در مورد حقوق بشر در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


حقوق بشر مفهومی است عقلی که احترام به آن به‌عهده‌ی خود انسان واگذار شده و هرگاه به کمک تربیت اخلاقی در قلوب عموم افراد بشر جای گیرد و مورد عمل همگانی واقع شود و به‌صورت یک اعتقاد و سنت جهانی درآید، علت و فلسفه وجودی این حقوق که به علت وجودی خود انسان وابسته است محقق می‌گردد.
مفهوم: این حقوق، نظیر سایر حقوق و وظایف اجتماعی، اخلاقی و سیاسی یک مفهوم صرفا ذهنی و فلسفی است و تحقق خارجی آن مستلزم شرایطی است که در ذیل بیان می‌شود.
عقلی: این اصول بر اساس حقایق علمی مربوط به طبیعت انسان و تحلیل عقلی به‌دست می‌آید و لذا نه فقط از منافع نوعی افراد بشر استنباط می‌شود، بلکه تحقق و پیشرفت جامعه‌ی انسانی به آن بستگی دارد. ضمنا در عصر خرد و استدلال عقلی، این پرسش جای ندارد که آیا انسان به خودی خود به‌وجود آمده یا آفریدگاری داشته است. در حقیقت حقوق بشر به معنای رایج امروزی که بیشتر محصول تمدن جدید و عمدتا به پیش‌کسوتی کشور‌های غربی تدوین گردیده است، از آنجا که توسط سازمان ملل متحد تصویب و مورد شناسایی کلیه‌ی کشور‌های عضو آن سازمان است و دست‌ کم رسما مورد پذیرش عموم جهانیان است. بررسی مبانی فلسفی حقوق بشر معاصر، ابتدا مستلزم مروری است بر مواد اولیه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. ضمنا باید در نظر گرفت که اعلامیه‌ی مذکور تنها سند حقوق بشر معاصر نیست و در این خصوص باید چند میثاق، کنوانسیون، پروتکل و نظام مکمل دیگری نیز در نظر گرفته شوند، ازجمله:

منشور سازمان ملل متحد.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی.
نخستین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
کنوانسیون منع و مجازات کشتار‌های جمعی (ژنوسید).
کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی.
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار با مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده.
کنوانسیون حقوق کودک.
کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های ژنو در مورد حقوق بشردوستانه و جنگ‌های غیر بین‌الملل.

 

چگونگی ایجاد منشور حقوق بشر


بیست سال قبل در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۸۴۸ (۸ آذر ماه ۱۳۲۷) مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را تصویب کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال ۱۹۶۸ میلادی را به‌اتفاق آرا سال بین‌المللی حقوق بشر تعیین کرده است. در زمان هیتلر که نژادپرستی و تعصب مسلکی خود را علیه حقوق بشر آلمان و سایر کشور‌ها و علیه اصول «آزادی برابری و برادری» سوق داد و زمانی که تجاوز‌های او دنیا را گرفتار یک جنگ جدید همگانی کرد، کنفرانس سانفرانسیسکو که برای طرح منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ دعوت شده بود به‌اتفاق آرا این نظریه را تأیید کرد و دولت‌ها مجبور شدند بر اثر فشار افکار عمومی به علت تجاوزات هیتلر نه فقط مرتکبین جنایات جنگی و جنایات ضدبشریت را محاکمه و مجازات کنند بلکه رسما تعهد کنند یک اعلامیه‌ی بین‌الملل حقوق تدوین کنند.

بدین منظور هیئت مخصوصی در سازمان ملل متحد به نام کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۶ به حکم ماده‌ی ۶۸ منشور ملل متحد تأسیس شد و به این کمیسیون که مأمور توسعه و ترویج حقوق بشر به‌طور کلی بود، تکلیف شد که مقدم بر هر کاری، طرحی برای منشور حقوق بشر تهیه و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم کند. یک هیئت تحریریه هشت نفری به (پروفسور کاسن) تکلیف کرد که طرح مقدماتی اعلامیه را بر اساس مدارک و مأخذی که پروفسور جان. اف. همفری و پروفسور امیل ژیرو جمع‌آوری کرده و پیشنهاد‌هایی که بعضی دولت‌ها تقدیم داشته بودند، تهیه نماید. در دومین اجلاس کمیسیون حقوق بشر که در سال ۱۹۴۷ در ژنو در ماه نوامبر منعقد گردید تصمیم قطعی اتخاذ شد که منشور آینده‌ی حقوق بشر در سه بخش تدوین بشود از این قرار: یک اعلامیه‌ی مرکزی، یک میثاق الزام‌آور و تدابیر اجرایی، یعنی از لحاظ بین‌المللی طرق یا شیوه‌ای که کشور ما تعهدات خود را به‌موجب میثاق به‌موقع اجرا بگذارند. دوره‌ی سوم اجلاس حقوق بشر در بهار سال ۱۹۴۸ مرحله‌ی قاطع و واقعی بود. در آن زمان بود که دیباچه و مواد نهایی اعلامیه را با توجه به نظریات کمیسیون در خصوص مقام زن تصویب نمود و از همه مهم‌تر اینکه کمیسیون تصمیم اتخاذ گرفت که نسبت به دو نوع حقوق ذیل به‌طور تساوی اهمیت قائل شود.

حقوق مدنی و سیاسی از یک طرف و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از طرف دیگر و نیز در ماده‌ی ۲۲ اعلامیه تصریح کرد که تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متفرع است بر سازمان و منابع هر کشوری و همچنین بر همکاری بین‌الملل کشورها.توجیه حقوق بشر


در دکترین حقوق بشر دو ادعای اساسی و در عین حال متمایز وجود دارد که به توجیه نیاز دارند. ادعای نخست آن است که حق‌ها به انسان‌ها تعلق دارند و باور دوم آن است که انسان‌ها «حق» دارند. در برداشت نخست بر این ایده و انگار مبینی است که تنها انسان است که به خودی خود و به صرف انسان بودنش دارای اهمیت اخلاقی است. موضوع پیچیده‌تر دیگر آن است که گستره‌ی بشر در اصطلاح حقوق بشر، غالبا شفاف و روشن نیست. ممکن است برخی حق‌ها، بی هیچ قید و شرطی به تمام بشریت تعمیم داده شوند. به‌عنوان مثال حق بر شکنجه نشدن می‌تواند و معمولا اینگونه است، که حق همه‌ی انسان‌ها، صرف‌نظر از شرایط‌شان، دانسته شود، اما حق‌های دیگری که از آن‌ها نیز به‌عنوان حقوق بشر یاد می‌شود ممکن است برای همه‌ی کسانی که از نقطه‌نظر زیست‌شناسی، انسان به شمار می‌آیند مورد ادعا قرار نگیرد. پاره‌ای از حق‌هایی که به موجودات بشری نسبت داده می‌شود، منطقا، تنها به انسان‌هایی تعلق می‌گیرد که از استعداد و توانایی لازم برخوردار باشند. این نکته، همان دلیلی است که چرا برخی نظریه‌پردازان حقوق بشر، ترجیح می‌دهند به‌جای حقوق بشر از حقوق اشخاص سخن به میان آورند. در غالب موارد این محدودیت‌های ضمنی وارد شده بر گستره‌ی «بشر» در حقوق بشر، بحث‌برانگیز نیست، اما در مواردی همچون مباحثات راجع به سقط جنین و حق حیات، محدودیت‌ها می‌تواند به‌طور جدی، مناقشه‌برانگیز باشد. باور دوم آن است که برخی از حقوق‌هایی که به انسان‌ها نسبت داده می‌شود نیز می‌توانند به موجودات دیگر هم نسبت داده شود. به بیان دیگر، بعضی از حق‌ها، منطقا نمی‌توانند به غیر نوع انسان تسری داده شوند. به عنوان مثال حق بر عدم برخورد بی‌رحمانه می‌تواند به تمام موجودات دارای احساس تعمیم داده شود؛ بنابراین لازم نیست که تمام حق‌هایی که جزء حقوق بشر هستند، مرتبط با انسان‌ها باشند.

 

در مورد حقوق بشر در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

از مرکز پایش ستاد حقوق بشر دادگاه تجدیدنظر در جزیره... حقوق بشر با قابل قبول دانستن ادعاهای آنها اینگونه ادعاها... تجارت برده و برده داری به عنوان جنایت علیه بشریت... حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است...
کد خبر: ۱۱۰۱۳۲۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶


در الحسکه
در پایان بیانیه خود از سازمان های بشردوستانه و سازمان... عبدالرحمن» مدیر دیده بان حقوق بشر سوریه به اسکای نیوز...
کد خبر: ۱۱۰۰۵۶۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲


حقوق بشر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان... گفت پرونده شهادت سردار سلیمانی به صورت حقوقی باز شده... که آیا امکان رجوع به نهادهای حقوقی بین المللی یا... حقوق بشر به تشکیل چهار پرونده حقوقی در خصوص ترور...
کد خبر: ۱۰۹۸۹۵۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۴


معاون امور بین الملل قوه قضائیه عنوان کرد:
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق... بشر جمهوری اسلامی ایران از آمادگی آموزش و انتقال تجربیات...
ستاد حقوق بشر دکتر « کاظم غریب آبادی» عصر چهارشنبه... ارسال کمک های بشردوستانه نیز به ملت مظلوم این کشور... گرفته شد دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد با وجود... های مردم نهاد در سازمان های بین المللی حقوق پایمال...
کد خبر: ۱۰۹۸۷۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲


یک سازمان حقوق بشری ضمن تاکید بر کارنامه سیاه حقوق... بشری در عربستان گزارشی در خصوص سرنوشت ده ها افراد...
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم سازمان حقوق بشر... به نقل از این سازمان حقوق بشری نوشت که مقامات... کرد این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که مقامات سعودی... طوری که پرونده حقوق بشر همچنان رو به وخامت است...
کد خبر: ۱۰۹۷۹۵۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹


کاظم غریب آبادی معاون بین الملل و حقوق بشر قوه... قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با...
کد خبر: ۱۰۹۶۹۵۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴


که انگلیس به هیچ عنوان به حقوق بشر اهمیت نمی...
حقوق بشر اهمیت نمی دهد و تنها قادر است به... بلکه در مورد نقض حقوق بشر در اوکراین و کشورهای... خارجه انگلیس نشان می دهد که لندن به حقوق بشر...
کد خبر: ۱۰۹۴۷۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۲


نیرو های امنیتی به موازین حقوق بشر و حمایت از...
کد خبر: ۱۰۹۴۶۵۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱


غریب آبادی
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت همه ایرانیان مقیم...
به گزارش تابناک کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق... بشر قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه... ستاد حقوق بشر از برگزاری جلسه روز گذشته ستاد حقوق... بشر با وزارت خارجه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات...
کد خبر: ۱۰۹۴۳۴۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹


رییس کمیسیون حقوقی و نماینده مردم شهرستان های شرقی استان...
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره... حل مشکلات جامعه ما از این مسیر نیست حقوق بشر... ابزار دست غرب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در... حقوق بشر گفت اروپایی ها که جنگ های اول و...
کد خبر: ۱۰۹۴۲۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸


دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به اعلام خبر وزیر...
از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر کاظم غریب آبادی... معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق... بشر در واکنش به اعلام خبر وزیر کشور فرانسه مبنی... غربی تروریست ها در ایران مدافعان حقوق بشر هستند و...
کد خبر: ۱۰۹۳۹۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷


دو نهاد فعال در زمینه حقوق بشر از جنایات نیرو...
عربی۲۱ عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیرو... فرار کند دفتر هماهنگی حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام... نهاد حقوق بشری از مقامات اتیوپی خواستند که حملات علیه...
کد خبر: ۱۰۹۳۹۴۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷


دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی...
حقوق بشر دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به قطعنامه... داشت حقوق بشر یک پدیده بسیار مقدسی به ویژه برای... معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری... ایران حقوق ملت به خوبی تبیین شده است افزود جمهوری...
کد خبر: ۱۰۹۳۶۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۶


ستاد حقوق بشر کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل... قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران... داشت حقوق بشر یک پدیده بسیار مقدسی به ویژه برای... معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری...
کد خبر: ۱۰۹۳۶۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۶


معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق... بشر از دولت کانادا خواست تا قانون ایالت کبک در...
ستاد حقوق بشر کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل... قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار توییتی...
کد خبر: ۱۰۹۳۵۹۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۶


فوتو نیوز
کد خبر: ۱۰۹۳۵۴۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۵


معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق... بشر جمهوری اسلامی با مقایسه نحوه اداره زندان های کشورمان...
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق... بشر جمهوری اسلامی با حضور در سازمان زندان ها به... نشست زندان ها در شرایط متناسب با شاخصه های حقوق... بشری هستند در ابتدای این دیدار غریب آبادی با مقایسه...
کد خبر: ۱۰۹۳۳۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴


مخالف است او گفت که ژاپن همچنین نگران وضعیت حقوق... بشر در هنگ کنگ و منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور...
کد خبر: ۱۰۹۲۶۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۱


بیشترین جست و جو‌های ایرانیان در گوگل در ۴۸ ساعت گذشته
جهانی حقوق بشر سردار آزمون پیست آبعلی برف دارد مذاکرات...
« روز جهانی حقوق بشر» « سردار آزمون» « پیست... آن ها بودند روز جهانی حقوق بشر همه ساله دهم... سپتامبر روز جهانی حقوق بشر است و در این تاریخ... حقوق بشر گرامی داشته می شود همین موضوع حالا که...
کد خبر: ۱۰۹۲۲۷۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۹


دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت بزودی فهرست... حقوق بشر که توسط ایران تحریم می شوند منتشر خواهد...
ستاد حقوق بشر غریب آبادی به دنبال تحریم اخیر برخی... اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط آمریکا و به بهانه... های واهی نقض حقوق بشر افزود این اقدام آمریکا در... دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت رژیمی که...
کد خبر: ۱۰۹۲۱۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv