در مورد پیش خرید واکسن در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کشورهای پرداخت کننده پول برای پیش خرید واکسن کرونا قرار... دارد گفت در یکشنبه پیش رو قرار است در کمیته...
از کره جنوبی خرید شود در عین حال هفته آینده... هفت روز پیشگیری کند که این موضوع با دانشگاه های... پیشنهادی دانشگاه ها باشد حتی به صورت کارآزمایی بالینی در... ۸۴ کشور پرداخت کننده پول برای پیش خرید واکسن کرونا...
کد خبر: ۱۰۱۶۰۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv