نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد

برچسب: نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد
نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد در کتاب خاطراتش... مدعی شده با سفیر وقت ایران در سازمان ملل متحد...
رایس» سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد در کتاب... محمد خزاعی» سفیر نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد... دیدار کرده است رایس در بخشی از کتابش با عنوان... « عشقِ مخصمه آفرین حکایت های من درباره آنچه ارزش...
کد خبر: ۹۲۸۶۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv