در مورد لعیا جنیدی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


لعیا جنیدی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و معاون حقوق رئیس جمهور ایران در دولت دوازدهم است. جنیدی دکترای حقوق خصوصی دارد و در در دولت دوازدهم جایگزین مجید انصاری در این سمت شد.

Image result for ‫لعیا جنیدی + تابناک‬‎

تحصیلات و سوابق علمی


«لعیا جنیدی» استاد دانشگاه و وکیل دادگستری است. او شاگرد اساتیدی چون دکتر ناصر کاتوزیان، محمد علی الماسی، محمد حسین صفایی بوده است. وی درجات کارشناسی حقوق قضایی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی خود در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با رتبه اول کسب کرد.

زمینه‌ی تخصصی جنیدی حقوق تجارت و داوری است و با زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه نیز آشناست. در سال‌های ۸۱ و ۸۲ در دوره تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد (معادل فوق دکتری) بورس تحصیلی خود را گذراند.

 

سوابق اجرای


جنیدی درسال ۱۳۹۲ طی حکمی از سوی نصیری قیداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری به سمت مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری منصوب شد و ۱۳۸۶ عهده‌دار این سمت بود.  جنیدی اکنون عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تهران هست و ﺭﺍﻫﻨﻤﺎیی ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ، ﺩﺍﻭﺭﻳ ﻬﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠلی ﻭ مﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی را بر عهده داشته‌است.پیشینه تحصیلی، علمی و حرفه‌ای


جنیدی درجه کارشناسی حقوق قضایی خود را در سال ۱۳۶۸از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻی و اسلامی خود را در سال ۱۳۷۳از دانشگاه تهران، دکتری تخصصی خود را در سال 1379 از دانشگاه تهران و نیز -فوق دکتری، حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی خود را در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه هاروارد گرفت.ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻐﻠی ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍی


ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ از سال 1379 تا کنون، وﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳک ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٧٨ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗی ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎی ﻧﻔﺘی، ﮔﺎﺯی، ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤی، ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫی، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟی ﻭ. ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭی، ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی از جمله سوابق شغلی او است.

 

 			 				 					درخواست دیدار خانم معاون با رئیس دستگاه قضا


ﻛﺘﺐ تألیفی


جنیدی در طول فعالیت علمی خود کتاب هایی چون ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭی‌های ﺗﺠﺎﺭی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ١٣٧٦، ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳی ﺗﻄﺒﻴﻘی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﻭﺭی ﺗﺠﺎﺭی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٧٨، ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ. ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻏﻤﺎﻣی، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷی ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔی، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٨٠ ﻭ. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎﭖ ﺁﻥ ﺩﺭ ١٣٨١، ﺍﺟﺮﺍی ﺁﺭﺍی ﺩﺍﻭﺭی ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧی ﺧﺎﺭﺟی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ. ﭘﮋﻭﻫﺸی ﺣﻘﻮﻗی ﺷﻬﺮ ﺩﺍﻧﺶ ١٣٨١ ﻭ. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎﭖ ﺁﻥ ﺩﺭ ١٣٨٧، آﺯﺍﺩی ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ. ﺑﻴﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ. ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ. ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٨٢و ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭک،١٣٨٣ (۲۰۰۴) را به رشته تحریر درآورده است.

در مورد لعیا جنیدی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

های دولتی کشور با دکتر لعیا جنیدی معاون امور حقوقی...
های دولتی کشور با دکتر لعیا جنیدی معاون امور حقوقی... ریزی سازمان سمت حاضر بودند در جلسه مذکور لعیا جنیدی... از خانم جنیدی درخواست شد با توجه به تجارب و... دکتر جنیدی ضمن تأیید مباحث مطروحه در خصوص مطالبات کارمندان...
کد خبر: ۹۶۳۴۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


منع قانونی برای کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری نیست
به گزارش تابناک به نقل از فارس لعیا جنیدی معاون... برای فرزند خود تلاش می کرد به گفته جنیدی قانون... است جنیدی با اشاره به آماری از حضور زنان ایرانی... مدیریت جای کار هنوز وجود دارد جنیدی افزود علی رغم...
کد خبر: ۹۵۹۷۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


خبری بود که روز گذشته لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس... جلسه هیأت وزیران می شود جنیدی که روز گذشته در... شد جنیدی با اشاره به اینکه از معاونت حقوقی خواسته... باشند آیا در این باره دولت ایده ای دارد» جنیدی...
کد خبر: ۹۵۸۶۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


گذشته لعیا جنیدی در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع...
اخیر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور درباره ارائه لایحه... شورای نگهبان انتقاداتی مطرح شده بود روز گذشته لعیا جنیدی...
کد خبر: ۹۵۸۶۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


دولت بفرستند جنیدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین... شد یا نه جنیدی در پاسخ به اینکه آخرین جلسه... جنیدی خاطرنشان کرد دیدگاه کلی حاکمیت و دولت این است... می کنم جنیدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه...
کد خبر: ۹۵۸۵۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


معاون حقوقی رئیس جمهور:
خانم لعیا جنیدی در برنامه گفتگوی ۱۸ ۳۰ شبکه خبر... خانم جنیدی افزود در صورت پیوستن به fatf چون به... لعیا جنیدی گفت در سال های گذشته تحریم های آمریکا... باشیم خانم جنیدی با اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد...
کد خبر: ۹۴۸۱۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


پاسخ حقوقدانان به ضرورت‌ها و پیش نیاز‌های بازنگری در قانون اساسی؛
شامگاه گذشته نشستی با سخنرانی اساتیدی چون دکتر لعیا جنیدی... که راجع به موازین اسلام است ابهام زیادی دارد لعیا... جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری قانون اساسی را منشور ملی...
کد خبر: ۹۴۴۳۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


به گزارش تابناک ورزشی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری...
کد خبر: ۹۲۳۱۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


لعیا جنیدی در گفت وگو با ایلنا درباره این که... در همان چارچوب هم دستور صادر شد جنیدی خاطرنشان کرد... کرد جنیدی درباره اینکه آیا ارتباط ایران با کشتی آدریان...
کد خبر: ۹۲۳۰۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


به نقل از ایلنا لعیا جنیدی در این بازدید با... قرار گرفت جنیدی همچنین در فضایی صمیمی با آسیب دیدگان...
کد خبر: ۹۲۲۰۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


روزنامه شرق با لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری...
کد خبر: ۸۸۹۷۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


« تابناک» به نقل از ایسنا لعیا جنیدی در دیدار... به جاری بودن زاینده رود است جنیدی تاکید کرد همه... به رئیس دستگاه دیپلماسی کشور کمک کنند جنیدی با اشاره... جنیدی تصریح کرد استصواب باید مشخص باشد قرار بر این...
کد خبر: ۸۸۱۵۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


مقننه محمد جواد ظریف وزیر خارجه لعیا جنیدی معاون حقوقی... نیز لعیا جنیدی اعلام کرده بود در رابطه با پالرمو...
کد خبر: ۸۷۱۰۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


لعیا جنیدی درباره احکام صادره برای فعالان محیط زیست و... را انجام دهد جنیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر...
کد خبر: ۸۴۷۶۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


برای یافتن مقصر در ماجرای «پالرمو» متن «لایحه» را منتشر کنید؛
کنوانسیون پالرمو پیوست « لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهور... نیست « لعیا جنیدی » درخصوص شبهات پیش آمده درمورد... بود تصریح کرد « درباره ادعای خانم جنیدی دو سؤال... نبوده » البته « لعیا جنیدی» پس از داغ شدن...
کد خبر: ۷۹۶۱۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵


مرور روزنامه‌های سه شنبه ۱۱ اردبیهشت ماه
که در نیم صفحه نخست خود تصویری از لعیا جنیدی...
کد خبر: ۷۹۵۱۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱


لعیا جنیدی...
کد خبر: ۷۳۸۸۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


و رسانه ها بسیار چرخید آنجا که لعیا جنیدی جانشین... خبرساز شد به گزارش قانون جنیدی که همواره با پوششی... خواست ایشان احترام گذاشتم این درحالی بود که گفته جنیدی... برای حضور زنان در هیات دولت از سوی لعیا جنیدی...
کد خبر: ۷۲۶۵۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


مروری بر روزنامه‌های پنجشنبه نوزدهم مردادماه؛
روزان نیز با چاپ تصویر ابتکار مولاوردی و جنیدی عنوان...
کد خبر: ۷۲۰۱۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۹


سومین اقدام رئیس‌جمهور؛ انتصاب سه زن در دولت دوازدهم؛
و یک گزینه جدید به نام لعیا جنیدی را در...
لعیا جنیدی را در جایگاه معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار... جمهور در امور زنان و خانواده خانم دکتر لعیا جنیدی... و دستیار خود مسألت کرده است لعیا جنیدی معاون جدید... رئیس جمهور کیست آنچه در مورد لعیا جنیدی آمده او...
کد خبر: ۷۱۹۹۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv