بازدید 2712
کد خبر: ۱۰۴۲۵۱
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۴ 14 June 2010
طرح يك فوريتي نظارت مجلس بر نمايندگان كه 55 نماينده آنرا امضا كردند، فردا در صحن مجلس به راي گذاشته مي‌شود.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين احمد توكلي نماينده تهران در مجلس در حاشيه جلسه علني ديروز يكشنبه مجلس از تهيه طرح يك فوريتي نظارت مجلس بر نمايندگان با 55 امضا خبر داد و گفت: براساس اين طرح دارايي هاي نمايندگان كنترل و امتياز طلبي آنان ممنوع مي‌شود.

اين طرح داراي چهار محور، هفت ماده و چندين تبصره است.

نمايندگان مجلس در روز سه‌شنبه 18 خرداد با مقام معظم رهبري ديدار داشتند كه ايشان تاكيد كردند كه ساز و كارهايي بايد در مجلس تهيه شود تا بر خود نظارت كند.

توكلي از طراحان اصلي اين طرح است.

متن كامل اين طرح به شرح زير است.

بسمه تعالي

مقدمه (دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):

سيره حكومتي پيامبر گرامي اسلام ص و حضرت علي (ع) بر مبناي عدالت، ساده زيستي و مبارزه با فساد و تبعيض استوار بوده است.
حضرت علي (ع ) به كارگزاران خويش فرموده‌اند: در كاري كه مردمان گمان تخلف بر تو مي‌برند به شفافيت، عذر خويش را براي آنان بازگو، اين كار بد گماني مردم را از تو و حكومت تو دور مي‌سازد و بر مهر بين تو و مردم مي‌افزايد. در آموزه‌هاي ديني ، وصاياي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي رهبر انقلاب نيز بر قطع پيوندهاي قدرت و ثروت در نظام اسلامي و پرهيز مسئولان از تبعيض و اموال شبهه ناك، تاكيد شده است . تجربه جهاني نيز نشان مي‌دهد كشورهايي كه در آنها درآمدها ، ثروت‌ها و هزينه هاي شخصي و حتي هداياي دريافتي ومسئولان شفاف تر و نظارت پذيرتر است، از موفقيت و كارآمدي بيشتري برخوردار هستند و نهادهاي قانونگذاري هر چه از نفوذ دولت و نهادهاي ثروت مستقل تر بوده اند بيشتر و كارآمدتر به راي دهندگان خدمت كرده‌اند. با توجه به اصول فقه سياسي اسلام، ايفاي وظايف نمايندگي به تمهيداتي نياز دارد كه سلامت خانه ملت و منزلت نمايندگان را پاس دارد بنابراين و به منظور :

1- حفظ استقلال و شان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملت

2- تامين امكانات لازم براي انجام درست و كامل وظايف نمايندگي

3- تقويت اعتماد عمومي به نمايندگان ملت و نهاد قانونگذاري

4- حفظ سلامت و منزلت خانه ملت از نفوذ و عوامل فساد انگيز

طرح يك فوريتي حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تقديم مي‌شود:

عنوان طرح: طرح نظارت مجلس شوراي اسلامي بر نمايندگان

ماده 1- هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي موظف است لوازم ايفاي وظايف نمايندگي را به شكل كامل، كارآمد، شفاف ، محاسبه پذير و دور از تجمل در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
لوازم ايفاي نمايندگي شامل مسكن، دفتر مراجعات مردمي، تسهيلات مسافرت و سركشي به حوزه هاي انتخابيه و اقصي نقاط كشور و منابع پژوهشي مي ‌باشد. تشخيص مصاديق ديگر از «لوازم ايفاي وظايف نمايندگي » به عهده هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده2 – پذيرش مديريت عامل ، عضويت در هيات مديره (موظف يا غير موظف) يا هر نوع مشاوره و يا شركت در انجام طرح پژوهشي و نظاير آن در يا براي  شركتها، موسسه‌ها، دستگاهها و نهادهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به قواي مجريه و قضائيه و نهادهاي عمومي غير دولتي است، توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
تبصره - . سمتهاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي يا تدريس در آنها  از اين حكم مستثني است

ماده 3- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موظفند تمامي منابع درآمدي مستمر و نيز دارايي‌هاي خود ، همسر و فرزندان خود را پس از تعيين اعضاء و هيات رئيسه «كميسيون حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي » ، موضوع ماده (7) اين قانون ؛ در ابتداي هر دوره نمايندگي به  اين كميسيون گزارش كنند. نمايندگان همچنين موظفند در اولين روز كاري هر سال جديد كار مجلس ، گزارش ياد شده را روزآمد كرده و به كميسيون حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي تحويل دهند .در سال آخر زمان گزارش شش ماه مانده به پايان دوره است.

تبصره : منظور از دارايي‌ها در اين ماده موجودي حسابهاي بانكي ، هر نوع املاك و مستغلات اعم از زمين، باغ ، آپارتمان، ويلا، واحدهاي تجاري ، مسكوني ، اداري ، توليدي ، و خدماتي ، سرقفلي ، حقوق و امتيازات انتفاعي ، سهام و اوراق بهادار واقع در داخل و خارج از كشور است كه تمام يا بخشي از آن متعلق به نماينده مجلس شوراي اسلامي يا همسر يا فرزندان وي باشد.

ماده 4 – كليه هزينه‌هاي سفرهاي كاري داخلي يا خارجي نمايندگان به عهده مجلس شوراي اسلامي است و هيات رئيسه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا حسب درخواست نماينده، هزينه سفر كاري نمايندگان به حوزه انتخابيه يا ديگر نقاط كشور پرداخت شود.

تبصره 1 – در صورتي كه نمايندگان جهت همراهي هيات‌هاي دولتي يا قضايي يا نظامي يا انتظامي   به سفر داخل كشور دعوت شوند، بايد قبل از اعزام، هيات‌ رييسه مجلس شوراي اسلامي را مطلع كنند هيات رييسه بعد از انجام سفر با مكاتبه با دستگاه ذيربط، هزينه‌هاي سفر و اقامت نماينده مجلس شوراي اسلامي را در وجه ذيحسابي دستگاه مربوط واريز مي‌كند.

تبصره 2 – اعزام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ماموريتهاي خارج از كشور و يا همراهي با هيات‌هاي دولتي يا قضايي يا نظامي و انتظامي  در سفرهاي خارجي صرفا با تاييد هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مجاز خواهد بود. كليه هزينه سفرهاي مشمول اين تبصره بر عهده مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و به تدبير هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي پرداخت مي‌شود.

تبصره 3 – پرداخت هزينه مسافرت نمايندگان مربوط به اين ماده مستقيما مربوط به شخص نماينده مجلس شوراي اسلامي است و به اعضاء خانواده وي تعلق نمي‌گيرد. در صورتي كه نمايندگان در سفرهاي كاري به همراهي كارشناس يا مشاوري نياز داشته باشند. هزينه‌هاي مربوط به افراد همراه نمايندگان (كه نبايد از  اعضاء خانواده‌ آنها باشند)، پس از تصويب هيات رييسه قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 4 - هرگونه قبول دعوت اشخاص، شركتها و نهادهاي دولتي (يا شركتها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است)، خصوصي ، تعاوني و حكومتي داخلي و خارجي براي سفرهاي خارجي تنها با اجازه و تصويب هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مجاز است. هزينه اين نوع سفرها نيز درصورت تصويب؛ با مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

تبصره 5 -  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاء خانواده تحت تكلف آنها در طول دوره نمايندگي اجازه ندارند دعوت اشخاص، شركتها ، موسسات ، سازمانها و نهادهاي دولتي(يا شركتها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است)، خصوصي ، تعاوني و حكومتي داخلي و خارجي براي استفاده از امكانات اقامتي و تفريحي در داخل يا خارج از كشور را بپذيرند.
هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي موظف است امكاناتي تدارك ببيند تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نيز اعضاء خانواده‌شان به طور متعارف و به دور از تجملات از امكانات و تسهيلات مناسب سياحتي و تفريحي بهره‌مند شوند.

ماده 5 -  دريافت هر گونه هديه نقدي يا غيرنقدي از اشخاص حقيقي يا حقوقي، داخلي يا خارجي، دولتي يا غيردولتي با هر مقدار و ارزش و تحت هر عنوان از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.

تبصره – هداياي متعارف بستگان و آشنايان از اين حكم مستثني است.

ماده 6 -  كليه مكاتبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (اعم از معرفي نامه جهت اشتغال يا دريافت تسهيلات يا درخواست موكلان يا رسيدگي به حوزه‌هاي انتخابيه و نظاير آن) با دستگاههاي دولتي و قضايي، شركتها، نهادها و موسسات دولتي و غيردولتي و نهادهاي وابسته به بخش عمومي بايد در «دبيرخانه متمركز مكاتبات نمايندگان» كه زير نظر هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود ثبت و از طريق اين دبيرخانه ارسال شود.

تبصره  -  دبيرخانه متمركز مكاتبات نمايندگان موظف است نامه هاي نمايندگان را به فوريت به دستگاه، شركت، نهاد يا موسسه مربوط تحويل و با پيگيري دقيق و مستمر و دراسرع وقت، پاسخ دستگاه يا شركت يا موسسه يا نهاد ذيربط را دريافت و به نماينده درخواست كننده تحويل دهد.
چنانچه پاسخ رسيده از طرف دستگاه، شركت، نهاد يا موسسه مربوط ، از نظر نماينده مكاتبه كننده قانع كننده نباشد، هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي موظف است مورد را رسيدگي و پيگيري كند.

ماده 7 – براي نظارت بر حسن اجراي اين قانون، كميسيون خاصي با عنوان «كميسيون حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي»، با اعضاء زير تشكيل مي‌شود:

1 – يكي از نواب رييس مجلس شوراي اسلامي به انتخاب هيات رييسه

2 – روساي كميسيونهاي قضايي و حقوقي و اصل 90

3 – دو نفر از روساي ديگر كميسيونها و سه نفر ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب نمايندگان مجلس

4 – يكي از ناظران  مجلس شوراي اسلامي به انتخاب هيات رئيسه

اين كميسيون موظف است ضمن دريافت و بررسي گزارش نمايندگان - موضوع ماده 3 اين قانون - بر حسن اجراي اين قانون نظارت كند.

تبصره 1- هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مي توانند اسناد و گزارش هاي مستند خود درباره موارد نقض احکام اين قانون را به كميسيون حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي ارسال کنند. اين كميسيون  بايد اسناد و گزارش هاي واصله را پذيرفته و بررسي كند.

تبصره 2 – تخلف نمايندگان از احكام اين قانون، به تشخيص و تصويب اين كميسيون براي مرتبه اول به هيات رييسه گزارش مي‌شود تا رييس مجلس به نماينده خاطي كتبا با درج در پرونده تذكر دهد.

در صورت تكرار تخلف، با راي اين كميسيون، مورد تخلف به اطلاع شوراي نگهبان قانون اساسي و رسانه‌ها مي‌رسد.

تبصره3 – در مواردي كه كميسيون به اين نتيجه برسد كه ثروت نماينده به شكلي غيرمتعارف و بدون دليل موجه افزايش يافته، مورد به رييس مجلس شوراي اسلامي گزارش مي‌شود تا قبل از انتخابات دوره بعد، پرونده  جهت اطلاع به شوراي نگهبان، و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال شود.

تبصره 4– هرگاه مسوولان اجرايي به تشخيص كميسيون حفظ منزلت در وقوع تخلف نماينده موثر بوده باشند، بالاترين مقام دستگاه مربوط جهت اداي توضيحات به اين كميسيون فراخوانده مي‌شود و در صورت قانع نشدن كميسيون، گزارش تخلف دستگاه اجرايي تهيه و با تصويب كميسيون، براي اطلاع و پيگيري نمايندگان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت مي‌شود.

اسامي امضا كنندگان طرح مذكور:

محمد ابراهيم نكونام (خوانسار و گلپايگان)- احمد توكلي (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)- الياس نادران (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر) - حسن نوروزي (رباط كريم )-سيد علي ادياني (قائم شهر )- علي كريمي فيروزجايي (بابل)-  مرتضي آقا تهراني (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر) - عليرضا سليمي (محلات و دليجان)-  محمد سقايي (استهبان و ني‌ريز)-  علي لاريجاني (قم )- محمدحسين فرهنگي(تبريز) – اميدواررضايي (مسجد سليمان )- سيد حسين ذوالانوار(شيراز) – عليرضا زاكاني (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)- نادر قاضي پور (اروميه ) – حسين نجابت (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)-سيد يونس موسوي (فيروزآباد، قيرو كازرين )- سيد احمد دستغيب«علي اصغر»(شيراز )- علي اصغر زارعي (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)- محمد قسيم عثماني (بوكان ) -سيد حسين هاشمي (ميانه )- حميدرضا فولادگر(اصفهان )- حسين ابراهيمي (بيرجند و درميان )- مصطفي كواكبيان (سمنان و مهديشهر )-  حسيني صدر (خوي و چايپاره ) – عباسعلي نورا (زابل )- محمدرضا تابش (اردكان )-  سيد كاظم دلخوش( صومعه سرا )- حسن تاميني (رشت )-عباس رجايي (اراك ، كميجان )-  زهره الهيان (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)- فاطمه آجرلو(كرج)-  محمدحسن دوگاني (فسا)- اسدا... عباسي (رودسر و املش )-  طيبه صفايي (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)-  نيره اخوان بيطرف (اصفهان )-لاله افتخاري (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)- جمشيد انصاري (زنجان، طارم ) – انوشيروان محسني (نوشهر و چالوس)-  امين حسين رحيمي (ملاير )- محمد علي رضايي (تربت حيدريه )- محسن نريمان (بابل)-  غلامرضا اسداللهي (تربت جام و تايباد)- حسن كامران(اصفهان )-  روح الله حسينيان (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)- سيد مصطفي طباطبايي نژاد (اردستان )- محمد دهقان (چناران و طرقبه )-  سروري (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)- مطهري (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)-  اکبرنژاد (تبريز)- سعادت (نجف آباد)- فدايي (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)- کوچک نژاد (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)- مصباحي مقدم (تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر)- خباز (کاشمر)- اکبري (قائم شهر)- سيدحسين دهدشتي (آبادان)- حسين سبحاني نيا (نيشابور)

اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
کروناویروس جهش تولید مناجات شعبانیه تفاوت متانول با اتانول وام کرونا