ضعف فرهنگی

برچسب: ضعف فرهنگی
احساس ضعف می کند به دنبال کسی می گردد تا... غرور ایرانی است یا ضعف کشور افغانستان یا اینکه نمی...
کد خبر: ۳۷۷۹۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv