کردار نیک

برچسب: کردار نیک
گرایانه نیکخواهی نیکوکاری مهرورزی جوانمردی دادگرایی و ظلم ستیزی است... و تحلیل آن ها پرداخته می شود ۱ نیکخواهی و... نیکوکاری ستوده تر آن کس بود در جهان که نیکش... بوَد آشکار و نهان ستایش نیکی و نیکوکاری و نکوهش...
کد خبر: ۸۹۹۶۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


« هورشت» یا همان کردار نیک گفتار نیک و رفتار... نیک و پرستش اهورامزدا خدای یگانه استوار است اما کیفیت... جلوی سدره کیسه کار نیک است و نشانگر آنکه کردارهای... نیک در جان انسان جمع می شوند کیسه پشت نیز...
کد خبر: ۷۷۰۰۷۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv