به گزارش تابناک ورزشی، رقابت دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان به پایان رسید و ایران صاحب عنوان قهرمانی این وزن شد.

رسول معتمدی با رکورد ۱۷۳ یک ضرب، ۲۲۷ دوضرب  و مجموع ۴۰۰ کیلوگرم مدال طلای دوضرب و مجموع و برنز یک ضرب را به دست آورد و قهرمان آسیا شد.

رضا دهدار دیگر نماینده ایران با رکورد ۱۷۵ یک ضرب، ۲۱۴ دوضرب و مجموع ۳۸۹ کیلوگرم، ضمن کسب طلای یک ضرب، در مجموع چهارم آسیا شد. رکورد عالی دهدار در یکضرب ، امیدواری برای مقام بهتری برای او ایجاد کرده بود اما حرکت دوضرب این وزنه بردار ایرانی اصلا مناسب نبود.

فارس الباخ وزنه بردار قطر در حرکت آخر دوضرب به رکورد جهان حمله کرد اما در مهار وزنه ۲۳۲ کیلوگرم ناموفق بود. 

*عملکرد نمایندگان ایران به شرح زیر است: 

حرکت یک ضرب

رسول معتمدی در اولین حرکت یک ضرب ۱۶۶ کیلوگرم را انداخت. او در حرکت دوم دوباره برای مهار وزنه ۱۶۶کیلوگرم روی تخته آمد که این بار موفق به مهار این وزنه شد.

معتمدی در حرکت سوم وزنه ۱۷۳ کیلوگرم را بالای سر برد و سه چراغ سفید دریافت کرد و به مدال برنز رسید.

رضا دهدار در اولین حرکت، ۱۶۶ کیلوگرم را بالای سر برد. او در حرکت دوم وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را نیز مهار کرد.

دهدار در حرکت آخر پشت وزنه ۱۷۵ کیلوگرم قرار گرفت و با مهار آن مدال طلای یک ضرب را از آن خود کرد.

فارس الباخ وزنه بردار مطرح قطر که در این رقابتها در دسته ۱۰۲ وزنه می زند در یک ضرب ۱۷۴ کیلوگرم را ثبت کرد و به مدال نقره رسید. 

حرکت دوضرب

معتمدی در اولین حرکت ۲۱۰ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت دوم ۲۲۰ کیلوگرم را بالای سر برد.

او در آخرین حرکت دوضرب پشت وزنه ۲۲۷ کیلوگرم قرار گرفت و این وزنه را هم مهار کرد و با خوشحالی زیاد تخته را ترک کرد. او مجموع ۴۰۰ کیلوگرم را به ثبت رساند و صاحب دو مدال طلای دوضرب و مجموع شد.

دهدار در حرکت اول ۲۰۶ و در حرکت دوم ۲۱۴ کیلوگرم را بالای سر برد. او در حرکت سوم ۲۱۹ کیلوگرم را انداخت. دهدار با مجموع ۳۸۹ کیلوگرم به کار خود پایان داد. 

فارس الباخ در حالی که بر سر مدال طلا ی مجموع با معتمدی رقابت داشت در حرکت آخر خود که رکورد جهان بود، وزنه ۲۳۲ کیلوگرم را انداخت تا عنوان قهرمانی این وزن به ایران برسد.

*مدال آوران دسته ۱۰۲ کیلوگرم:

۱-رسول معتمدی از ایران با رکورد ۱۷۳ یک ضرب، ۲۲۷ دوضرب  و مجموع ۴۰۰ کیلوگرم (۲طلای دوضرب  و مجموع  و برنز یک ضرب)

۲-فارس الباخ از قطر با رکورد ۱۷۴ یک ضرب، ۲۲۲ دوضرب  و مجموع ۳۹۶ کیلوگرم(۳مدال نقره)

۳-آرتیم آنترپوف از قزاقستان با رکورد ۱۶۸ یک ضرب، ۲۲۲ دوضرب  و مجموع ۳۹۰ کیلوگرم (برنز دوضرب  و مجموع)

۴-رضا دهدار از ایران با رکورد ۱۷۵ یک ضرب، ۲۱۴ دوضرب  و مجموع ۳۸۹ کیلوگرم( طلای یک ضرب)