در مورد تحدیر در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

صوت قرآن کریم
صورت تحدیر تندخوانی ...
با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374653_400_30 تحدیر تندخوانی جزء سی ام...
کد خبر: ۱۰۵۹۰۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


صوت قرآن کریم
به صورت تحدیر تندخوانی ...
و نهم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374604_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۹۰۷۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


صوت قرآن کریم
به صورت تحدیر تندخوانی ...
و هشتم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374534_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۹۰۷۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


صوت قرآن کریم
به صورت تحدیر تندخوانی ...
و هفتم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374122_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۸۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


صوت قرآن کریم
به صورت تحدیر تندخوانی ...
و ششم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374079_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۸۷۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


صوت قرآن کریم
به صورت تحدیر تندخوانی ...
و پنجم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1374017_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۸۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


صوت قرآن کریم
به صورت تحدیر تندخوانی ...
و چهارم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1372186_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۳۳۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶


صوت قرآن کریم
به صورت تحدیر تندخوانی ...
و سوم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1372119_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۳۰۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶


صوت قرآن کریم
صورت ترتیل و با صدای معتز آقایی به صورت تحدیر...
و دوم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1371750_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۸۱۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


صوت قرآن کریم
به صورت تحدیر تندخوانی ...
و یکم قرآن کریم با صدای ابوبکر شاطری $sepehr_media_1371116_400_30 تحدیر...
کد خبر: ۱۰۵۷۹۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴


صوت قرآن کریم
تحدیر تندخوانی ...
$sepehr_media_1371051_400_30 تحدیر تندخوانی جزء بیستم قرآن کریم با صدای معتز...
کد خبر: ۱۰۵۷۹۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴


صوت قرآن کریم
تحدیر تندخوانی ...
$sepehr_media_1369911_400_30 تحدیر تندخوانی جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای معتز...
کد خبر: ۱۰۵۷۴۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


صوت قرآن کریم
تحدیر تندخوانی ...
$sepehr_media_1369476_400_30 تحدیر تندخوانی جزء هجدهم قرآن کریم با صدای معتز...
کد خبر: ۱۰۵۷۳۴۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱


صوت قرآن کریم
تحدیر تندخوانی ...
$sepehr_media_1369432_400_30 تحدیر تندخوانی جزء هفدهم قرآن کریم با صدای معتز...
کد خبر: ۱۰۵۷۳۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱


صوت قرآن کزیم
تحدیر تندخوانی ...
$sepehr_media_1369421_400_30 تحدیر تندخوانی جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای معتز...
کد خبر: ۱۰۵۷۳۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱


صوت قرآن کریم
صدیق منشاوی عبدالباسط و ابوبکر شاطری و تحدیر تند خوانی...
کد خبر: ۱۰۵۷۰۸۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰


صوت قرآن کریم
تحدیر تندخوانی ...
$sepehr_media_1368714_400_30 تحدیر تندخوانی جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای معتز...
کد خبر: ۱۰۵۶۹۸۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


صوت قرآن کریم
تحدیر تندخوانی ...
$sepehr_media_1368706_400_30 تحدیر تندخوانی جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای معتز...
کد خبر: ۱۰۵۶۹۸۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


صوت قرآن کریم
تحدیر تندخوانی ...
$sepehr_media_1368699_400_30 تحدیر تندخوانی جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای معتز...
کد خبر: ۱۰۵۶۹۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


صوت قرآن کریم
تحدیر تندخوانی ...
$sepehr_media_1368243_400_30 تحدیر تندخوانی جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای معتز...
کد خبر: ۱۰۵۶۸۵۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv