در مورد نگاتیو در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

نگاتیو؛
کد خبر: ۷۲۰۰۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸


نگاتیو؛
کد خبر: ۶۸۶۹۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۱


نبض خبر؛
کد خبر: ۶۸۴۹۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶


تکنیک؛
کد خبر: ۶۸۰۹۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۲


عکس‌هایی صد ساله که از دل یخ‌های قطب جنوب زنده شد؛
جعبه ای حاوی نگاتیو های صد ساله ای در دل...
جعبه ای حاوی نگاتیو های صد ساله ای در دل... یکی از تصاویر بازیابی شده از نگاتیو های مربوط به... ross sea است و نگاتیو های آن در پناهگاه کاپیتان...
کد خبر: ۶۰۴۵۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv