درآمد خوزستان

برچسب: درآمد خوزستان
خود را به طور ویژه به مردم خوزستان اختصاص داده... ام و اخیرا با بروز گرما در استان خوزستان به... ساله گذشته متوجه مردم خوزستان بوده طرح کردم همچنین از... بینی کنند دکتر رضایی گفت در جلسه شورای اداری خوزستان...
کد خبر: ۷۰۹۲۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv