۳
با سلام.من خیلی شنیده ام که غار اصحاف کهف در نزدیکی یکی از شهر های افغانستان است .ولی شما نامی در اینجا نیاورده اید.میگویند در آنجا به سنگها که نگگاه میکنی کفشها ولباسهایشان پیدا است ولی بدن آنها دیده نمیشود
پونه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۰
منم دزفولیم و شنیدم راجع به این غار که گفتین,حتی میگن وقتی خشکسالی میشه میرن اونجاواسه نماز بارون وبارون هم میباره,از خود کسایی که رفتن شنیدم صداهایی از داخل غارموقع نماز خوندن میاد
پاسخ ها
حسین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
حماقت حد و مرزی نداره ! فقط کافیه تخیل قوی داشته باشیم !

هی وای من از این مردم فهیم !
مهسا78
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
طبق گفته احادیث اصحاب کهف شهادتینشون رو در محضر پیامبر وامام علی گفتن وبه شهادت سیدن...وشهدا زنده هستند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
سلام جالب بود ممنون
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
من یکیشون هستم الان بیدارشدم اون صداها هم که میاد صدای باد هست تو غار میپیچه
سحر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
تو فیلمی که پخش شد اونجا رو تبدیل کردن به یه بارگاه مکتن مذهبی...و تو اون دوره خیلی جای مهمی شد...خوب باستان شناسا باید بدونن شهر فیلادلفیا الان اسمش چیه غار تو اون شهر بود
حامد
|
Azerbaijan
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
آره دیگه باید بشه این غار رو از شهری که نزدیکه اون بوده و آثار باستانی کشف شده اش پیدا کرد.
نوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
باعرض سلام ووقت بخیر خدمت شما وتمامی انانی که برای بالا بردن سطح علم وفرهنگ انسانها ازگامهایی درظاهرکوچک امادرحقیقت بزرگ برمیدارندودراین راه تمامی مشکلات رابه جان میخرند.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
همش خالی بندیه مردم رو گذاشتن سر کار.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
داستان در قرآن آمده پس اصل داستان راست و حقیقت محض است
رامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
سلام یعنی هنوزجسمشون تواون غارباقی هستش وای چی میشه پیدابشه خیلی هاایمان میارن
پاسخ ها
مهسا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
اونها به خواست خدا از نظرها غایب شدن وموقع ظهور امام زمان جز یاران اصلیه امام زمان هستن..
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
سلام، من تاحالا فكر ميكردم كه غار اصهاف كهف را پيدا كردن و معلوم هست كه كجا هست، و هميشه فكر ميكردم بايد يكجا بين يونان و ايتاليا باشد، ولى با خواندن اين مطالب فهميدم كه هنوز غار پيدا نشده، شايد روزى پيدا شود
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۷
من موندم اگر شهر فیلادلفیا مشخص نیست کجاست و غار اصحاب کهف هم که نمیدونیم کجاست پس فیلم اصحاب کهف رو از روی چه کتاب یا منبعی ساختن؟!!!!!
محمد حسین محمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
ممنون خیلی عالی بودولی ای کاش محل دقیق آن مشخص می شد
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
ممنون
رویا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
من خیلی دوسدارم برم اونجا فک میکردم جاش مشخصه ولی حالا
اران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
بله منم مشتاقم بدونم محل دقیقشون کجاست..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
خیلی خوبه این اطلاعات ولی بعضیا اصل ماجرارو ول کردن چسبیدن به فرعش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
سلام اصل ماجرا بنطرم مقابله در برابر طلم هست
که نشانگر وجود ظلم ستیزی در افراد با ایمان داره اصحاب کهف ،گاندی،خمینی وکسایی ک بعدآ میان
و همچنین معصومین علیه سلام که جایگاه بالایی از بقیه دارن.
پس هرکس به نوبه خود وقتی از مظلومی دفاع کنه و از چیزی یا قدرتی نترسه خداپرست واقعی هس.
حال جامعه کنونی ما کمی تامل کردنی است.
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
سلام ممنونم ازاطلاعاتی که جمع آوری کردید جداازاینکه همه کنجکاوندکه ازمحل دقیق غار مطلع باشن بایداینم بدونن که اگرفرعیات این واقعه مهم ولازم به ذکربودخداوندبدون شک مختصات دقیقش رودرکتب آسمانی ذکرمیکردپس به اصل موضوع بپردازید
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
به نظر من داستان اصحاب کهف که در متون کهن و البته در قرآن آمده به صورت تمثیل آورده شده و تنها یک قصه از گذشته های دور نیست و مثل دیگر سوره های قرآن که در هر زمانی تاویل و تفسیر میشه، بزرگی میگفت اصحاب کهف کناره گیرندگان از اعتقادات غلط و خرافه در جامعه هستند، انسان های مومنی که به اذن خدا به تنهایی خود رفته اند، در واقع آنها پناه داده شده هستند و نه پناهنده به درگاه خدا، آنها 300 سال در خواب نبودند بلکه به اذن خدا سیصد سال در زمان سیر داده شدند....
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
عالی بودمرسی
فتاح
|
United States
|
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
سلام
واقعا چیز عجیبیه اگه بتونن غار رو پیدا کنند خیلی از مردمی که ایمان ضعیف دارند ایمانشون به خدا بیشتر می شه . فقط در تعجبم که چرا با داشتن این همه باستان شناس و زمین شناس و غیره هنوز جای اصحاب کهف پیدا نشده و دیگر این که آیا جاهای که احتمال می دن غار در آنجا وجود داره آیا اثری از اصحاب نیز پیدا کرده اند اگه پیدا نگردن پس تنها پیدا کردن غار نمی توان گفت مکانشان در اینجا قرار دارد باید اثری از اصحاب نیز پیدا کنند
به امید اینکه روزی این غار پیدا شود
فتاح
|
United States
|
۱۷:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
سلام
واقعاچرا قرآن ما هیچ اشاره ای به مکان غار ننموده است این یک سوال از مراجع و استایید در تفسیر قرآن می باشد .خیلی دوست دارم به این سوال دست پیدا کنم. مطالب شما همراه با عکسها اگه صحت داشته باشد اصحاب کهف کجا هستن
با راهنمای کیند مرا . خیلی مشتاق هستم مکان اصلش پیدا بشه و جای بشه برای دیدن مکان مقدس در جهان انشاالله . و خود من هم دوست دارم به دیدن آنجا برم و یک معجره الهی رو با چشم خودم ببینم و ایمانم بیشتر بشه
فتاح
|
United States
|
۱۸:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
سلام اگه غار در شهر دزفول قرار دارد چرا عکس نمی فرستی و داخل غار چگونه هست اثری از اصحاب دیده می شود یا نه . عکس فراموش نشه
پاسخ ها
وحید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
آخه مومن یکم فکر کن خوب,یونان و روم کجا?ایران کجا?فیلادلفیا یا هر شهر دیگه کجا?دزفول کجا?آخه ما چرا اینجوری هستیم?
فتاح
|
United States
|
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
سلام
تمامی تصاویر ی که در این سایت مشاهده کردم تقریبا اثر و ساخته خود انسان هستش و یا بهتره بگم چرا و چگونه تیکه سنگها در غار چیده شده اند چه کسی اینکار را انجام داده قطعا این چنین بوده است . جواب نه و وقتی ما از غار سخن می گوییم کوه به مرور و در اثر فعل انفعالات شیمیایی شکافته شده و هیچ اثری از تیکه سنگهای چیده شده روی هم در داخل غار وجود نداشته باشد به این می گن غار حال انکه اگه دقت کنید این غار ها سنگهای روی هم چیده شده است. البته منظور من این نیست که این ها غا ر نیستن منظور من سنگهای که در داخل غار روی هم بکار رفته است را می گویم که ساخته خود بشر است و نمی توان آنها را غار اصحاب دانسته .
یاس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
ممنون از نظریات شما مستفیض شدیم
امیرحنفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
سلام.این که معلوم نیست غار اصحاب کهف کجاست دلیلی داره.همونطورکه درقران هم میخونیم که خداوندمیفرمایند:درمورد آن جدال نکنیدوجویای آنان مشوید...یک لحظه فکر کنیم خداوند حتمأ مصلحتی دانسته که نگذاشته جای اصحاب معلوم باشه.
ناشناس
|
United States
|
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
بهتره خودمون بریم کاوش کنیم غارو پیدا کنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
عالي بود مرسي از همه دوستان .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
کاش محلش مشخص بود
صحراییان. هستم از تهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
صحراییان. هستم از تهران بنظر من جای تعجبه چرا این. غار
ابولفضل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
سلام مرسی از دوستان بخاطر نظراتتون
سعيد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
سلام، خيلي جالبه افرادي ميگويند ، اي کاش مکان غار مشخص بود تا انرا ميديديم و ايمان مي آورديم و يا ايمانمان بيشتر ميشد...... واقعا حيرت آور است که انسان امروز با انسان هزاران سال پيش در اصل فرقي نکرده ، همانطور که در سريال مردان انجلس ديده شد ، افرادي حتي با ديدن خود اصحاب کهف که آيات الهي بودن ، هم ايمان نياوردن ، حال دوستان تصور ميکنند با ديدن يک غار به ايمانشان افزوده ميشود، ..... به چه چيز قرار است ايمان بياورند؟! به کلام و وعده خداوند؟ خداوند ، راستگو ترين است و اگر به او ايمان داريم احتياجي به مدرک و سند نيست ، که گفت خدا ، معتبر تر از هر سندي است..................... درباره مطالب سايت هم ، متاسفانه ، ظاهرا نويسنده بسيار سعي دارد که غار ترکيه را غار اصلي نشان دهد ، در صورتي که مشخصا در قران گفته شده که آفتاب از راستشان طلوع ميکرده و..... و اين يعني دهانه غار رو به جنوب است ، درهر حال خدا آگاه است
پرسپولیس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
مگه نمبگن اصحاب کهف تو شهر فیلادلفیا بودن فیلادلفیا جز شهرهای آمریکاست من فک کردم اصحاب کهف اسپانیا هستند احتمالا اصحاب کهف یکی از شهرهای اروپا باشند چون مسيحي بودند اونایی ک میگن دزفول فک کنم اشتباه میکنن
پاسخ ها
زهرا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
خخخ....هم تو اوروپا یه فیلادلفیا هست هم تو آمریکا جانم...یکم رو جغرافیات کار کن
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
عالی بود. مرسی
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
سلام دوستان عزیزم اولاً ایرانیان قبل اسلام یکتا پرست و پیرو دین زرتشت پس دزفول و خوزستان از ایالات مهم ساسانیان و اشکانیان بوده و غار دزفول نمیتونه پذیرای اصحاب کهف باشه همون یکی از غار های ترکیه یا اردن محتمل تر میباشد اما اصل ماجرا برای ما مهم هست همان معاد انشاءالله همه به معاد اعتقاد داشته باشیم ممنون از دقت نظر همه دوستان عزیز
یوسف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
من گمراه شدم وقتی این مطالب رودیدم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
ادم نمیدونه حرف راستو از زبون کی بشنوه...
نیما عباسیان جهان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
سلام این برنامه خیلی عالی بود من واقعا تحت تاثیر دین خداوند قرار گرفتم.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
اصحاب دعا کردند که روزی زنده شوند که همه مردم خداپرست شوند،
امام صادق فرموده اند انهادرزمان ضهورامانی زمان بیدار میشوند
محسن
|
United States
|
۰۰:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
من مخالفم
محسن
|
United States
|
۰۱:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
جستجوی غار بی فایدس..........
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
سلام خدا اقای سلحشور رابیامرزد با این سریال زیبای تاثیرگذار ما به یاد خدا انداختند.علاوه بر داستان فیلم که یک حقیقت قرانی است. فیلم ازلحاظ کارگردانی و بازیگری فوق العاده است. بخصوص بازی اقای جعفر دهقان فوق العاده است
غلامرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
سلام خوبه اما کاش مي شد اطلاعات بشتر ودقيق باشه مرسی
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
منم اولش کنجکاو بودم بدونم کجاست، ولی الان که فک میکنم میگم حالا اینم دونستم کجاست بالاخره یه غار مث همه غارای دیگه، غارش دیگه استخر که نداشته که بریم ببینیم
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
منم اولش کنجکاو بودم بدونم کجاست، ولی الان که فک میکنم میگم حالا اینم دونستم کجاست بالاخره یه غار مث همه غارای دیگه، غارش دیگه استخر که نداشته که بریم ببینیم
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
فیلادلفیا در کشور ایتالیا هستش.ب نظر من ک غار در ایتالیاس
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
فیلادلفیا در کشور ایتالیا هستش.ب نظر من ک غار در ایتالیاس
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
از اسماشون باید فهمید ک غار در ایتالیاس
یاسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
جالب بود
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
من در تعجبم واقعه ی به این مهمی چطور ممکن است محل دقیقش مشخص نشده باشه ولی تمام جزییات افرادی که در غار خوابیدن تو خاطرات مونده
قابل تامل است
ممرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
منم خیلی دوس دارم بدونم دقیقا این غار کجاس تا برم ازنزدیک ببینمش ولی توی سریاله مردان آنجلس ک میگفتن توی سوریه هستش البته اسماشون شبیه اسامی یونانی های امروزه ب هرحال خوش بحالشون ک انقدر برای خدا عزیز بودن ک همچین اتفاق بزرگی براشون افتاد قطعا دست کمی از پیامبرا ندارن پیشه خدا
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
برای اینکه پی به حقیقت داستان اصحاب کهف ببرید، پیشنهاد میکنم کتاب یاران کهف نوشته محسن امیراصلانی رو دانلود کرده و بخونید. آن وقت است که حقیقت این داستان را خواهید فهمید...
محمد رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
من واقعا دوست دارم ببینم این غارکجاست تا به داخل آن بروم من هم نظرم هفت تن است وهشتمی آنها سگشان است باتشکر
ارسلان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
به توصیه علیرضا، کتاب یاران کهف نوشته محسن امیراصلانی رو دانلود کردم و خوندم، داستان فقط اون چیزی نیست که در فیلم آمده، واقعاً کتاب جالبیه، کتابیه پر از رمز و راز، به همه پیشنهاد میکنم دانلود کنن و بخونن. کتاب های دیگه ای هم از ایشون هست که حتما میخونم، چون از عقاید ایشون خوشم اومد و باورش کردم
فیضنادر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
اصحاب کهف عده قلیلی هستند که در بناه کهف ولایت که در تمامی دوران مختفی هستند صاحبان و پیامبران زیارت وبنورانیت حضرت صاحبالامرا شناخته و غیره انها حضرت را تکذیب کرده وراهی دوزخ میشود
arkan
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
تااونجای که ما شنیدیم این غار مبارک در مرسین ترکیه است حتا میگن اعصاب ها چطور سنگ شدن هیکل مبارکشون موجوده اما عکاسی قدغن هستش
محمدحدیث
|
Afghanistan
|
۱۵:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
خداوندهردر بسته را به روی تان بازکنه که مارا از این مطالب مهم آگاه میسازین
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
سلام حالا کجاست؟
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
آیا می دانستید که برحسب روایات اکنون هم اصحاب کهف درخواب هستند ،درزمانی که امام زمان (عج)ظهورکنند آنان بیدار می شوند
یکتا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
هر دورانی اصحاب کهف خود را دارد
نسیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۳
نظر خاصی ندارم چون غارهای متعددی رو به عنوان غار اصحاب کهف مشخص کردن ولی وجود غار اصلی ب اثبات کامل نرسیده شایدم هیچ کدومشون غار مد نظر نیست
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
من فکر میکنم این غار اگر وجود داشته باشه یه جایی در خط استوا باید باشه
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
سلام
همه دارن دنبال مکان غار و تعداد می گردن که اتفاقا قران هم تاکید کرده دنبال این چیزها نباشید . به نظر اصل نکته ای که در این اتفاق تاریخی هست و هیچ کسی بهش توجه نمیکنه اینه که این افراد به آینده سفر کردن چیزی که دانشمندان هم دنبالش هستند.
فکر کنید شب بخوابید ، صبح که بیدار میشید 300 سال گذشته باشه. معنیش سفر به اینده نیست؟
در واقع قران با این داستان تاریخی به اهالی علم گفته که سفر به اینده امکان پذیره. التماس تفکر؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
اصحاب کهف نمردند که 300 سال بعد بیدار بشند، بلکه به اذن خدا در زمان سیر داده شدند و سیصد سال آینده رو به چشم دیدند. البته تفسیرهای دیگری هم هست، اینکه در زمان ما هم اصحاب کهف کسانی هستند که به دلیل باورهای خرافی مردم و حکومت در غار تنهایی خود رفته اند، کتاب یاران کهف نوشته محسن امیراصلانی رودانلود کنید و بخونید تا حقیقت ماجرا را درک کنین، حالا اینکه مکان غار کجا هست چه اهمیتی داره؟!
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
غار در این داستان به یک نیایشگاه میترایی اشاره دارد و نه خود غار یا هر غاری.
ابراهیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
سلام تاریخو بخونید امپراطوریه روم هیچوقت به ذفول نرسیده که اصحاب هم اونجا از دستشون به غار پناه ببرن پس دزفول کلا منتفیه،اما ترکیه و مخصوصا سوریه تحت سیطره روم بوده اکثر ادیان هم از منطقه خاورمیانه ظهور کردن مثل همین مسحیت،دیکله تیانوس(دقیانوس)تو عمان همون فیلادلفیا حکومت میکرده اصحاب هم از دست همین پادشاه فرار کردن تو تاریخ اومده که سربازان دیکله تیانوس غارو پیدا کردن پس غار تو همون منطقه بوده بعد از بیدار شدنشون دین مسیحیت ایین رسمی امپراطوری بوده بخاطر همین به احتمال خیلی قوی اونموقع غارو کردن زیارتگاه یا عبرت گاه مردم ولی چون بعد ازین وقایع بارها حکومتها منحرف شده و جنگهایه متعددی درگرفته احتمال زیاد حکومتهایه منحرف این غارو یا کلا از بین بردن یا پوشوندن یا پرش کردن یعنی احتمالش خیلی ضعیفه که بتونن غار اصلی رو پیدا کنن.ولی مقصود اصلی این واقعه هیچوقت ازبین نرفته و نمیره این نظر منه حالا دوستان خودتون با عقلو مطالعه بیشتر تامل کنید.در ضمن غاری که ترکیه هستشو این دوستمون میگه مجسمه سنگیشونم هست ولی نمیذارن عکسبرداری بشه با عقل جور در نمیاد اگه باشه هم بازم احتمال داره که پادشاهی یا کسی بخاطر علاقش خواسته نمادی ازین مردان خدا درست کرده باشه یا حق.
فضل احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
سلام میخوام بدونم کسانی که در غاربودن چند نفر بودن واسامی بزرگواران چی بوده خوش به سعادت ایشان کاش من هم یکی از این متقیان بودم
پسر نوح بابدان بنشست خاندان نوبت گم شد سگ اصحاب کف پی نیکان گرفت ومردم دارشد ...با تشکرازشما
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
در فیلم مردان انجلس که من دیدم فک نکنم این کوه خیلی هم.از شهر دور باشه در رفتامد بوده حالا از رم تا ترکیه بیاد باید از خیلی از شهرها بگذره تا برسه یه کوهی بوده که چندین کیلومتر بیشتر فاصله نداشته
فرشاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
یعنی خدا خودش شمارو به راه راست هدایت کنه خدا گفته دنبالش نگردین پی شو نگیرید شما بدتر میکنید شما اگه میخواست ایمانتون قوی بشه با قران که غار اصحاب کهف حتی جلد قرانم نمیشه ایمانتون قوی میشد فقط برای شما این اتفاق یک چیز جالبه کجکاو دوست دارید حتما ببینیدش بخاطر همین همه اومدینو با شوقو ذوق میخواید جاشو بدونین تا ببینینشون شما اگه خدارو میشناختینو خدارو قبول داشتین تو قرانش نوشت هووف چیز دیگه بود دنبالشو نگیرین شما برعکس مشتاق تر از همیشه هستیت شما حرف خدارو نشنیده گرفتین قرانی که نظیرشو کسی ندیده و هیچکسی نتونست نظیرشو حتی یک خط بیاره خدا شما ادمای دی فکرو بی ایمانو به راه راست هدایت کنه اونوقت میگن خایا غارا به ما حوشن بده تا ایمان بیاریم جالب اینجاست بعضا دعوا دارن با خدا قرا ن مگه چرا خدا تو قران جای دقیقشو به ما نگفت مگه میشه خدا چرا اینکارو کرد
جلال از شهرکرد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
من هم از خداوند متعال خواستارظهور اقا امام زمان هستم. اما به نظر من غاراصحاب واقع در اورشليم باشد......
سید مهدی موسوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
به نام خدا ... با تشکر از زحمات همه عزیزان که این اطلاعات و آگاهی را جمع آوری کرده و به اشتراک میگذارند، من به جواب سوالم رسیدم . ممنون
125
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
جالبه و برای خیلی ها باورش سخته که زمانی ترکیه یک ترک هم نداشت و غرب ترکیه که الان ترک زبانند همگی یونانی زبان بودند و فلادلفیا هم در ایسوس الان که در غرب ترکیه قرار دارد و ترکیه روم شرقی نام داشت و ایتالیا روم غربی بوده ترکیه کشوری پرجمعیت بوده که غرب و شمال ان یونانی ها و شرق ان ارمنی ها و کردها و میانه ی ان مردم اناطولی که با یونانی ها و ارمنی ها وایرانی ها (کردها) نسبت قومی زبانی داشتند جمعیت ترکیه در ان زمان حدودا بالای 6 میلیون بوده وایتالیا بالای 7 میلیون و یونان ومقدونیه 2 میلیون در صورتی که بریتانیا با ایرلند به 1 میلیون نمیرسیده در ضمن ایران بالای 4 میلیون جمعیت داشته سوریه1.400 وعراق بالای 800هزار نفر لبنان 300هزار نفر در صورتی که روسیه فقط 1400نفر یعنی هم اندازه ی سوریه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
سلام اصحاب کهف الان کجا هستن
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
سلام اصحاب کهف الان کجا هستن
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
جایی مثل باستی هیلز های ایرانننننننننننننننننننن
س ص ح پ ق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
سلام علیکم : خوب است خیال خودمان را راحت کنیم ، وبیشتر از این فکر خودمان را مشغول نکنیم چرا ، این امر از اسرار الهی است ، و اسرار الهی را که همگان نمیدانند ، وآنهای که میدانند سرّ خدارا که فاش نمی کنند ، که مورد غضب خا قرار خواهند گرفت ، وسلام علیکم ...
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
حتمالاغاررجیب درکشوراردن غاراصحاب کهف هست چون موقعیت وشرایط آن باآیات قرآن درسوره کهف همخوانی بیشترداردودهانه آن جنوبی ونسبت به افراددرون غارطلوع آفتاب سمت راست غاروغروب آفتاب درسمت چپ دهانه غارراروشن می کندوبربالای آن مسجدی هست که مربوط به زمان رومیان وواقعه اصحاب کهف هست ودرون آن هشت قبراست
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
غاراصحاب کهف به احتمال زیادهمان غارکوه رجیب درنزدیکی امان پایتخت اردن باشدچون مشخصات این غارباآیات قرآن درسوره کهف درموردغارمطابقت بیشری دارد،دهانه غارجنوبی وتابش خوشیدصبح درسمت راست غاروعصردرسمت چپ غاراست وبربالای آن عبادتگاهی مربوط به قرن پنجم میلادی است ونام شهرامان درزمان سطله رومیان برمناطق روم شرقی فیلادلفیا بوده است.
سادات موسوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
لطفا اگر میخواهین جای دقیق اصحاب کهف را بدانید
در روایات وآیات قرآن دقیق شوید ....
اصلا جای دقیقش در قلب تمام انسانهای آزاده است .
تمام کسانی که در مقابل ظلم و بی عدالتی ساکت نمی نشینن.
مردان مردی که در میدان های حق علیه باطل می ایستند و پرچم اسلام ناب محمدی صل الله و علیه و آل را به دست دارن و از اسلام ناب حمایت می کنن
اصحاب کهف چه کسانی بودند
آیا انسانهای غیر از این ؟؟
درس زندگی و شجاعت را به ما آموختن
آموختن که در مقابل ظلم ساکت نباشیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
قرآن که قصص نیست تو میگی در قصه های قرآنی آمده است...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
محل دقیق غار اصحاب کهف در اردن است زیرا اسم شهر امان پایتخت اردن در زمان امپراتوری روم( قرن دوم پس از میلاد)فیلادلفیا بوده. اما اینکه اصحاب کهف با امام زمانق ظهر میکند. بعید است چنین باشد. زیرا خداوند در قرآن میگوید . آنهایی که آنجا آمده بودند گفتند باید بر آنان معبد...‌‌ یا مسجدی بسازیم . پس این خود مفهومی رو می رساند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
هیچکس نمیدونه کجان اگرم فیلمی ک ساختنو ببینید اخرش میگ ک مقبره نسازید ک بشه زیارت گاه ینی نمیزارن مقبره ای بسازن و امکاناتی نبوده ک مشخص بشه و هرکشور ک ی نشونه ای داشته میاد میگ اینجا بودن هیچکس نمیدونه دقیق کجابوده ولی خب تعدادشون هفت نفر با سگشون هشت تا میشدن ک بلاخره ی روزی مشخص میشه کجا بودن شاید پایان دنیا درکل اینک رومی بودن درسته ولی دلیل نمیشه حتما تواروپا بوده باشن شاید پادشاهی اون موقع دقیانوس سمت اسیا یا خاک امریکا بوده پس مکانش دقیق مشخص نیست
آزادمرد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
دوستان گرامی ما انسان ها همیشه دوست داریم تو حاشیه زندگی کنیم مگه چه فرقی داره کجا این کره خاکی بتشه؟مهم اینه که همه این ها مطابق تفهیم ازسوره اصحاب کف درس بزرگی است برای اهل خرد(اگه ما را دفن کردن و دستمون از دنیا کوتا شد چه فرقی می کنه ما را تو شمال دفن کنن یا تو جنوب) بیایم به اصل زندگی و معاد فکر کنیم....خداعاقب ما را به خیر کنه.
وحید حیدری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
اصحاب کهف هنوز خوابیده اند؟
توفیق کارساز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
به نظر من همان طور که در قرآن گفته شده است درست است
ز.ف
|
Afghanistan
|
۰۵:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۰
تنها چیزیکه می دانم اینست که مردان بزرگی بوده اند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
خداهم ماروگذاشته سرکارحالا مثلابگی چندنفربودندچی میشه؟سه نفرباشند4نفرباشندیا هفت نفرنوفیرش چیه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
ماهم اصحاب کف هستیم -همه توکفیم
غیر قابل نشر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
والله همه ایران غار اصحاب کهفه شب میخوابی صیح قیمتها چند برابر شده
کیوان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
فکر غار اصحاب کهف منزل ما باشه ،
دین و ابمان که از کاسبهای محل رفته و هر شب که میخوابیم صبح بلند میشیم میریم بیرون قیمتها از زمان اصحاب کهف هم بیشتر افزایش پیدا کرده . . . . . .
رامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
چقدبایدبیکارباشم به این چیزهافکرکنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
هیچ کدام مستند تاریخی نیست فقط برای جلب گردش گر است
آفرین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
غار اصحاب کهف تا ظهور حضرت مهدی مشخص نخواهد شد حتی اگر یکی از همین احتمالات ذکر شده در این مقاله باشد باشد . زیرا اگر مشخص شود این اصحاب محل خوابشان را که هنوز هم زنده هستند توسط دولتها و مردمان نبش قبر میشدند . و خداوند میخواهد در زمان ظهور توسط این افراد و این داستان که در تمامی کتب مذهبی آورده شده حجت و دلیل دیگری برای معاد برای مردمان عصر ظهور ارائه نماید . . اما اینکه برخی اظهار نظر کرده اند ۳۰۰ سال نخوابیده انبلکه در زمان سیر داده شده اند خطاست زیرا خداوند در قرآن فرموده اگر کسی در آن حالت خواب به آنها نگاه میکرد خایف و ترسان میشد . یا گفته آنها را به چپ و راست مغلتاندیم پس زنده ودر خواب واقعی بودند . بعد اینکه بیدار شدند و برای تهیه خوراکی کسی از خودشان را فرستادند و مردم واقف شدند خداوند می فرماید درب غار به اذن خدا بسته شده با سنگهایی پوشیده شده احتمالا زلزله شده است و به صورتی درب غار بسته شده که امکان باز شدنش وجود نداشته است و بعد آدمها بر آن عبادتگاه ساخته اند و آنچه در عکسها ی منتصب دیده میشود مسلما غار اصلی نیست به عقیده من این افراد از زمان دقیانوس تا ظهور حضرت مهدی در خواب خواهند بود ولی اینبار نیازی به تابش خورشید از سنت راست به چپ جهت نگهداری انها از اشعه مضر خورشید نیست و آن غار به نظر بنده باید تحت تشعشعات اتمی یا چیزی نظیر آن که حتی تا امروز برای ما علم آن مشخص نیست زنده نگهداری میشوند . علت اینکه خداوند اصحاب کهف را در زمان مهدی و ظهور مجدد عیسی زنده میکند شاید بجز معاد این باشد که به پرسش مردمان به عمر طولانی این دو منجی عالم بشریت پاسخ دهد . که امکان پذیر است .
ارش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
غار یک پدیده طبیعی است و نه ساخته شده توسط انسان در ضمن ترکیه برای تبلیغ توریستی کردن این ادعاها رو دارد و اصلا بنظرم همه اش افسانه است !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
در مورد غار اصحاب کهف از آن غیر قابل انتشارها باید آموخت.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
برای این ادعا ها هیچ مدرکی وجود نداره همش ادعای شفاهی بی پایه هست
حسام
|
United States
|
۰۳:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۹
خیلی جالبه. اصلا فکر نمیکردم این همه آدم به اصحاب کهف و غار و اینطور چیزها باور داشته باشند. حالا تازه اینها باسواد و اینترنت باز هستند. وای به حال کم سواد ها.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
داستان اصحاب کهف در قرآن آمده و قرآن حقیقت محض است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
نکشیمون باسواد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
معمولاً اینگونه چیزها از اسرار است و محل دقیق غار مثل خیلی چیزهای دیگه از قبیل کوه آراراد و...مشخص نیست .
دلاور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
سلام غار اصحاب کهف جای فیزیکی ندارد. مثل بهشت.
هر کجا فقط و فقط یاد خدا و بخاطر خدا باشد و نور حق در آن تجلی داشته باشد متعلق به اصحاب کهف و محل زندگی آنهاست.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
اربعین 1400 اعمال ماه صفر سازمان همکاری شانگهای هفته دفاع مقدس اربعین