شهید جابر سبحانی

برچسب: شهید جابر سبحانی
شهیدی که روز ۲۲ بهمن آسمانی شد...
که جابر سبحانی هم یکی از آنها بود جوان تازه... و تا آخرین لحظه میدان را خالی نکرد شهید جابر... سبحانی یکی از قهرمانان شجاع و انقلابی ایران است دقایقی... با صدیقه عین الهی درباره شهید صحبت کردیم و همسر...
کد خبر: ۷۷۳۷۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv