چنارمحمودی

برچسب: چنارمحمودی
موظف شده که به ماجرای روستای چنارمحمودی لردگان رسیدگی کند...
روستای چنارمحمودی لردگان رخ داده است و عده ای به...
کد خبر: ۹۲۸۱۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


به یکی از این روستا ها یعنی روستای « چنارمحمودی»... است « چنارمحمودی» حدود ۱۴۹۸ نفر جمعیت دارد و نزدیک... زیادی دارند و اغلب کشاورزی می کنند اهالی « چنارمحمودی»... نفر از اعضای « چنارمحمودی» ایدز گرفته اند بیماران شامل...
کد خبر: ۹۲۸۱۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv