بازدید 4389

جزئیاتی از وصول چک‌های عادی و رمزدار

از ۲۵۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در آذر ماه امسال ۶۳.۳ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که  ۳۶.۷ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۱۰۳۲۱۳۳
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۶ 03 February 2021

از ۲۵۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در آذر ماه امسال ۶۳.۳ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که  ۳۶.۷ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایسنا، مجموع چک‌های مبادله شده در آذر سالجاری به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره رسید که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، رمرزدار و... را تشکیل می‌دهد.

جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده معادل ۹.۱ هزار فقره وصول شده که از این تعداد حدود ۸.۶ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمز دار بوده است بنابراین، در کل کشور ۹۴.۶ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۵.۴ درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۲۵۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور معادل ۱۶۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و ۹۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۶۳.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۳۶.۷ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در آذرماه امسال در کـل کشـور حـدود ۴۸۷ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۹۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۵ و ۱۷.۸ درصد کاهش داشته است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۱۵۴ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۵۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۸.۴ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۱. درصـد)، اصفهان (۹.۹ درصد) و خراسان رضوی (۷.۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بوده‌اند.

همچنــین ۷۱ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۶۱.۱ درصــد)، اصفهان (۵.۵ درصد) و خراسان رضوی (۴.۴ درصد) وصول شده است.

گفتنی است؛ چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده و یا حامل آن بوده و یا چک در وجه شخصی معین و یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.


علاوه براین، چک‌های رمزدار چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک و یا شعب آن و همچنین می‌توانند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب منتخب
# برنامه هفتم توسعه # اردوغان # اسدالله اسدی # حقآبه هیرمند # حج 1402 # انتخابات ترکیه 2023
آخرین اخبار
وب گردی