در مورد شاطری در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

صوت قرآن کریم
شاطری به صورت ترتیل و با صدای معتز آقایی به...
با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374653_400_30 تحدیر تندخوانی جزء سی ام...
کد خبر: ۱۰۵۹۰۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


صوت قرآن کریم
ابوبکر شاطری به صورت ترتیل و با صدای معتز آقایی...
و نهم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374604_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۹۰۷۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


صوت قرآن کریم
ابوبکر شاطری به صورت ترتیل و با صدای معتز آقایی...
و هشتم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374534_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۹۰۷۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


صوت قرآن کریم
ابوبکر شاطری به صورت ترتیل و با صدای معتز آقایی...
و هفتم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374122_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۸۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


صوت قرآن کریم
ابوبکر شاطری به صورت ترتیل و با صدای معتز آقایی...
و ششم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374079_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۸۷۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


صوت قرآن کریم
ابوبکر شاطری به صورت ترتیل و با صدای معتز آقایی...
و پنجم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374017_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۸۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


صوت قرآن کریم
ابوبکر شاطری به صورت ترتیل و با صدای معتز آقایی...
و چهارم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1372186_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۳۳۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶


صوت قرآن کریم
ابوبکر شاطری به صورت ترتیل و با صدای معتز آقایی...
و سوم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1372119_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۳۰۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶


صوت قرآن کریم
و محمد صدیق منشاوی و عبدالباسط و ابوبکر شاطری به...
و دوم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1371750_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۱۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


صوت قرآن کریم
ابوبکر شاطری به صورت ترتیل و با صدای معتز آقایی...
و یکم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1371116_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۷۹۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴


صوت قرآن کریم
پرهیزکار و محمد صدیق منشاوی و عبدالباسط و ابوبکر شاطری...
$sepehr_media_1371050_400_30 ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری...
کد خبر: ۱۰۵۷۹۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴


صوت قرآن کریم
پرهیزکار و محمد صدیق منشاوی و عبدالباسط و ابوبکر شاطری...
$sepehr_media_1369910_400_30 ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری...
کد خبر: ۱۰۵۷۴۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


صوت قرآن کریم
پرهیزکار و محمد صدیق منشاوی و عبدالباسط و ابوبکر شاطری...
$sepehr_media_1369475_400_30 ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری...
کد خبر: ۱۰۵۷۳۴۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱


صوت قرآن کریم
پرهیزکار و محمد صدیق منشاوی و عبدالباسط و ابوبکر شاطری...
$sepehr_media_1369431_400_30 ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری...
کد خبر: ۱۰۵۷۳۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱


صوت قرآن کزیم
پرهیزکار و محمد صدیق منشاوی و عبدالباسط و ابوبکر شاطری...
$sepehr_media_1369420_400_30 ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری...
کد خبر: ۱۰۵۷۳۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱


صوت قرآن کریم
صدیق منشاوی عبدالباسط و ابوبکر شاطری و تحدیر تند خوانی...
کد خبر: ۱۰۵۷۰۸۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰


صوت قرآن کریم
پرهیزکار و محمد صدیق منشاوی و عبدالباسط و ابوبکر شاطری...
$sepehr_media_1368713_400_30 ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری...
کد خبر: ۱۰۵۶۹۸۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


صوت قرآن کریم
پرهیزکار و محمد صدیق منشاوی و عبدالباسط و ابوبکر شاطری...
$sepehr_media_1368705_400_30 ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری...
کد خبر: ۱۰۵۶۹۸۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


صوت قرآن کریم
پرهیزکار و محمد صدیق منشاوی و عبدالباسط و ابوبکر شاطری...
$sepehr_media_1368698_400_30 ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری...
کد خبر: ۱۰۵۶۹۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


صوت قرآن کریم
پرهیزکار و محمد صدیق منشاوی و عبدالباسط و ابوبکر شاطری...
$sepehr_media_1368245_400_30 ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری...
کد خبر: ۱۰۵۶۸۵۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv