بازدید 4858

جزئیات رشد اقتصادی ایران «با نفت و بدون نفت» اعلام شد/ ماموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی محقق می‌شود؟

تحقق رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در نه‌ ماهه سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
کد خبر: ۱۱۶۷۸۰۲
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۸ 14 March 2023

جزئیات رشد اقتصادی ایران «با نفت و بدون نفت» اعلام شد/ ماموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی محقق می‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۸۲۱.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور، معادل ۴.۵ درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ دارد.

این در حالی است که بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۱۶.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شد که این میزان رشد عمدتاً حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در بخش "ماشین آلات" معادل ۲۸.۳ درصد است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۱۵۶۹.۳ و ۱۰۶۱۱.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۳.۷ و ۳.۲ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در نه‌ ماهه سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌ها بوده است. لازم به توضیح است، در دوره مورد گزارش، رشد محقق شده گروه‌های "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۵.۴، ۸.۹، ۳.۳ و ۱.۱ درصد است.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی"، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به ترتیب از نرخ‌های رشد ۱۱.۳، ۱۶.۰ و ۱۶.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۲۸.۳ و ۶.۹ درصد بوده است.

مولفه‌های رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "صنایع و معادن"، "نفت و گاز" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۸، ۵.۶، ۹.۳ و ۱.۱ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۱.۶، ۱.۳، ۰.۷، و ۰.۲ واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بوده‌اند.

در دوره مورد گزارش ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۸.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ برخوردار بود. به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۳ درصد بود.

بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کد‌های ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد، در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۳ گروه (با ضریب اهمیت ۹۵.۱ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند، می‌توان به "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر"، "صـنایع‌تولید فلزات اساسی" و "صـنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی" اشاره نمود.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در نه‌ ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از نرخ رشد یکسان ۷.۷ درصدی نسبت به نه‌ماهه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این دوره عملکرد "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ کاهش ۰.۷ درصدی را تجربه نموده است. رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره مورد گزارش عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش "ماشین آلات" (معادل ۱۹.۷ درصد) بوده است.

لازم به ذکر است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در بخش "ماشین آلات" در فصول اول، دوم و سوم سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۱۶.۵، ۱۲.۶ و ۲۸.۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق یافته است.
 

جزئیات رشد اقتصادی ایران «با نفت و بدون نفت» اعلام شد/ ماموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی محقق می‌شود؟

ماموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی محقق می‌شود؟

قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی، با بیان اینکه نیمی از تورم در سال جاری، ناشی از شوک‌های سمت عرضه بود که در آینده تقلیل می‌باید به کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: در اسفند ماه ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ درصد بود که الان در دوازده ماهه این نرخ به ۳۲ درصد در پایان بهمن رسیده و رشد نقدینگی در یازده ماه سال جاری ۲۶.۳ درصد بوده است و همانگونه که در برنامه سیاست‌های پولی، هدف رشد نقدینگی ۳۰ درصد در نظر گرفته شده و رئیس‌جمهور هم در جلسه با بانک مرکزی بر آن تأکید کرده بود، به این هدف خواهیم رسید.

وی تاکید کرد: علیرغم کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی کشور روند مناسب و افزایشی داشته و خوشبختانه هزینه رشد اقتصادی از بابت کنترل نقدینگی نداشتیم. وی افزود: تلاش بر این است که رشد اقتصادی در زندگی و سفره مردم دیده شود و امیداواریم با کاهش تورم و تحولات مثبت در زمینه رشد اقتصادی و همچنین با توجه به تحولات رخ داده در روز‌های گذشته ـ که تداوم هم خواهد داشت ـ این مهم محقق گردد.

بر اساس این گزارش، سیزدهم شهریورماه امسال، سید ابراهیم رئیسی با حضور در ساختمان شیشه‌ای میرداماد بانک مرکزی تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیاز‌های سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را از جمله ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.

رئیس جمهور با اشاره به تمجید رهبر انقلاب از اقدام دولت در سختگیری بجا برای کنترل رشد ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل کند و رشد سالیانه نقدینگی کشور را تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد برساند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
ما که چیزی ندیدیم. بدتر بود که بهتر نبود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
حتی خوش خیالترین افراد هم این نرخ رشد اقتصادی

را باور نمیکنند و بیشتر به شوخی شبیه است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
حتی در آمریکا تورم بصورت جزئی افزایش پیدا کرد بانک مرکزی این کشور متناسب سود بانکی را افزایش داد در کشور ما سالهاست تورم نجومی داریم و سود سپرده ها را هم افزایش ندادند مشخص است وقتی به بدیعی ترین اصول اقتصادی توجهی نمی‌شود نباید انتظار حل مشکلات را داشت
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
الان طرفداران اصولکراها، شماها رو به غربگدایی متهم میکنند
این همه رشد
رشد نرخ ارز
رشد قیمت مسکن و اجاره بها
رشد هزینه های خانوار
رشد فقر
رشد اختلاف طبقاتی
رشد سرمایه ، فرزندان مسیولین
بقیه رو شما بگید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
عارفی را پرسیدند
زندگی به جبر است یا اختیار؟
پاسخ داد
تا چه بکارم
اما فردا جبر است
چراکه به اجبار باید درو کنم
هرآنچه را که دیروز به اختیار کاشته ام
حال این وضعیت که انتخاب ما نبوده اما باید تحمل کنیم وگرنه که گفتن نمیتونید جمع کنید برید آمار خیالی زیاد داریم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
با سلام. حق با شماست دوست عزیز و نه دولت. متاسفانه دولت حتی از درک کوچکترین مسایل هم عاجزه!! دلیل رشد تولید ناخالص افزایش تولید نبوده بلکه تورم بوده به طوری که محصول تولید شده همان بوده ولی ارزش ریالی بیشتر داشته و البته با توجه به تورم سالانه بالای ۵۰ درصد افزایش تولید ناخالص ۵ درصدی به معنی کاهش تولید هست و نه بهبود اقتصاد....!!ا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
هر چه بقیه رشتند تا یه مقدار ارزانی دلار بوجود اومد رو آقای سید شمس الدین حسینی با تصویر سال آینده پنبه کردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
حل مشکلات اقتصادی با پایبندی به اصول اقتصادی ممکن است تا زمانی هرکس هرکاری که دوست داره انجام میده به خیال خودش هم خیلی کار خوبی است وضعیت اقتصادی هر روز بدتر از دیروز میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
بابا انقدر رشد نکنین ما زیر بار رشد داریم له میشیم بسه دیگههههه . . .. .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
واقعا قابل لمس هست ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
و این رشد بقدری زیاد شده که علاوه بر احساس

از گلو یمان هم بیرون زده و حتی قابل مشاهده هم

میباشد !!!؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
هیچ رشدی نداشتیم . همش آمار سازی است . ملت زیر فشار مشکلات معیشتی دارند له میشوند . کاهش نقدینگی به قیمت فقر و بدبختی و فلاکت مردم انجام میشود . فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر میشود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
باز میخوان جیب بزنن
گرچه کار‌خوبیه و فشار رو از طبقه بسیار محروم بر میداره اما طبقه متوسط رو هم یه چند طبقه ای میندازه ،طبقه بالا هم که اصلا خودش داره این مارها رو میکنه روش تاثیر چندانی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
آمار بالا خیلی جالبه که در همه امور رشد از منفی به مثبت داشتیم . این چه رشدی بوده که سفره رزق و روزی مردم را کمتر از نصف کرده و شاید هم سفره مردم با کاملا خالی کرده ؟؟!! دم خروس را قبول کنیم یا قسم حضرت عباس را ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
از آمار ساختگی نتیجه درستی بدست نمی آید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
اصلا این رشد یک رشد معمولی نیست یک رشد ماورایی است که هر کسی نمیتونه اون رو ببینه . از رشد گدشته داریم همینطور به سمت آسمان پرواز گی کنیم واقعا دست مریزاد کل کشور لبریز شده از رشد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
آفرین آمار سازی جالبی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شرکت آرامکو با اندازه بودجه سالانه کشور فقط امسال سود دهی داشته ولی جناب رییسی با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و رساندن آن به ۶۰ هزار تومان هنوز با ۴۰۰ همت کسری بودجه مواجه شد ؟؟ ولله قسم باید تو این چند سال تمام زیر ساحت های مملکت نوسازی میشد نه اینکه ۲۲ سال ملت تو استرس و فقر و فلاکت دست و پنجه نرم کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
تا این افراطیون قدرت رو در دست داشته باشند ارمغانی جز فلاکت و تاریکی نصیب ملت نمیشه ؟؟ هردافغانی ۶۰۰ تومان شده بعد ابراهیم صحبت از قطار پیشرفت میکنه قیمت یه گوسفند رسیده به قیمت پراید ۶ سال پیش؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
حالا این افراطیون یا اون افراطیون...
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
اینقدر آمارهای ایران ساختگی است که در جهان رتبه ایران شده 12 اقتصادی جهان یعنی از کشور اسپانیا و کره جنوبی و ... جلو زدیم
چند وقت دیگه با این آمارها میشیم بزرگترین قدرت اقتصادی جهان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
به سلامتی دلار دوباره افسار پاره کرده کاملا مشخصه رییسی فاتحه مملکت رو خونده ؟؟ جماعت بیسواد کاملا مشهوده کشور رو به لبه پرتگاه بردن ؟؟
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
سلام این آمارها را سوار قطار رشد کشور کنید شاید از دسترس دشمنانی که نمی توانند سرعت رشد این قطار راببینید خارج شود و به این قطار و رشد سرسام آور آن و نیز رشد اقتصادی کشور چشم زخم وارد نشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
رئیس جمهور یکسال و نیمه داره میگه نقدینگی را مهار کردیم تازه یادش افتاده دستور بده
محسن
|
Belgium
|
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
رشد اقتصادی در چه ضمیمه ای؟؟تابی جون ادم را نخندان؟؟هر چند خنده خوبه ولی نه در این زمینه؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
اقای رئیسی خواهش میکنیم استعفا بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
«...تلاش بر این است که رشد اقتصادی در زندگی و سفره مردم دیده شود.»

با توجه به این که اقلام دیگر از سفره مردم پر کشیده است لا اقل نان را گران نکنید که بتوانیم این رشد اقتصادی را که در سفره مان دیده خواهد شد با نان بخوریم. خالی اش دل را می زند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
به گزارش تابناک به نقل از مهر، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مورد قانون حجاب و عفاف اظهار داشت: بحث حجاب و عفاف یک بحث جدی است و در قرآن کریم حدود آن مشخص شده و بسیاری از آیات به این موضوع پرداخته است.

وی بیان کرد: از لحاظ قانونی هم روی مقوله حجاب و عفاف کارهای زیادی انجام شده اما نمی دانم چرا برخی از دستگاه‌ها این قوانین را اجرا نمی‌کنند.

تبلیغاتکاشت مو
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند اصل قانون اساسی درباره این موضوع مطالبی آمده از جمله آنکه مطابق با اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای رشد فضائل اخلاقی بگذارد. موضوع مربوط به رعایت حجاب و عفاف کاملاً روشن و غیرقابل ابهام است و در وهله اول دستگاه‌ها باید قانون را اجرا کنند و در ادامه هم مردم باید قوانین عفاف و حجاب را رعایت کنند و حتی کسی هم مسلمان نیست ملزم به قانون و ضابط جمهوری اسلامی باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمن می‌خواهد این نماد جمهوری اسلامی یعنی حجاب و عفاف را خراب کند. متأسفانه امر به معروف و نهی از منکر در کشور یک مقدار سست شده است و برخی از افراد می‌گویند تأثیر ندارد در حالی که اینگونه نیست و حتماً باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد و بحث عفاف و حجاب در کشور ما باید جدی تر گرفته شود.

آقاتهرانی تاکید کرد: از همه کسانی که طومار فرستادند و یا به مجلس آمدند و خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب شدند تشکر می‌کنم و امیدوارم قوه قضائیه هم به این قضیه ورود کند. ممکن است در برخی از قوانین مربوط به عفاف و حجاب نیاز به جرم انگاری باشد که مجلس آمادگی اصلاح این قوانین را دارد و به دولت و قو
ناشناس
|
United States of America
|
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
بانک مرکزی همچنان در عرضه ارز و سکه با قیمت مناسب در بازار آزاد کوتاهی کرده است.
چرا دولت به ارز ۱۲۰۰۰ تومانی دسترسی. دارد و مردم ندارند؟ اگرنمیتوانی ارزش پول ملی را کنترل کنی برو کنار و بدلار حقوق بده و با مبنای ۱۲۰۰۰ تومان .

سکه و طلا و حواله اش همه در دست خود بانک مرکزی است نه آمریکا، پس خودت عامل رشد سکه ۱۰ میلیونی به ۳۳ میلیونی هستی و باید مجازات شی که حباب بازار رو حذف نکردی و ادامه دادی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
همش امارهای رویایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
این رشدها و پیشرفتها رو ما که نمیبینیم حتما بابا غوری گرفتیم
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
چرا دروغ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
رشد اقتصادی؟ با این قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی؟ طنز میفرمایند.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
دروغ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
هرچی می گی درسته همی اینترنت رو وصل کن دمت گرم
سيد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
امار شما بدرد عمه تون ميخوره رشد نقدينگي و امار بالاي تورم داره بيداد ميكنه،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
آدم نمیدونه دم خروس رو باور کنه یا قسم...
معلوم نیست با این همه رشد و پیشرفت چرا زندگی ملت در خال پسرفته و گرانی و تورم شدیده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
در کتاب گینس رکوردی به نام رکورد مسئولان ایران در شکستن حد و مرزهای دروغ باید ثبت بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
نقدینگی تا زمانی که یارانه داه میشود روز به روز بیشتر خواهد شد . واقعی کردن قیمت ها و دستمزدها ، قطع کمک بنیادهای مختلف که بر اساس رابطه و نه ضابطه در سراسر ایران پرداخت میشود ، موجب کاهش نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
واقعا جای تاسف داره ..‌. چقدر دروغ و آمارسازی ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
با آمار سازی هر وعده و ادعای محالی قابل تحققه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
این آمار بیسار خوب و عالی است و انتظار از رئیس جمهور شش کلاس سواد بیش از این نیست .
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# مناجات شعبانیه # امیر قلعه نویی # مسمومیت دانش آموزان # عادی سازی روابط ایران و عربستان # چهارشنبه سوی # عید نوروز
وب گردی