در مورد هوای قابل قبول در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۴ قرار گرفته و هوای تهران در شرایط قابل قبول و در مرز پاکی است.
کد خبر: ۱۲۳۱۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۸ و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۳۰۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۶ و در مرز آلودگی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۲۳۰۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

کیفیت هوای شهر تهران در شانزدهمین روز از بهار هم در شرایط قابل قبول یا همان سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۳۰۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۰ قرار گرفته است و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۳۰۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۶۹ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۲۹۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون(۱۲اسفند ماه) در شرایط قابل قبول است.
کد خبر: ۱۲۲۴۷۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۴ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۱۲۲۴۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۱۲۲۳۸۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار گرفت
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت بر روی عدد ۷۸ قرار دارد و کیفیت هوا به رنگ زرد و قابل قبول است.
کد خبر: ۱۲۲۰۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۳ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۱۲۲۰۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۷ قرار گرفته و وضعیت هوا قابل قبول و در آستانه پاکی است.
کد خبر: ۱۲۱۸۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۲ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۱۲۱۷۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۶

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون روی عدد ۷۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۱۲۱۷۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۵

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۴ قرار گرفته و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول است.
کد خبر: ۱۲۱۶۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۱ قرار گرفته و هوا در آستانه پاکی است.
کد خبر: ۱۲۱۶۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۱۲۱۵۸۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۹ قرار گرفته و هوا در آستانه پاکی است.
کد خبر: ۱۲۱۵۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۱ قرار گرفته و وضعیت هوا قابل قبول است.
کد خبر: ۱۲۱۵۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

بارش برف از شب گذشته در تهران آغاز و به صورت پراکنده در برخی از مناطق ادامه دارد.
کد خبر: ۱۲۱۵۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ