در مورد اراذل سطح یک در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رییس کل دادگستری استان لرستان:
رییس کل دادگستری استان لرستان گفت باید وضعیت تمام اراذل... و این افراد حسب سوابق و جرائم ارتکابی سطح بندی...
اینکه وقت رسیدگی به یک پرونده ۵ یا شش ماه... قطع درختان جنگلی و اراذل و اوباش مهم و ضروری... است و حتما باید وضعیت تمام اراذل و اوباش در... افراد حسب سوابق و جرائم ارتکابی سطح بندی و شناسنامه...
کد خبر: ۱۰۲۵۰۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv