در مورد هوای ناسالم در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۲ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۳۱۹۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۵۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۱۲۲۵۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۳۷ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۱۲۲۵۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

کیفیت هوای شهر تهران برای چهارمین روز متوالی در هفته جاری همچنان ناسالم است و در وضعیت نارنجی قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۲۳۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۲ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۱۲۲۳۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۱۲۲۳۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در وضعیت نارنجی قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۲۲۸۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۱ قرار دارد و هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
کد خبر: ۱۲۲۱۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۰قرار گرفته و آلودگی هوا تداوم یافته و تشدید شده است.
کد خبر: ۱۲۱۹۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۵ قرار گرفته و هوا دوباره آلوده شده است.
کد خبر: ۱۲۱۹۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۵ قرار گرفته و علیرغم بارش باران آلوده است.
کد خبر: ۱۲۱۸۰۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون روی عدد ۷۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۱۲۱۷۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۵

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۳ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط آلوده برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۱۲۱۷۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۰ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط آلوده برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۱۲۱۶۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۳۵ قرار گرفته و وضعیت هوا نارنجی است.
کد خبر: ۱۲۱۴۷۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۳۴ قرار گرفته است و هوای تهران در وضعیت نارنجی قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۱۳۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۴۶ قرار گرفته و وضعیت هوا در مرز وضعیت قرمز است.
کد خبر: ۱۲۱۳۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۸ قرار گرفته و وضعیت هوا در شرایط نارنجی است.
کد خبر: ۱۲۱۳۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

کیفیت هوای تهران در دومین روز هفته در وضعیت نارنجی و ناسالم (آلوده برای گروه‌های حساس) قرار گرفت.
کد خبر: ۱۲۱۳۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۴۰ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط نارنجی است.
کد خبر: ۱۲۱۱۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ