جزییات افزایش سرمایه ۲۲ نماد بورسی و فرابورسی

چند روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است
کد خبر: ۱۱۶۳۶۹۸
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۳ 12 February 2023

به گزارش بورس تابناک، علی قهرمانی | افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. چندروز گذشته نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم

صدور مجوز افزایش سرمایه وجامی

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری جامی  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    توسعه فعالیت‌های سرمایه گذاری، اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری

صدور مجوز افزایش سرمایه فاسمین

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کالسیمین  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی، خرید و جایگزینی مواد اولیه و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی موضوع بند «ف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

صدور مجوز افزایش سرمایه کوثر

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه کوثر  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۶,۸۸۵,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۸,۱۱۴,۹۶۹,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۸,۱۱۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۶,۶۸۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،۷۵۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته،۶۸۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سایر اندوخته‌ها.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت توانگری و افزایش قبولی ریسک

صدور مجوز افزایش سرمایه غگل

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت گلوکوزان  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۶,۱۰۶,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۳,۸۹۳,۱۷۶,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۳,۸۹۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۳,۸۹۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه درگردش

صدور مجوز افزایش سرمایه خفولا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت خدمات فنی فولاد یزد  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح تولید فولاد و چدن (بازیافت آهن قراضه)

صدور مجوز افزایش سرمایه چدن

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تولیدی چدن سازان  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۸,۶۲۹,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۲,۳۷۰,۱۸۷,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۲,۳۷۰,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۲,۳۷۰,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش

صدور مجوز افزایش سرمایه کورز

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ورزیران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۴۰,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته،۱,۸۳۹,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا‌های ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی

صدور مجوز افزایش سرمایه حسیر

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ریل سیر کوثر  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۶۰۲,۹۴۷,۳۰۶,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۶۰۲,۹۴۷,۳۰۶ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۶۰۲,۹۴۷,۳۰۶,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۶۰۲,۹۴۷,۳۰۶,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه توریل

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت توکا ریل  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی


اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه کسرا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان از مبلغ ۳,۶۷۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه  گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه تسفا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی  نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان از مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته به منظور جلوگیری از خروج منابع، اصلاح ساختار مالی شرکت و تامین سرمایه در گردش ارائه گردید.

ثبت افزایش سرمایه کایزد

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱  افزایش سرمایۀ شرکت شرکت فرانسوز یزد از مبلغ ۳۴۳,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۳۵۷۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.


پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وساپا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا از مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختارمالی و حفظ نقدینگی که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده  ومعلم

پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه شرکت بیمه معلم از مبلغ ۴,۱۹۴,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، افزایش سهم نگهداری و اخذ مجوز قبولی اتکائی، افزایش توانگری مالی و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، افزایش سهم نگهداری و اخذ مجوز قبولی اتکائی، افزایش توانگری مالی و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری اقدام نماید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه بکابل

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سیم و کابل ابهر از مبلغ ۱,۰۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۶۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود واصلاح ساختار حقوق مالکانه شرکت، حفظ نقدینگی شرکت از طریق جلوگیری از خروج وجه نقد ناشی از تقسیم سود سهام بین سهامداران، کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سودآوری شرکت، استفاده از مشوق مالیاتی موضوع بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه فولاد

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت فولاد مبارکه اصفهان از مبلغ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور * تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا الف: احداث خط نورد گرم شمار ۲ ب: احداثِ نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیتِ اسمیِ ۹۱۴ مگاوات * جبرانِ مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت تکمیل طرح‌های در دست اجرا * جبرانِ مخارجِ انجام شده بابتِ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر * مشارکت در افزایش سرمایة شرکت‌های سرمایه‌پذیر * جبرانِ مخارجِ انجام شده بابتِ سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته (خریدِ سهام) که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ولقمان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری لقمان  از مبلغ ۹۰۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۴۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری در چارچوب اساسنامه و مقررات موضوعه و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و تقویت ساختار مالی و عملکردی شرکت که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام پکویر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت کویر تایر از مبلغ ۴,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال  (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹  تعیین شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وکادو

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت تکادو از مبلغ ۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۹۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه شساخت

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۵۱۹,۰۴۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۵۱۹,۰۴۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت‌های مالی ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه بسویچ

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت پارس سویچ  از مبلغ ۷,۸۸۹,۹۸۸,۱۷۱,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۸۸۹,۹۸۸,۱۷۱,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تأمین مالی جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه GIS و توسعه و تجهیز واحد قطعه سازی و ایجاد ساختمان اداری ارائه  گردید.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
برچسب منتخب
# برنامه هفتم توسعه # اردوغان # اسدالله اسدی # حقآبه هیرمند # حج 1402 # انتخابات ترکیه 2023
وب گردی