شورای شهر تهران

 

کلیات


شورای شهر مجلسی است محلی که در سطخ شهرهای کشور با رأی مستقیم مردم نمایندگان آن انتخاب می شوند؛ مجلسی که وظیفه اصلی اعضای آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

 

 

شورای شهر در قانون اساسی


بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.

 

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر


بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

 

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر


بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

مشارکت مردمی و شورای شهر


توجه به ایجاد و تـوسعۀسـازمان‌های محلّی یکی از مشخصات قرن حاضر است. اگرچه نمی‌توان خاستگاه این حکومت‌ها را به کشور یا ملّت خاصی نسبت داد، آنـچه مـسلم است، حکومت‌های محلی سابقه و قدمت نسبتا زیادی دارند. در مورد حکومت محلّی تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت که با وجود کثرت و تنوع تعاریف، نقاط مـشترک بـسیاری در آنـ‌ها به چشم می‌خورد.

طبق تعریف سازمان ملل متحد، واژۀحکومت مـحلی بـه تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که با قانون ایجاد شـده و کـنترل اساسی امور محلّی همچون قدرت وضـع مـالیات را در دست دارد و هـیأت اداره کننده (حکومتی) چنین مـوجودیتی به صورت محلّی انتخاب می‌گردد.

در ایـران، بانیان مشروطیت به اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی واقـف بـودند و علاقه آنان به پی ریزی سازمان‌های مـحلی از تصویب قوانین مربوط بـه ایـجاد و توسعه چنین سازمان‌هایی در دور اول مـجلس بـه خوبی نمایان است. تا جایی که که در حدود دو سوم قوانینی که در دوره تقنینیه اول تصویب گردید مـربوط بـه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بـلدیه بـود. قانون اسـاسی جمهوری اسلامی نیز اهمیت بـسیاری بـرای سازمان‌های محلّی و مشارکت مـردم در امـور کشور قائل شده است، به گونه‌ای که در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها»، در اصول یکصد تا یکصد و شـشم، اهداف، نحوۀ تـشکیل و حدود اختیارات شورا‌ها را ذکر کرده است.

اگرچه مـشارکت مـردم در ابعاد مـختلف فـرهنگی، اجتماعی و... بـه صورت غیر رسمی و از دیـرباز به عنوان یک سنّت حسنه در کشورمان وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به اشکال مختلف و متنابهی ظـهور مـی یافته است؛ اما علیرغم همۀاین مطالب در کـشورمان (در گـذشته) به لحـاظ وجـود سـاختار سیاسی متمرکز و بـعضا حـکومت‌های غیر مردمی، بهای چندانی به این سازمان‌ها داده نشده است؛ بنابراین مشارکت مردم در امور محلّی نیز وجود نداشته است.

بعد از انقلاب اسلامی و مـردمی شـدن نـظام حکومتی، به حق ملّت‌ها در اداره جامعه بهای بیشتری داده شـده اسـت و بـسیاری از امـور تـوسط رای مـردم تعیین می‌شود. در همین زمینه با انجام انتخابات شورا‌ها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گام مهمی در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شد. شورا‌ها تبلور حـضور مردم، دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیاز‌ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده اند. فلسفه آن بر پایۀمحدودیت توان، فکر و اندیشه دستگاه‌های اجایی و محدودیت حیطه عمل، خلاء مدیریتی و اصلاح ساختار مدیریتی است.

 

شورای اسلامی شهر تهران


 شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، شورایی مرکب از ۲۱ نفر است که با رأی مردم شهر‌های تهران،  ری و تجریش، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.  کمیته حمل و نقل و ترافیک از جمله کمیته‌های شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش می‌باشد. نام این شورا تا دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بود. در حال حاضر ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران واقع شده است.

در سه دوره اول، این شورا دارای ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل بود، اما در دور چهارم تعداد اعضا به ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی‌البدل افزایش یافت.  هیئت رئیسه شورا شامل رئیس، نایب رئیس، دو نفر منشی و سخنگو می‌باشد. در نخستین دوره، آقای عبدالله نوری، و در دوره‌های دوم، سوم و چهارم آقای مهدی چمران ریاست این شورا را برعهده داشت؛ به استثنای سال نخست از دوره چهارم، که احمد مسجدجامعی ریاست آن را بر عهده داشت. در سال چهارم از دوره چهارم مهدی چمران رئیس و مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره پنجم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران شد.

طبق نتایج نظرسنجی ایسپا، ۳۱٫۸ درصد شهروندان تهرانی معتقدند آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم (جدید)، بهتر خواهد شد، ۴۰٫۶ درصد آن‌ها گفته‌اند تغییر چندانی نخواهد کرد و ۲۱٫۱ درصد دیگر شهروندان نیز بر این نظر هستند که آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم بدتر خواهد شد. ۶٫۵درصد نیز پاسخ ندانند.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

 

اعضای شورای شهر تهران در دوره پنجم


اسامی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم به شرح زیر است:

1-محسن هاشمی رفسنجانی رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲- سید ابراهیم امینی نایب رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۳ -علی اعطا سخنگو لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۴ -زهرا نژادبهرام منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۵ -بهاره آروین منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۶ -محمدجواد حق‌شناس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۷ -مرتضی الویری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره اول
۸ -افشین حبیب‌زاده لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۹ -آرش حسینی میلانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۰- حسن خلیل‌آبادی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۱ -احمد مسجدجامعی لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره سوم و چهارم
۱۲ -زهرا صدراعظم نوری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۳ -محمد سالاری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره چهارم
۱۴ -حسن رسولی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۵ -ناهید خداکرمی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۶- مجید فراهانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۷ -شهربانو امانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۸ -محمود میرلوحی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۹ -الهام فخاری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۰ -محمد علیخانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۱ -حجت نظری

شورای شهر تهران

برچسب: شورای شهر تهران
رئیس شورای شهر بار دیگر به ماجرای زیست شبانه واکنش... به گزارش خبرآنلاین طرح زیست شبانه در تهران باز هم... با واکنش رئیس شورای شهر مواجه شد محسن هاشمی پیش... انتقاد کنند که موضوعات طرح شده در شورای شهر را...
کد خبر: ۹۰۶۳۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به موافقت... گزارش « تابناک» زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای... شهر تهران در گفت وگو با فارس در ارتباط با... فاطمی میدان قدس تجریش صادقیه نازی آباد و تهرانپارس اجرا...
کد خبر: ۹۰۴۴۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰


اشکالاتی که موجب شد یک هیأت رئیسه شورای شهر تهران... الزام شهرداری به تهیه لایحه متناسب با هدف طرح با...
شهری بود سازه ای که از دلایل فروریختن آن عدم... بود اصولی که در ابعاد بزرگتر در جای جای شهر... و هولناک تر در تهران خودنمایی می کند در شهری... در ایستگاه های آتش نشانی شهر موجود نیست بلایی که...
کد خبر: ۹۰۴۲۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از واریز... ۴۰۰ هزار تومان به حقوق مدیران شهرداری بابت ایاب و... حاجتی - عضو شورای شهر شیراز گفت به نظر می... رسد می بایست هر چه سریع تر شورای عالی استان...
کد خبر: ۹۰۴۱۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


پافشاری بریک تصمیم اشتباه
دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران...
به گزارش تیترشهر دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل... شورای شهر تهران گفت به جای پافشاری بریک تصمیم اشتباه... اشتباه در حوزه حمل و نقل بزرگترین عارضه برای شهر... و بدهکاری به شهروندان است اینکه به اشتباه از همه...
کد خبر: ۹۰۳۰۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


عضو شورای شهر خطاب به مسئولان شهرداری تهران:
با توجه به شرایط شهر تهران در این شهر می... در سطح معابر شهری که خطرهای فراوانی در کمین دوچرخه...
ضروریات این مساله به شهروندان به گزارش « تابناک» این... تعداد خودرو ها در سطح شهرها هستیم خودرو هایی که... شهرداری مدتهاست در شعارهایشان توجه به حمل و نقل عمومی... تاکسی اخبار تکراری حوزه شهری در کشورمان محسوب می شوند...
کد خبر: ۹۰۳۰۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


اعضای کمیسیون حمل ونقل و عمران شورای شهر تهران در... اردیبهشت ماه بود که اعضای شورای شهر تهران در بازدید... اضافه خواهد شد تا بار ترافیکی توزیع شود مردم تهران... کنند رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران اظهار کرد...
کد خبر: ۹۰۲۵۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰


رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «تابناک»؛
قرار نیست دیگر گریبان باغی را در تهران بگیرد شورای... شهر تهران مجوز نابودی ۶۲ باغ بزرگ در پایتخت را...
تاراج فضای سبز تهران بحث تازه ای نیست تا جایی... مثل مصوبه مشهور به « برج باغ» در شورای شهر... تهران که بنا بر آن شرایطی فراهم شد تا صاحبان... باغات تهران آب بروند و کمتر شوند به گزارش «...
کد خبر: ۹۰۲۳۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰


قوانینی که نبودشان دست پارلمان محلی را برای نظارت بسته است
به گفته کارشناسان شوراهای شهر به لحاظ قانونی ابزار نظارتی... دقیقی بر روی فعالیت شهرداری ها ندارند یکی از انتقادات... جدی کاندیدهای شورای پنجم به شورای چهارمی ها ضعف در... نظارتشان بود آن ها معتقد بودند که تخلفات شهرداری به...
یکی از انتقادات جدی کاندیدهای شورای پنجم به شورای... که تخلفات شهرداری به دلیل عدم نظارت و گاهی هم... از تیترشهر البته این دیدگاه به مرور زمان و با... ورود آن ها به شورای شهر تهران تا حدود زیادی...
کد خبر: ۹۰۱۵۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


دبیر کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران از... مصوب شورای اسلامی شهر تهران - که مورد تأیید فرمانداری... اشاره به اینکه کارشناسان شورای اسلامی شهر تهران تک به... و نقل شورای اسلامی شهر تهران آماده است خاطر نشان...
کد خبر: ۹۰۱۲۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳


رییس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی... شهر تهران گفت با نوجه به اقدامات مدیریت شهری و... تهران مهمان ناخوانده ای داشت که هر روز شهروندان را... شهر تهران طغیان پیدا کرده بود و از مهمترین دلایل...
کد خبر: ۹۰۰۶۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در مورد وضعیت خطرناک... هر چه سریعتر شهرداری اقدامات لازم در این زمینه را... حال این موضوع شود افزود شهرداری تهران میتواند براساس بند... 55 قانون شهرداری ها به ایمن سازی سقف بازار ورود...
کد خبر: ۸۹۹۸۸۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


رئیس شورای شهر تهران گفت از ابتدا قرار نبود پل... از پایان جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در... پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص زمان برگزاری انتخابات شورایاری... های مختلف معمول است رئیس شورای شهر تهران در پاسخ...
کد خبر: ۸۹۹۱۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نسبت به بی... توجهی شهردار به تذکر نحوه تعدیل نیرو در شهرداری تذکر... به سمت طرح سوال از شهردار بروم به گزارش مهر... حسن خلیل آبادی امروز صبح در صحن شورای شهر تهران...
کد خبر: ۸۹۹۰۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


عضو شورای اسلامی شهر تهران از جمع آوری پل گیشا... حبیب زاده در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران در... بازسازی سایر پل های فلزی نیز گفت شهرداری تهران به... برعهده دارد عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به...
کد خبر: ۸۹۸۶۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲


عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت شورای... پنجم نسبت به شورایاران بی مهری کرده است به گزارش... مهر دو فوریت طرح اصلاح سه ماده از اساسنامه شورایاری... ها در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران مطرح و...
کد خبر: ۸۹۸۶۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲


طرئیس شورای شهر تهران از دولت به خاطر لایحه مالیات... خود در جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه... در این ایام بررسی لایحه ارزش افزوده در مجلس شورای... پایدار مدیریت شهری را نوعی از مالیات دانسته تا به...
کد خبر: ۸۹۸۶۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲


رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران نسبت به عدم توجه... به مدیریت و راهبری مسئولیت پذیری سازمانی در شهر تهران... و عدم اجرای نظام نامه مصوبه شورای شهر به شهرداری... روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به شهرداری...
کد خبر: ۸۹۸۶۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲


احمد مسجدجامعی گفت احداث موزه تهران مصوبه شورای شهر دارد... اگر قرار است موزه تازه ای در تهران احداث شود... احمد مسجدجامعی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در... دولت به شهردار تهران در خصوص راه اندازی موزه صنعت...
کد خبر: ۸۹۸۶۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲


رئیس کمیسیون حمل و نقل شهر تهران با بیان اینکه... جلسه شورای شهر تهران در ارتباط با نرخ کرایه های... کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اظهار داشت برچسب...
کد خبر: ۸۹۸۵۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv