مردم اسلامشهر

برچسب: مردم اسلامشهر
در جمع مردم اسلامشهر؛
پیگیری منافع مردم بی عرضه اند برای منافع نامشروع خودشان... جمع مردم اسلامشهر گفت نمی شود بدون رفع "تبعیض" به... ما یک در برای همه مردم داشته باشند و یک... به روی مردم بسته خواهد شد گشایش در مدیریت و...
کد خبر: ۶۷۵۴۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv