فوتوشاپ

برچسب: فوتوشاپ
تکنیک؛
کد خبر: ۷۱۱۸۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱


تکنیک؛
در فوتوشاپ و برای استفاده در وب سایت ها آشنا...
کد خبر: ۷۱۱۷۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


تکنیک؛
کد خبر: ۷۱۱۶۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


تکنیک؛
کد خبر: ۷۱۱۶۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


تکنیک؛
کد خبر: ۷۱۱۶۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


تکنیک؛
کد خبر: ۷۱۱۵۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


تکنیک؛
کد خبر: ۷۱۱۳۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


تکنیک؛
در این ویدیوی کوتاه یا ابزار انتقال در فوتوشاپ و...
کد خبر: ۷۱۱۲۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


تکنیک؛
کد خبر: ۷۱۱۱۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹


تکنیک؛
فوتوشاپ ابزارهای بسیار ویژه ای برای اصلاح و همچنین افزودن...
کد خبر: ۷۱۰۶۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸


تکنیک؛
کد خبر: ۷۱۰۳۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


تکنیک؛
کد خبر: ۷۱۰۲۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


تکنیک؛
فوتوشاپ گفته می شود که در آن با کاهش روشنایی... بصری در فوتوشاپ را در این ویدئو ببینید ...
کد خبر: ۷۱۰۱۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۶


تکنیک؛
فوتوشاپ با این تکنیک می توانید به بهترین شکل ممکن...
کد خبر: ۷۱۰۰۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۶


تکنیک؛
کد خبر: ۷۰۹۹۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۶


تکنیک؛
کد خبر: ۷۰۹۷۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵


تکنیک؛
کد خبر: ۷۰۹۶۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵


تکنیک؛
پاره شده در فوتوشاپ را فرامی گیرید ...
کد خبر: ۷۰۹۵۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴


تکنیک؛
کد خبر: ۷۰۹۴۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴


تکنیک؛
کد خبر: ۷۰۸۸۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv