در مورد صحیفه سجادیه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

حسینیه تابناک
دعای سی و دوم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای پس از نماز شب است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای سی و یکم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای توبه و بازگشت است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای سی‌ام صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای عافیت و شکر بر آن است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای بیست و نهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای وقت تنگی رزق و روزی است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای پناه بردن به خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای مرزداران است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای همسایه ها و دوستان است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای پدر و مادر درباره فرزندان است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای بیست و سوم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای عافیت و شکر بر آن است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای سختی و دشواری امور است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای زمان هجوم غم و اندوه و نگرانی از گناه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای نوزدهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای درخواست و طلب باران است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای هجدهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای دفع بلا و طلب عافیت است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای هفدهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای پناه بردن به خداوند از شر شیطان است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای شانزدهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای طلب عفو و بخشش از گناهان و عیوب است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای پانزدهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای بیماری و اندوه و بلا و مریضی است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای چهاردهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای ستم و ستمدیده و مظلوم است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای سیزدهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای طلب حوائج از خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای دوازدهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای اعتراف به گناه و درخواست توبه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای یازدهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای عاقبت به خیری است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ