در مورد فقرزدایی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۱۰۸۴۹۲۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۹


مبانی مهم «حقوق فقرزدایی» در کلام یک مرجع تقلید
کد خبر: ۱۰۸۲۰۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲


توسط یک پژوهشگر حوزه حقوق فقرزدایی مطرح شد
گزارش « تابناک» امروزه تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی از... در مورد تعهدات دولت در خصوص فقرزدایی و رفع محرومیت... دو ارزش دولت به عنوان بزرگترین نهادحقوقی متولی فقرزدایی موظف... ببرد فقرزدایی از سوی دولت نه به عنوان لطفی ازسوی...
کد خبر: ۱۰۵۱۸۹۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴


سیاست های فقرزدایی در ایران مسبوق به سابقه است اما... دردولت های مختلف فارغ از ویژگیهای جامعه برای فقرزدایی صرفا... نمودن ابعاد پیچیده فقرزدایی در نظر می گیرند در این... ریشه های فقر و راهکارهای تخصصی فقرزدایی موجب می شودکه...
کد خبر: ۱۰۳۶۰۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


نتیجه این اتفاق برنامه فقرزدایی در این استان یک ماه...
کد خبر: ۱۰۱۶۹۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


های فقرزدایی در نظام قانونگذاری پرداخت مدیرعامل موسسه توسعه حقوق... فقرزدایی در این نشست که ۲۸ مهر با عنوان «... فقر و فقرزدایی در نظام تقنینی کشور» به همت انجمن... قوانین شفاف را چهار بایسته نظام تقنینی در حوزه فقرزدایی...
کد خبر: ۱۰۱۱۳۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


گفت مردم را به قیام برای فقرزدایی وادار کنید یعنی...
باید فقرزدایی هدف باشد نه فقیرزدایی شما اگر فقر را... در آن روستا فقیر پیدا بشود لذا باید هدف فقرزدایی... باشد فقرزدایی یعنی وقتی شما می روید در یک محلی... راه بیفتند و اصل پول را مجددا برگردانند فقرزدایی بدون...
کد خبر: ۹۸۹۳۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


نباید خدشه دار شود و باید فقرزدایی انجام شود رئیس...
کد خبر: ۹۸۲۰۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


و حقوق فقرزدایی پرداخته است باید خاطرنشان کرد که «...
کد خبر: ۹۷۷۶۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲


سیدحسن خمینی:
از جامعه کَند کسی که گام در جهت فقرزدایی بر...
کد خبر: ۹۲۰۹۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۸


فوتو نیوز «تابناک»؛
کد خبر: ۷۹۷۲۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv