بازدید 7995

متن کامل لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» / جریمه تخلفات پوشش چقدر پیش‌بینی شده است؟

لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس تقدیم شد.
کد خبر: ۱۱۷۶۵۶۵
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۹ 24 May 2023

تابناک _ سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ۳۱ اردیبهشت در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را به مجلس تقدیم کرد.

متن کامل این لایحه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی

نظر به اهمیت رعایت هنجار‌های اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجار‌ها به جامعه وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجار‌ها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود.

لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)

ماده ۱-

الف - مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجار‌های اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.

در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه، هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده میشود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد در صورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

ب_ در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه‌های معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. درصورت تکرار علاوه بر جریمه فوق مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ج - اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم میشوند.

تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار میگیرد و در هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی، مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم میباشد.

متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شد مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می‌باشند.

تبصره -۳ فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور، جریمه سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب اخطار‌ها و تذکرات صادره مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد.

تبصره -۴ اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضایی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر دو ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می‌گردد جرایم پس از قطعیت رأی وصول میشود.

تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه متعهد به عدم تکرار تخلف شود فقط برای یک بار تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می‌شود.

ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا

غیر دولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند مراتب از طریق واحد‌های نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده میشود در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسریک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش بینی شده محکوم میشود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند _ مصوب ۱۳۶۵_ نمی‌باشد.

تبصره -۱ رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت از تصدی در سمت‌های مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.

ماده ۳- چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاهها، رستوران‌ها سینما‌ها و اماکن ورزشی تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل میشوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره - صاحبان مدیران و متصدیان واحد‌های مذکور مکلفند به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتار‌های موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند چنانچه از انجام این اقدامات

خودداری کرده و واحد‌های مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحد‌های مذکور نشود فراجا موظف است از طریق دستگاه‌های صادر کننده پروانه یا مجوز نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آن‌ها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضایی معرفی کند افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌گردند.

ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند مرتکب رفتار‌های موضوع این قانون شوند علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی با حکم مرجع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود با حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش محکوم میشوند.

ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتار‌های موضوع این قانون شوند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم میشوند.

تبصره - ضابطان دادگستری چنانچه براساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد.

ماده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند، فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر میدهد چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هر گونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه میکند و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم مرتکب به مراجع قضایی معرفی میشود و علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی با پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت

در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شود در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌گردد.

ماده ۷- اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند و یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و حیثیت در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه به جهت رعایت حجاب توهین نماینده علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به جزای نقدی درجه پنج و یک یا دو مورد از مجازات‌های مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.

ماده ۸- هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۹- واردات تولید و توزیع عمده لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنوع بوده و فراجا موظف است ضمن توقیف لباس‌های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربوط اقدام و مرتکب را جهت اعمال مجازات موضوع بند‌های (۴) و (۵) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار میکند - مصوب ۱۳۶۵- و همچنین لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی به مرجع قضایی معرفی کند.

ماده ۱۰- اقدامات فراجا در اجرای مقررات این قانون مطابق تبصره (۵) ماده (۱) این قانون قابل اعتراض خواهد بود.

ماده ۱۱- دادستان‌های حوزه قضایی مربوط موظفند در اجرای وظایف نظارتی خود مندرج در قانون آیین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط بر ضابطان نسبت به حسن اجرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.

ماده ۱۲- کلیه ضابطین و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجا در شناسایی و ارایه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می‌باشند.

ماده ۱۳- برای اجرای صحیح این قانون فراجا موظف است نسبت به آموزش و بکارگیری نیرو‌های مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.

تبصره - فراجا موظف است علاوه بر رعایت شرایط موضوع ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری آموزش‌های ویژه‌ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.

ماده ۱۴- مرجع قضایی ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون دادسرا و دادگاه مرکز استان می‌باشد.

ماده ۱۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون از جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر ابلاغ توقیف الکترونیکی، دسترسی افراد به سامانه توقیف حساب بانکی اعتراض به جرایم انتظامی و رسیدگی به آن مصادیق پوشاک ممنوعه و عمده و غیر عمده آن نحوه گزارش دهی مردمی و نظارت دادستان‌ها و تذکر به کارکنان ظرف مدت سـه مـاه پـس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری معاونت حقوقی رییس جمهور و فراجا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره - منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص خواهد یافت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۸۸
چه با دقت!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۰۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
حق انتخاب یک نعمت خدادادی است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
ای کاش این دقتو در امور معیشتی و اقتصادی مردم داشتند
البته نمیشه انتظار داشت چون تخصص اقایون در امور حجاب است نه اقتصاد
ممد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
این کارهای فرعی و کم اهمیت رو رها کنید فکری به حال و روز مردم کنید دیگه فرصتی نمونده
دکون باز کردن
باز هم دست کردن در جیب ملت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
جالبه به اسم حجاب پول جمع می کنند خرج کارهای دیگر می کنند خوب بروید یارانه به لباس اسلامی بدهید یا با پولش
چادر در مدارس دختران توزیع کنید
تورم ۴۰۰درصد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
شش ماه پیش دلار ۶۳ هزار تومان بود الان شده ۵۳ هزار تومان یعنی تورم منفی ۲۰٪ بوده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
آقایی که داری میگی تورم منفی ۲۰ درصد بوده پس اگه صاحبخونه هستی بی زحمت کرایه خونتو نسبت به ۶ ماه پیش ۲۰ درصد کم کن
منبع لازم برای پر شدن صندوق های بازنشستگی تامین شد
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
دقیقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
ولله اگه بدن به بازنشسته ها ادم دلش نمیسوزه اخرش میرسه به جنبشهای اصیل منطقه
عجب
بی فایده هست. نسل و جامعه و سبک زندگی عوض شده و تحکم به مردم بابت نوع پوشش دیگه قابل پذیرش اکثریت نیست. این رو به وضوح میشه تو خیابون دید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
ایران جای کثافت کاری غربی نیست
گرانی و تورم و بیکاری و طلاق و مشکل مسکن و ..... بیداد میکنه اینها دنبال حجاب و اینترنت هستند
قانونی که مخالف نظر اکثریت جامعه باشه وجاهت نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
به همین دلیل در قانون رفراندوم گنجانده شده
سید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
سلام، اولا معنای اکثریت همان نظر نمایندگان مردم در مجلس است که هنوز تصویب آن گرفته نشده است و فعلا پیشنهاد قوه قضاییه است. دوما اگر مجلس فعلی نماینده اکثریت مردم نیست ،دعا کنیم تو انتخابات پیش رو حضور مردم بیشتر و موثرتر باشه. سوما اگر شما پیشنهاد بهتری برای احصائ نظر اکثریت مردم دارید ، بفرمایید ....ز
واقعاً این لایحه لازم بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
جریمه برای پوشش زننده باید بالای ۱۰ میلیون تومان باشه چون اینا همه ار قشر الکی خوش پولدار درد نکشیده دنیا ندیده هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
یک کلام از مادر عروس!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
مظلوم نمایی نکنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
اتفاقا برعکسه اکثر مرفهین بی درد والکی خوش دردنکشیده در سی سال اخیر همه به نوعی ازهمین مسیولین مومن نما هستن که بیرون ظاهرا لباسشون و رفتاراشون مطابق معیارهای اینهاست اما وای به باطن و خلوتشون
غرب زده ها چرا حالیشون نیست جامعه حرمت داره فضای عمومیه قوانین مختص به خودش رو داره میفهمید؟ حالا هی بگو آزادی و این جملات بی ارزش تکراری این قوانین هم برگرفته از هزاران سال آزمون و خطای زندگی در خاورمیانه است
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
شما اقلیت هستید.کجایی دنیا مالیات می گیرند پول نفت و گاز می گیرند و به حرف مردم گوش نمی دهند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
حرمت جامعه فقط به ظاهر انسان هاست؟ کودکان زباله گرد، مادران کارگر و انسان هایی که در لگن های لگن سازی های داخلی قربانی میشن حرمت ندارن؟
ممد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
بخواب عموجان دیر وقته تو کار بزرگترها دخالت نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
از روی کامنتها کاملا مشخصه در اقلیت هستید
ناشناس
| Sweden |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
شرقگدای محترم آیا در روسیه و سوریه هم حجاب دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
آزادی برای شما بی ارزشه
خب این مشکل حل شد بریم برای حل مشکل گرانی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
عزیز برادر برای مشکل گرانی هنوز وقت هست عجله نکن خدارو شکر مسئولین که مشکلی با گرانی ندارن اولویتهای دیگه دارن اگر اونا هم حل شد چشم به اقتصاد مردم هم میرسن صبور باشید ما در شعب ابی طالب هستیم اونجا حدودا سه سال طول کشید اینجا فعلا سی ساله طول کشیده
بهتر نبود اقای رییس بجای لایحه حجاب...طرح توسعه اقتصادی به مجلس تقدیم میکرد؟ دولتی که طرح توسعه نداره باید استعفا بدهد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
اونو که که داده سیدمون!!!هنون هفت هزار صفحه ! کذایی....:))))))
سید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
سلام، این طرح پیشنهاد قوه قضاییه است نه دولت داداش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
به همین خیال باش تا ۱۴۰۸ با رئیسی
به دغدغه مندان نظام پیشنهاد میکنم همانطور که برای بد حجابی جریمه تعیین کرده اند، برای کسانی که مردم را بی خانمان کرده اند، برای کسانیکه میلیون ها نفر را به زیر خط فقر کشیده اند، برای کسانیکه موجب بیکاری و در نتیجه اعتیاد و بزهکاری جوانان ما شده اند ابتدا محاکمه و سپس اموالشان ضبط شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
دوست من از خودشون به خودشون که نمیشه شکایت کنن
این ره که می‌روی به ترکستان است،کاکو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
تو نگران ما نباش
واقعا خسته نباشن مسولین محترم خیلی خیلی زحمت کشیدن تو این مدت این لایحه نوشتن خوب الحمدلله مشکل اساسی کشور هم حل شد کلا مشکلات حل سد دیگه حتما یک سفر برای رفع خستگی تشریف ببرن پیش .... زادها
فقط من موندم 166 هزار تومان بر چه حسابی بدست اوردن؟
یه فکری به حال اقتصاد مملکت بکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
حیف نون خشک شماها بخورید
وحید
| United States of America |
۰۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۵
خلایق هر چه لایق
این قوانینی که می نویسید توسط ناظرین کاملا سلیقه ای برخورد خواهد شد.
مصادیقی که نوشته شده در نقاط مختلف کشور و حتی یک شهر، مثلا شمال و جنوب تهران متفاوت است.
باز هم سلیقه ای برخورد می شود.
ظاهرا باز هم فراجا مسوول کل این امر شده است.
چقدر تو این چند ماه می گفتید این یک کار فرهنگی است و پلیس آخرین مرحله است.
به عنوان یه زن میگم عالیه شان زنها حفظ میشه و احترامشون از بین نمیره فقط جریمه های نقدری پایینه اینا ۹۹ درصد از تازه به دوران رسیده هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
به عنوان یک مرد میگم تو تنها جای خودت میتونی حرف بزنی در در مورد کل جامعه چون نظر جمع 180 درجه با نظر تو متفاوته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
به عنوان یک زن میگم کامنتهای مثبت ومنفی رو نگاه کن حتما موضوع دستت میاد
خدایی برای مبارزه با دروغ گوییُ دزدی و فساد سیستمی اینقدر لایحه دادین بیرون؟
میخوایید دوباره مردم شورش کنند ونارضایتی مملکت روفرابگیره،ازکنترل خارج میشه اوضاع،نکنید به این کشور وانقلاب جفانکنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
عبدالحمید خودتی؟ شورش کن دوباره ببین چیکارت میکنیم این دفعه دیگه مماشاتی صورت نمیگیره
اگر نمایندگان و دولت یک صدم توجه به این مسایل سطح پایین به فکر مطالعه و اندیشه و راهکار های درست و اصولی برای افزایش رفاه و کاهش تورم و فقر بودند مجبور نمیشدن همه کارها رو به زور و اجبار به مردم تحمیل کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
بابا تخصص ندارن چرا اینو مردم متوجه نمیشن اینا تخصصشون و در امور حجابه
در ماده 1 دو قسمت نیازمند اصلاح و یا تبییین دقیق است
1) "نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب" : هنجارهای اجتماعی نه واژه فقهی است و نه حقوقی بنابراین هنجارهای اجتماعی و محدوده ای که تخلف که نقض هنجارهای اجتماعی محسوب می شود باید توسط قانونگذار دقیقاً تبیین شود و یا ایکه این واژه با واژه ای دقیقتر جایگزین شود. مثلا آنچه در قانون کنونی (ماده 638 ق.م.ا به عنوان جریحه دار کردن عفت عمومی) آمده

2) به شیوه مقتضی باید حذف شود. اگر بناست که تذکر از طریق فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک صورت گیرد، واژه "شیوه مقتضی" در جمله مازاد است و اگر قرار است دست نیروی انتظامی در برخورد بازگذاشته شود بهتر است این اختیارات صراحتاً در قانون تبیین شود و یا اینکه شیوه برخورد منوط به تولید و انتشار آیین نامه اجرایی شود ولی روش مقتضی معلوم نیست که بعدتر چگونه تفسیر شود.


در خصوص سایر مواد اظهار نظر نمی کنم. حسب سوابق گذشته میدانم که تابناک در انتشار بحثهای صرفاً حقوقی، مخصوصاً زمانی که بحث های صرفاً نظری و کمی زاویه دار با تفسیر و رویه های رایج حقوقی باشد، مشکل دارد.

پس به همین دو نکته بسنده می کنم.
این مبالغ سال دیگه ۲۰ ٪ اضافه میشه ؟
نفت مون رو نمیذارن بفروشیم .
این لایحه منبع خوبیست است برای تامین منابع ربالی و هزینه های دولت
لایحه مواردجالب فراوانی دارد مثلا اینکه برای برهنه شدن کامل صرفا جزای نقدی درنظرگرفته حتی درکشورهای اروپایی چنین کاری مجازات زندان دارد.ولی درمقابل اینکه صرف عدم رعایت حجاب (نپوشاندن مو) را بازهم جرم انگاری کرده با توجه به تجارب گذشته وواقعیات جامعه اساسا غیرقابل اجراست مثل قانون ممنوعیت ماهواره که رسما هست ولی به علت عدم قابلیت اجرایی عملا متوقف شده است.
بهتراست در مورد سایرجرایم با مجازات نقدی هم بجای رقم مشخص از امثال جزای نقدی درجه فلان استفاده کنند.مثلا جزای فحاشی 40 سال پیش حداکثر100 هزار تومن تعیین شده که الان پول یک بیسکوئیت است .فرد لاتی جلوی مردم آقای محترمی را با فحاشی بشدت تحقیر کرد وپس از چندماه دوندگی این آقا برای دادخواهی دادگاه یارو لاته را به 100 هزارتومن محکوم کرد که حتی یکدهم هزینه های اداری خود دادگاه راهم تامین نمیکند وباعث جریترشدن اینگونه لاتها هم میشود.
حجاب کمربند ایمنی نیست.اگر با جریمه اون درست شد چون قلبا و عرفا بهش اعتقاد داشتن .ولی برای اون یکی دیگه طرف از چشم و جان و شغلش و مالش گذشته.با این اوضاع اقتصادی افتضاح و بی ابی و بی برقی و سیاسی و...و مردم جون به لب رسیده که چیزی برای از دست دادن ندارند خدا آخر عاقبت کارهاتون بخیر بگذرونه. حداقل نتیجه این لج و لجبازیها نافرمانی عمومیه تهش هم که خدا داند.بجای این کارها فکر معیشت مردم بدبخت باشید.
قانونی حتی اگرخوب هم باشد ولی قابلیت اجرایی نداشته باشد نبایدتصویب شود.مثلا طبق قانون فروش سیگاربه زیر18 سال ممنوع است ولی آیا اجرا میشود؟ پس درمورد حجاب بشرطیکه به حد هنجارشکنی(هنجاردر عرف مردم نه طبق تعریف آقایان) نرسد نباید اجباری باشد همانطورکه درهیچیک ازکشورهای اسلامی اجباری نیست ولی مثلا دربرخی کشورهای عربی پوشیدن مینی ژوپ ممنوع است.
از اولش هم معلوم بود رو‌این جریمه ها حساب کردن. حجاب فعلا یه دکونه برای آقایون
در جاهایی که حجاب و پوشش اصلا مساله نیست دروغگویی به خصوص دروغگویی مسئولان تاوان خیلی سنگینی داره
چرا برای دروغگویی لایجه و جریمه تعیین نمی کنید؟
اختلاس گران هم مشمول این قانون میشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
فساد اخلاقی بدتره تا فساد مالی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
پیدا بودن مو نشانه فساد اخلاقی نیست
فهمیدنش هم خیلی سخت نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
ناشناس فعلا که پرچم جنبشتون پرچم همجنس بازاست! پس سعی نکن سفید شویی کنی
راستی اختلاس 90 هزار میلیاردی چی شد؟؟؟
لطفا یک لایحه هم بدین با همین دقت و موشکافی، برای: مسببین گرانی، اختلاس، خوردن بیت المال، برادران قاچاقچی، بی خانمانی مردم، رشد فحشا به علت فقر و مافیا خودرو و ارز- اون موقع لایحه حجاب را به دیده منت قبول می کنیم
عرض خود می بری و زحمت ما می داری .
مثل قانون ماهواره و....
کل ق ق را هم برای اینکار مامور کنید جوابگو نیست .
حالا این فرشها که در دوره احمدی نژاد از ریاست جمهوری خارج شده کجاست . بجای تار موی خانمها بررسی کنید تار و پود این فرشها بکجا بند است .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
فرش ها تو خونه روحانیه
کاش قبل از اجرا، توی یه شهر به صورت نمونه اجرا و بعد از رفع ایرادات احتمالی، به صورت عمومی اجرا بشه. سالگرد مرحوم امینی نزدیک است.
لطفا چند لحظه فکر کنید.
1- آیا با پوشیدن شلوار کوتاه، پاره و تنگ مشکلات اقتصادی حل می شود؟
2- چرا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا قوانین پوشش وجود دارد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
وقتی با پوشیدن و نپوشیدن حل نمیشه یعنی ضرری برای کسی نداره شما سرت به کار خودت باشه
هم شما و هم همه مسئولانی که باید به کارهای اساسی رسیدگی کنند و نمی کنند
اگه مسئولان تلاش و دقت و سرعت عمل رو بالابرده و ماهی حداقل 10 میلیون نفر رو به طور متوسط 2 میلیون تومن جریمه کنند، میشه سالی 240 هزار میلیارد تومن و نصف کسری بودجه رفع میشه و تورم تاحد قابل ملاحظه ای پایین میاد.....برای کاهش تورم خواهران تلاش کنند...
جوان نمی تواند ازدواج کند راه حل چیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
خانواده شما حاضرن به دوش بکشن این بارو؟
لطفا هرچه سریعتر این لایحه را تصویب و در همان کوزه ای که قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای را گذاشته اید قرار دهید، با تشکر
ممنوع می باشند!!
با عرض معذرت، چون میدانم حقوقدانان و فقیهان و ادیبان ِ دست اندر کارِ تولید این لایحه از من باسوادترند خواستم درباره فعل "ممنوع می باشند" سوال کنم.

و صد البته شاید لغت نامه دهخدا نیاز به اصلاح داشته باشد

ممنوع
لغت‌نامه دهخدا
ممنوع . [ م َ ] (ع ص ) نعت مفعولی از منع. منعشده . بازداشته شده . نهی شده . (از ناظم الاطباء).بازداشته شده . (آنندراج ). بازداشته . محظور. ناروا.
- ممنوع الصرف یا ممنوع التصرف ؛ غیرمنصرف . کلماتی که تنوین و جر نمی گیرند، مانند احمد و عثمان . رجوع به ترکیب غیرمنصرف ذیل کلمه ٔ غیرشود.
|| حرام . قدغن شده . محرم . (یادداشت مرحوم دهخدا) : به حکم شرع قتل او ممنوع بود. (انوار سهیلی ).


این فعل به همین شکل در انتهای تبصره2 ماده1 لایحه آورده شده است.
اگر شش ما از حجاب عفاف صحبت نشود هیچ مقامی یا رسانه خود بخود حل می شود ولی وقتی که قانون دادی اجرانشد بدتر می شود و باز هم همان جنگ همان دعوا
یک بند اضافه کنید برای سهولت کار .
هر خانم موظف است کد ملی خود را به سینه اش سنجاق کند .
هیچ فایده ای در با حجاب کردن مردم یا بازدارندگی ندارد فقط شاید درامدی برای دولت بشود
من بعد آقایان زمان ثبت ازدواج بایدبروند خلافی عروس خانم را تسویه نمایند
ببینید که برای برهنگی کامل هم میشه جریمه شد و مشکل حل!!!
توی این مملکت با پول میشه همه کاری کرد
ماجرای قتل های اخیر و قربانیان زن انهاچیست؟
بهترین اقدامی که در این چند ماهه صورت گرفته
واقعا یک عده باید تفاوت شهر با جنگل را متوجه بشوند
برچسب منتخب
# قره باغ # کیومرث هاشمی # هفته دفاع مقدس # نعمت احمدی # الواح هخامنشی بازگشتی
آخرین اخبار