بازدید 7636

نحوه برگزاری امتحانات مدارس اعلام شد

کد خبر: ۱۱۱۸۰۵۶
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۲ 10 May 2022

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی بخشنامه «برنامه‌ریزی، طراحی سوالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیرنهایی» را ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی بخشنامه «برنامه‌ریزی، طراحی سوالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیرنهایی» را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه و در چند بند نحوه: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی؛ دوره اول آموزش متوسطه؛ دوره دوم آموزش متوسطه نظری؛ دوره دوم آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش آمده است.

همچنین در یکی از بندها، در مورد نکات قابل توجه در مورد برنامه‌ریزی طراحی سوالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیرنهایی شرح داده شده است که توجه به مراقبت‌های بهداشتی؛ برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد دانش آموزان؛ بارم بندی سوالات امتحانات نهایی؛ ارزشیابی بخش شنیداری درس زبان در دوره‌های متوسطه اول و دوم؛ احتمال قطع برق در مدارس و نحوه مواجه با آن، پیش بینی‌ها یا انجام مکاتبات با ادارات برق و معرفی حوزه‌های امتحانی؛ از نکات تشریح شده در این بندها است.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان دوره ابتدایی

۱- در دوره اول ابتدایی (پایه‌های اول – دوم – سوم)، در دو درس فارسی و ریاضی و در دوره دوم ابتدایی (پایه‌های چهارم و پنجم) در دروس فارسی، ریاضی و علوم، علاوه بر ابزارهای مختلف ارزشیابی کیفی توصیفی، در پایان سال تحصیلی آزمون‌های کتبی برگزار می شود.

این آزمون به صورت کلاسی بوده و تمامی فرایندهای آن اعم از طراحی سؤالات، اجرای آزمون و تصحیح اوراق برعهده معلم مربوطه است.

۲- در پایه ششم، براساس مصوبه جلسه ۸۵۹ شورای عالی آموزش و پرورش، علاوه بر ابزارهای مختلف ارزشیابی کیفی -توصیفی، آزمون هماهنگ منطقه‌ای برای کلیه دروس (با سوالات واحد و برنامه معین و به طور همزمان از سوی اداره آموزش و پرورش منطقه) در مدرسه برگزار می‌شود.

۳- بازه زمانی برگزاری آزمون‌های کتبی در تمامی پایه ها از روز یکشنبه یکم تا روز پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۱ و در مناطق گرمسیری، تصمیم گیری در خصوص بازه زمانی آزمون‌ها بر عهده ستاد امتحانات هر استان است.

۴- نتایج آزمون‌های کتبی، در کنار سایر ابزارهای ارزشیابی کیفی توصیفی برای توصیف عملکرد و تصمیم‌گیری در خصوص ارتقای دانش آموزان، بهبود و جبران ضعف ها، پیشنهاد و اجرای مداخلات جبرانی آموزشی استفاده می شود.

۵- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی داوطلبان آزاد پایه ششم بر اساس ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی مدارس انجام می‌شود.

نحوه برگزاری امتحانات دوره اول آموزش متوسطه

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی در مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد براساس آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی مصوب جلسه ۱۶ تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش و آیین نامه آموزشی نظام جدید دوره اول متوسطه آموزش از راه دور داخل و خارج کشور، به شیوه نیم‌سالی واحدی مصوب جلسه ۰ ۷۸تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش و اصلاحیه جلسه ۳۹ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش وسایر مقررات مربوط، انجام می‌شود.

نحوه برگزاری امتحانات دوره دوم آموزش متوسطه نظری

اجرای دقیق مواد فصل پنجم (ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه) مصوبه جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷، در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، ضروری است.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری در نوبت خردادماه، مطابق بخشنامه شماره ۴۶۰/۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴، انجام می شود.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دروس غیر نهایی در مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد، متقاضیان تغییر رشته و مطابق قوانین، مقررات و آیین نامه‌های مربوط انجام می‌شود.

نحوه برگزاری امتحانات دوره دوم آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

۱- آموزش کلیه دروس اعم از عمومی، خوشه شایستگی‌های فنی، غیر فنی و پایه در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و همچنین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی هنرجویان انواع مدارس و دوره‌ها از جمله روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد، متقاضیان تغییر رشته و… و مطابق قوانین، مقررات و آیین نامه‌های مربوط انجام می شود.

۲- به استناد تبصره ۳ ماده ۳۷ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (روزانه)، اجرای بخشنامه‌های موضوع شیوه نامه نحوه ارزشیابی دروس شایستگی‌های فنی، غیر فنی و پایه در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش از جمله استفاده از کتاب همراه هنرجو و ارزشیابی مطابق با جداول استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (به عنوان مستند نهایی ارزشیابی) مورد تاکید است.

۳-برای اجرای دروس کارآموزی / کارورزی صرفأ بخشنامه ۴۱۰/۲۹۲۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ به صورت تراکمی و حضوری ملاک عمل است.

۴- به استناد مصوبه جلسه ۴۳ تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، طراحی سؤالات امتحانات نهایی شاخه فنی حرفه ای نظام آموزشی ۳-۳-۵، به صورت هماهنگ استانی و اجرای امتحان و تصحیح اوراق در مدرسه محل تحصیل، انجام می شود.

نکات قابل توجه در برگزاری امتحانات

۱- توجه به مراقبت های بهداشتی(گندزدایی فضا و تجهیزات مدارس، تهویه مناسب هوا، پیش بینی و تدارک ماسک، مواد شوینده و ضدعفونی کننده و…) و نظارت مدیران مدارس بر رعایت کامل آنها در ایام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، الزامی است و از دانش آموزان مبتلا یا مشکوک به بیماری کرونا در محلی مجزا (قرنطینه) که برای همین منظور در همان حوزه برگزاری امتحانات پیش بینی و تجهیز شده است، با حضور مراقبین، امتحان به عمل می‌آید.

۲- برگزاری و اعلام نتایج امتحانات در مدارس آموزش از راه دور متوسطه دوم مطابق آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیمسالی واحدی مصوب جلسه ۱۲ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین بند ۹ و تبصره‌های ذیل آن مندرج در شیوه نامه اجرایی آیین نامه ساماندهی صدور و تایید مدارک تحصیلی دانش آموزان به شماره ۱۰۷۹۴۹، انجام می‌شود.

٣- براساس بند ۱۶ ماده ۱۷ شورای معلمان درآیین نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه ۴۱ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش لازم است: مدارس برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد دانش آموزان در ارزشیابی‌های پیشرفت تحصیلی(داخلی، هماهنگ و نهایی) را به عمل آورند.

همچنین بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۸ آیین نامه مذکور: پس از امتحانات و اعلام نتایج ارزشیابی نوبت دوم، نتایج در شورای معلمان بررسی و اقدامات لازم برای کاهش افت تحصیلی دانش آموزان انجام شود.

۴- مدارس به منظور ایجاد محیطی سالم، ایمن و توأم با آرامش خاطر در ایام برگزاری امتحانات، اقدامات مقتضی معمول کنند.

۵- سؤالات امتحانی تمامی پایه‌های دوره های تحصیلی مطابق بارم بندی کتاب های درسی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ بر اساس نامه شماره ۱۰۱/۱/۱۶۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بدون حذفیات طراحی می شوند.

بارم بندی دروس و بخشنامه های مربوط به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت خردادماه ۱۴۰۱، در پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی به نشانی www.aee.medu.ir قابل مشاهده است.

۶- در مورد ارزشیابی بخش شنیداری درس زبان انگلیسی در دوره های متوسطه اول و دوم، لازم است تمهیدات لازم و تجهیزات صوتی متناسب با فضای فیزیکی حوزه اجرا به منظور پخش صدای واضح و مطلوب برای همه دانش آموزان حاضر در جلسه امتحان، فراهم شود.

با عنایت به احتمال قطع برق در مدارس محل برگزاری امتحانات هماهنگ منطقه ای (پایه ششم) و استانی (پایه نهم)، لازم است به گونه‌ای برنامه ریزی شود که: الف- در صورت امکان ساعت برگزاری امتحانات این پایه‌ها در تمام مدارس به ۸ تا ۱۰ تغییر یابد.

ب- در صورت عدم امکان برگزاری امتحانات در زمان مذکور، به منظور پیشگیری از اختلالی که با قطع برق در دریافت رمز سؤالات و تکثیر به موقع اوراق امتحانی رخ می دهد، مناطق اقدام به تشکیل حوزه متمرکز تکثیر و توزیع پاکت سؤالات به مدارس کنند.

پ – آدرس مدارس محل برگزاری امتحانات، جهت هماهنگی در اختیار شرکت توزیع نیروی برق استان قرار گیرد.

ت- تا حد امکان مدارس برگزار کننده امتحانات و حوزه های تکثیر به دستگاه تامین برق اضطراری (مولد برق و…) تجهیز شوند.

تور تابستان ۱۴۰۳
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
برچسب منتخب
# حمله به کنسولگری ایران در سوریه # جهش تولید با مشارکت مردم # اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل
آخرین اخبار