در مورد دفع ضرر در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

به حکم ملازم با ظنّ به ضرر است و دفع... ضرر مظنون از نظر عقل واجب است پس عمل به... عقاب بلابیان دارد و هم حکم به وجوب دفع ...
به گزارش « تابناک» قاعده دفع ضرر محتمل از قواعد... عقلی است که مضمون آن حکم عقل به دفع ضرر... احتمال ضرر بدهد از نظر عقل دفع آن ضرر محتمل... ضرر ملازم است و دفع ضرر مظنون از نظر عقل...
کد خبر: ۱۰۲۹۰۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv