انفجارهای امنیتی

برچسب: انفجارهای امنیتی
خرداد با برپایی چادر در مرکز کابل به انفجارهای این...
کد خبر: ۷۰۵۲۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv